logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak - Kako konvertirati raspon podataka u radnu tablicu,
Kako ukloniti oblikovanje tablice bez gubitka podataka u Excelu 2013, Kako kreirati tablicu u Name Manageru Excela 2013

34. Oblikovanje i kreiranje radnih tablica u Excelu 2013


Uređivanje radnih tablica u Excelu podrazumijeva oblikovanje sadržaja i izgleda radne tablice.

Tablica vs Table u Excelu

NAPOMENA: Ovdje želim napomenuti da na prvoj slici ispod uočite strukturu podataka koji su oblikovani poput tablice (Table). No važno je da znate da Excel ovu strukturu ne vidi kao realan pojam Tablice (Table). Inače Excel realne tablice prikazuje nazivom Table1, Table2, Table3, itd. Ova struktura podataka može biti dizajnirana kao realna tablica a da to Excel ne prihvaća kao tablicu.

Na primjeru na slici ispod pokazat ću vam kako možemo oblikovati raspon podataka da izgleda kao Tablica u Excelu a da je Excel ne vidi kao stvarnu i realnu tablicu koja sadrži neke podatke.

Na slici ispod uočite dva izgleda nekakvog raspona podataka (dvije vizualne tablice). Prvi izgled su podaci (u crvenom okviru) smješteni u ćelije raspona ćelija A1:E6. Ovaj raspon podataka nije obilježen nikakvim bojama, obrubima i slično.

Druga identična tablica je također u rasponu ćelija A1:E6, koja ima prvi red u kojem se nalazi zaglavlje (Header) podataka tj. naziva podataka koje sadrži pojedini stupac. Ovaj raspon podataka uokviren je obrubima za svaku ćeliju a ćelije zaglavlja su obojane žutom bojom. Probajte vi na samom početku ovog tutorijala pogoditi koja je od ova dva primjera realna ili stvarna tablica koju kao takvu Excel prihvaća?

Raspon podataka kao tablica u Excelu 2013

Ako ste se odlučili za bilo koju od verzija gore na slici i mislili da je tablica, pogriješili ste. Nijedna verzija nije tablica, obe verzije su samo raspon podataka koji je neoblikovan ili oblikovan okvirima ćelija i bojama. Naravno dodavanje boja i okvira ćelija možete uraditi preko prečaca izbornika i Format Cells naredbe. Ako bi dodali podatak u jedan red ispod u ovom rasponu podataka u ostalim stupcima ne bi imali nikakvih promjena.

Iz mog iskustva mogu reći da postoji još jedna zbunjujuća varijanta pojma 'Table1' u Excelu a to je imenovanje raspona podataka i dodjela identičnog naziva raspona ćelija.

Dakle ako imenujemo raspon ćelija nazivom 'Table1' Excel opet neće realno prihvatiti ovaj pojam i naziv. I dalje je to raspon ćelija ali ovaj puta imenovan. Pogledajte sliku ispod i primjetite da u Name Manageru piše Table1 ali obratite pažnju na ikonu ispred naziva, ova ikona označava da je to raspon ćelija koji možete vidjeti u polju 'Refers to:'.

Raspon podataka imenovan nazivom Table1 u Excelu

Kako oblikovati raspon podataka kao tablicu u Excelu

U prethodnom dijelu tutorijala primjetili ste da raspon ćelija ili raspon podataka možemo grafički vizualno urediti, oblikovati, obojati, uokviriti i sličnoa ne mora značiti da Excel realno podrazumjeva da je to tablica (Table). Nadalje u nastavku tutorijala uočite kako možemo raspon podataka konvertirati u dinamičnu tablicu. Osnova za pregled tablica u Excel Workbook je Name Manager dijaloški prozor koji se pokreće naredbom koja se nalazi na 'Formulas' alatnoj traci ili preko kombinacije tipki na tipkovnici CTRL+F3.

Da biste zadovoljili Excel kriterije u nekoj formuli kao zahtjev deklarirane tablice (Table) potrebno je tablicu kreirati preko naredbi na ribona. Jedan bitan detalj u radu sa realnim tablicama je taj što u neke formule možemo uvrstiti zaglavlja stupaca.

Kako izraditi tablicu u Excelu

Dakle prilikom kreiranja tablice potrebno je učiniti slijedeće:

Selektirati raspon podataka ili raspon ćelija zajedno sa zaglavljem stupaca podataka.

Kliknuti na 'Home toolbar' => i u grupi naredbi 'Styles' kliknuti na ikonu 'Format as Table'. U ponuđenim predlošcima potrebno je izabrati dizajn tablice. 'Format as Table' izbornik možete pokrenuti i prečacem ALT+HT

Isto možete dobiti tako da selektirate cijeli raspon podataka pa klik na INSERT tab => Table (CTRL+T)

Izbor oblika i dizajna tablice u Excelu 2013

Na slijedećem dijaloškom okviru primjetite opciju 'My table has headers' jer naša tablica ima zaglavlje i na kraju klik na OK. Naravno ako niste selektirali zaglavlje u stupcima podataka ovu opciju ćete isključiti.

Formatiranje raspona ćelija kao tablicu u Excelu

Sada imamo ovakav izgled tablice koju smo kreirali nakon konveriranja raspona podataka u tablicu. Uočite da je Excel postavio 'filtar' za svaki stupac, to je standardna pojava kada kreiramo tablicu u Excelu.

Izgled konvertiranih podataka kao Table1 u Excelu 2013

Da bi ste bili sigurni da ste zaista kreirali Tablicu koju Excel realno podrazumijeva otvorite 'Name Manager'. Dakle klik na ribon tab Formulas alatnu traku => Name Manager i pogledajte ima li nekakav naziv sa Table1, Table2 ili Table3? itd... a također obratite pažnju na ikonu ispred naziva.

Na slici ispod primjetite dva naziva:

  • Table1 (imenovani raspon podataka, naziv raspona je Table1)
  • Table2 (realna tablica kreirana kojoj je Excel 2013 dodijelio naziv Table2)

Uočite naziv Table2. To je tablica koju smo kreirali preko naredbe 'Format as Table'. Excel je kreirao ime "Table2" jer već postoji naziv 'Table1' iako je to imenovani raspon podataka. Primjetite ikonu ispred naziva Table2. Ova ikona je osnova kako prepoznati realnu tablicu u Excelu. Također primjetite u polju 'Refers to:' ='Sheet1(2)'!$A$2:$E$6 raspon ćelija koji se razlikuje od raspona ćelija na početku ovog tutorijala tj. kada imenujemo raspone podataka. Znači Excel nije uzeo u obzir zaglavlje stupaca u rasponu Excel ćelija.

Pogled na Name Manager u Excelu 2013 i Table2

Nakon kreiranja tablice (Table1, Table2, Table3 itd.) na ribonu pojavljuje se 'Format Tools Design' alatna traka. na ovoj alatnoj traci možemo dodatno dizajnirati i mijenjati izgled tablice. U grupi naredbi 'Table Styles Options' uočite naredbu 'Total Row'. Ako uključite ovu opciju tada će se na dnu tablice pojaviti dodatni red koji će automatski zbrojiti vrijednosti jer će Excel shvatiti da u zadnjem stupcu postoje formule koje računaju nekakve vrijednosti i daju rezultat.

Kada smo jednom kreirali realnu tablicu u Excelu imamo neke mogućnosti koje nisu dostupne kod uređenog raspona podataka. Nakon kreiranja tablice možemo jednostavno dodati novi redni broj i Excel će automatski oblikovati ostale ćelije u istom redu, ili možemo razvući tablicu a da zadržimo oblikovanje (drag-and-drop opcija kada se pojavi dvostrana strelica u donjem desnom kutu tablice).

Također ako aktiviramo naredbu 'Insert Slicer' na ribonu pojavit će se nova alatna traka 'Slicer Tools Options'. Sami istražite ostale opcije na dotičnoj alatnoj traci.

Konvertiranje Table1 u klasičan raspon ćelija i podataka u Excelu 2013

Ako želimo konvertirati tablicu u raspon podataka tada to možemo učiniti preko naredbe 'Convert to Range' na alatnoj traci 'Table Tools Design'. Automatski se uklanja filtar i nestaje alatna traka sa Ribona ali boje i dizajn ostaju. Također primjetite da u 'Name Manager' nema Table2 naziva.

Konvertiranje tablice u normalan raspon ćelija u Excelu

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela