IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7
Kako instalirati
Windows Server 2003
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win98SE
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
MS OFFICE 2010
MS OFFICE 2013
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
VBA U EXCELU
AUTOCAD 2010
AUTOCAD 2007
 


Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća, ŠIHTERICA

 
 
 

MICROSOFT WORD 2007 - samoljepljive adresne naljepnice ili deklaracije u Wordu 2007 - step by step - samoljepljive etikete

Kako izraditi adresne naljepnice u Wordu 2007
(How to create address labels in Word 2007)

Search This Web Site

Adsense sponzor

Kreiranje samoljepljivi adresnih naljepnica ili deklaracija (samoljepljivi etiketa) za cirkularno pismo u Wordu 2007 (korak po korak)

Da li Vam se kada dogodilo da trebate adresirati više desetaka poštanski koverti. Sve ste morali ručno pisati. No da se ne bi više tako mučili, naučite kako se to može pomoću MS Worda 2007.  Ako vas zanima kako se to radi u Wordu 2003 posjetite ovaj link. Izrada adresnih naljepnica u Wordu 2003

Preduvjet za kreiranje dokumenta Worda 2007 za izradu samoljepljivih naljepnica je slijedeći:

- baza podataka sa adresama
- papir za ispis samoljepljivih naljepnica A4
- kreirana samoljepljiva naljepnica za dimenzije koje odgovaraju kupljenom A4 papiru i rasporedu samoljepljivih naljepnica

KORAK 1
Kao prvo moramo imati bazu adresara tj. popis osoba koje ćemo uvrstiti za izradu naljepnica. Dakle, napravimo tablicu  u Wordu ili Excelu i unesimo podatke osoba kojima ćemo slati poštu tj. za koje ćemo izraditi naljepnice. Ja sam bazu adresa napravio u Excelu. Snimimo dotičnu tablicu u dokument ( datoteku ) "adrese_baza.xls"

baza podataka za samoljepljive naljepnice slika 1

KORAK 2
Da bi naljepnice (deklaracije) izradili preduvjet je da kupimo za to odgovarajući arak papira A4 sa samoljepljivim naljepnicama. To možete u svakoj bolje opremljenoj knjižari ili papirnici.
Ja sam kupio pod šifrom E100 sa 24 komada, 3 kom u vodoravnom redu i 8 kom u stupcu ( 8*3=24 ).
Ima ih različitih vrsta i formata ( a o formatu i rasporedu zavisi i naša priprema ).
Na onoj koju sam ja kupio ima 24 komada naljepnica a margine postoje samo na vrhu i dnu arka papira. One su 8 mm. Što to znači. Znači da gornji dio papira ima marginu 8 mm tj udaljenost od ruba papira do prve naljepnice.
Na lijevoj i desnoj strani nema margina. Sve naljepnice su dimenzije 70x35mm i nemaju razmaka između. Da bi ste bolje razumjeli ovo, pogledajte raster i sliku ispod.

A4 papir za samoljepljive naljepnice slika 2

KORAK 3
Sada kada imamo pripremljenu bazu adresa i naljepnice (deklaracije) možemo krenuti sa izradom . Ako ste kupili drugačije naljepnice tj. drugačiji raspored, isto možete uraditi ali morate se prilagoditi dimenzijama naljepnica i rasporedu prilikom određivanja svojstava naljepnice. Izmjerite sve parametre rasporeda, margina i naljepnica.

KORAK 4
Prvo ćemo formirati novu naljepnicu u Wordu. Totorijal kako se formira ili kreira NOVA NALJEPNICA pogledajte OVDJE.
Nakon što ste kreirali format naljepnice potrebno je kreirati dokument sa samoljepljivim naljepnicama u Wordu 2007.
Idemo redom, prvo otvorimo prazan dokument u MS Wordu 2007. Kliknite na karticu Mailings => Start Mail Merge => Step by Step Mail Merge Wizard (da se razumijemo ovo nije jedini put kreiranja samoljepljivih naljepnica, možete i preko opcije "Labels")

start Mail Merge in Word 2007 slika 3

U novom otvorenom okviru odaberite opciju "Labels" pa kliknite na Next: Starting document

izbor opcije Labels (naljepnica) u Wordu 2007 slika 4

Mijenja vam se okvir i imate nove opcije. Kliknite na "Label options"

slika 5

Sada imate dijalog prozor na kojem trebate izabrati novokreiranu naljepnicu ili deklaraciju (sa dimenzijama koje odgovaraju vašem papiru koji ste kupili a koji sadrži samoljepljive naljepnice). Ovaj naziv "Nova naljepnica broj 1" kreirana je prema OVOM tutorijalu.

odabir kreirane samoljepljive naljepnice slika 6

Na ovom dijalog prozoru (vidi sliku iznad) kliknite na OK gumb i vaš dokument će imati linije koje čine raspored samoljepljivih naljepnica. Dakle imat ćete mrežu od 24 polja a svako polje je jedna samoljepljiva naljepnica na papiru

mreža polja za izradu samoljepljivih naljepnica u Wordu 2007 slika 7

Kliknite korak 3 na opciju Next: Select Recipients (slika 5 iznad). Sada imate nove opcije na okviru. Klinkite na link "Browse" (slika 8)

slika 8

Otvara vam se novi dijalog prozor na kojem trebate pronaći prethodno snimljenu adresnu bazu sa svim podacima u folderu gdje ste dotičnu snimili. (slika 9)

odabir baze podataka sa adresama za izradu samoljepljivih naljepnica slika 9

S obzirom da sam ja bazu adresa kreirao u Excelu u prvom radnom listu (Sheet1) potrebno je dotični selektirati. NAPOMENA: Kod izrade baze podataka obavezno na vrhu napravite nazive stupaca (Ime, Prezime, Ulica, Mjesto) jer će ovi naslovi biti osnova za umetanje u Mail Merge. dakle selektirajte Sheet u kojem se nalazi baza i kliknite na gumb OK.

slika 10

Sada vam se otvara novi dijalog prozor sa popisom vaših adresa i pripadajućih podataka. Ovdje možete isključiti/uključiti određene adrese koje želite ili ne želite uvrstiti u kreiranje samoljepljivih adresnih naljepnica. (slika 11). Kliknite na gumb OK. Po želji uočite ostale opcije ali to vama ostavljam na izbor da se igrate.

izbor primatelja tj. osoba za izradu samoljepljivih naljepnica slika 11

Nakon klika na gumb OK otvara vam se novi dijalog okvir sa novim opcijama. Proučite ih ako želite. U istom momentu kada ste kliknuli na gumb OK u dokumentu vam se pojavljuje u svakom polju mreže (naljepnice) Field (Polje) "Next Record" osim u prvom polju. kliknite na link Next: Arrange your labels

slika 12Sada su vam se promijenile opcije u dijalog okviru. Uočite razne opcije a nas zanima opcija (link) "Address Block". Kliknite na nju. (slika 13)

slika 13

Otvara vam se novi dijalog prozor i ovdje nas zanima klik na gumb "Match Fields". Kliknite na njega da oblikujemo podatke i izgled naše adrese

slika 14

U novootvorenom dijalog prozoru uočite sve opcije i pažljivo izaberite polja koja trebate. Nas zanimaju slijedeća polja: First Name, Last Name, Address 1, City. Sa padajućih izbornika odaberite naslove stupaca iz baze adresa. (slika 15). Kliknite na gumb OK

slika 15

Nakon klika na gumb OK (slika 15) imamo slijedeću situaciju. Pogledajte sada dio prozora u kojem se nalazi adresa. Kliknite na OK gumb.

slika 16

Potom kliknite na link "Update all labels" (slika 13).
Uočite sada cijelu mrežu i naša adresna polja za samoljepljive naljepnice (deklaracije). (Slika 17)

address block uključen u mrežu za izradu samoljepljivih naljepnica slika 17

U slijedećem dijalog okviru možete kliknuti na link "Next: Preview your labels" (slika 13) da vidite kako izgleda dokument. Uočite umetnuta polja u mrežu dokumenta. (slika 18). U koliko vam položaj nije zadovoljavajući podesite ga i snimite dokument za slijedeću eventualnu potrebu. Ovakav dokument sa umetnutim poljima i bazom podataka možete koristiti naknadno u istom obliku.

slika 18

U slijedećem dijalog okviru uočite tj. kliknite na link "Next: Complete the merge". Kliknite na njega (slika 19)slika 19

Okvir mijenja opcije i kliknite na "Edit individual labels" (slika 20)

  slika 20

Adsense sponzorOtvara vam se novi dijalog prozor, izaberite ALL i kliknite na OK

I na kraju dokument sa mrežom polja ima umetnute sve adrese iz baze podataka. Uočite da se u mreži nalaze samo odabrane adrese sa pripadajućim podacima. Umetnite običan papir A4 za probu ispisa. Ako su sve adrese ispisane kako treba umetnite original papir A4 sa samoljepljivim naljepnicama i isprintajte ga. (pažljivo da ne bacate papire isprobajte nekoliko puta).

također pogledajte tutorijal: Kako u istom Word dokumentu imati različite margine


Adsense sponzor
©- 2006 - 2018 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr