logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak - Koja su ograničenja i limiti u Excelu 2013

45. Ograničenja u Excelu 2013


Specifikacije i ograničenja radnog lista i radne knjige

Značajka Maksimalno ograničenje
Otvorene radne knjige Ograničeno dostupnom memorijom i resursima sustava
Veličina radnog lista 1 048 576 redaka puta 16 384 stupaca
Širina stupaca 255 znakova
Visina retka 409 točaka
Prijelomi stranice 1 026 vodoravno i okomito
Ukupan broj znakova koje sadrži ćelija 32 767 znakova
Znakovi u zaglavlju ili podnožju 255.
Listovi u radnoj knjizi Ograničeno dostupnom memorijom (zadana vrijednost je 1 list)
Boje u radnoj knjizi 16 milijuna boja (32 bita s potpunim pristupom 24-bitnom spektru boja)
Imenovani prikazi u radnoj knjizi Ograničeno slobodnom memorijom
Jedinstveni oblici/ stilovi ćelija 64 000
Stilovi ispune 256
Debljina crte i stilovi 256
Jedinstvene vrste fonta 1024 globalnih fontova dostupno za korištenje; 512 po radnoj knjizi
Broj oblika u radnoj knjizi Između 200 i 250, ovisno o instaliranoj verziji jezika programa Excel
Nazivi u radnoj knjizi Ograničeno slobodnom memorijom
Prozori u radnoj knjizi Ograničeno slobodnom memorijom
Hiperveze na radnim listovima 66 530 hiperveza
Okna u prozoru 16
Povezani listovi Ograničeno slobodnom memorijom
Scenarij Ograničeno dostupnom memorijom; izvješće sažetka prikazuje samo prvih 251 scenarij
Promjena ćelija u scenariju 32
Prilagodljive ćelije u rješavatelju 1000
Prilagođene funkcije Ograničeno slobodnom memorijom
Raspon zumiranja 10 posto do 400 posto
Izvješća Ograničeno slobodnom memorijom
Razvrstaj reference 64 u jednom sortiranju; neograničeno pri korištenju uzastopnih sortiranja
Razine poništavanja 100
Polja u obliku datoteke 32
Parametri radne knjige 255 parametara po radnoj knjizi
Stavke prikazane na padajućim popisima filtra 10 000
Nesusjedne ćelije koje je moguće odabrati 2 147 483 648 ćelija
Maksimalna ograničenja memorijske pohrane i veličine datoteka za radne knjige s podatkovnim modelima

U 32-bitnom okruženju dostupna su dva gigabajta (GB) virtualnog adresnog prostora, koje zajednički koriste Excel, radna knjiga i dodaci koji se izvršavaju u sklopu istog procesa. Dio adresnog prostora za podatkovni model može iznositi 500 – 700 megabajta (MB), ali može biti i manji ako su učitani drugi podatkovni modeli i dodaci.

Specifikacije i ograničenja izračuna

Značajka Maksimalno ograničenje
Preciznost brojeva 15 znamenki
Najmanji dopušteni negativni broj -2,2251E-308
Najmanji dopušteni negativni broj 2,2251E-308
Najveći dopušteni pozitivni broj 9,99999999999999E+307
Najveći dopušteni negativni broj -9,99999999999999E+307
Najveći dopušteni pozitivni broj putem formule 1,7976931348623158e+308
Najveći dopušteni negativni broj putem formule -1,7976931348623158e+308
Duljina sadržaja formule 8 192 znaka
Unutarnja duljina formule 16 384 bajta
Iteracije 32 767
Radni list polja Ograničeno slobodnom memorijom
Odabrani rasponi 2 048
Argumenti u funkciji 255
Ugniježđene razine funkcija 64
Korisnički određene kategorije funkcije 255
Broj dostupnih funkcija radnog lista 341
Veličina složenih operanda 1 024
Međuzavisnost radnih listova 64 000 radnih listova koji mogu upućivati na druge listove
Međuzavisnost formula polja radnog lista Ograničeno slobodnom memorijom
Zavisnost područja Ograničeno slobodnom memorijom
Ovisnost područja po radnom listu Ograničeno slobodnom memorijom
Zavisnost o jednoj ćeliji 4 milijarde formula mogu ovisiti o jednoj ćeliji
Povezana duljina sadržaja ćelije iz zatvorenih radnih knjiga 32 767
Najraniji dopušten datum za izračun 1. siječnja 1900. (1.siječnja 1904., ako se upotrebljava 1904 datumski sustav)
Najkasniji datum dopušten za izračun 31. prosinca 9999.
Najkasnije vrijeme koje se može unijeti 9999:59:59

Specifikacije i ograničenja grafikona

Značajka Maksimalno ograničenje
Grafikoni povezani s radnim listom Ograničeno slobodnom memorijom
Radni listovi na koje upućuje grafikon 255
Nizovi podatakau jednom grafikonu 255
Točke podataka u nizovima podataka za 2D grafikone Ograničeno slobodnom memorijom
Točke podataka u nizovima podataka za 3D grafikone Ograničeno slobodnom memorijom
Točke podataka za sve nizove podataka u jednom grafikonu Ograničeno slobodnom memorijom

Specifikacije i ograničenja izvješća zaokretne tablice i zaokretnog grafikona

Značajka Maksimalno ograničenje
Izvješća zaokretne tablice na listu Ograničeno slobodnom memorijom
Jedinstvenih stavki po polju 1 048 576
Polja retka ili polja stupca u izvješću zaokretne tablice Ograničeno slobodnom memorijom
Filtri izvješća u izvješću zaokretne tablice 256
Polja vrijednosti u izvješću zaokretne tablice 256
Izračunata stavka formula u izvješću zaokretne tablice Ograničeno slobodnom memorijom
Filtri izvješća u izvješću zaokretnog grafikona 256
Polja vrijednosti u izvješću zaokretne tablice 256
Izračunate stavke formula u izvješću zaokretne tablice Ograničeno slobodnom memorijom
Duljina MDX naziva za stavku zaokretne tablice 32 767
Duljina za relacijski niz zaokretne tablice 32 767
Stavke prikazane na padajućim popisima filtra 10 000

Specifikacije i ograničenja radne knjige za zajedničko korištenje

Značajka Maksimalno ograničenje
Korisnici koji mogu otvoriti i zajednički koristiti dijeljenu radnu knjigu u isto vrijeme 256
Osobni prikazi u zajedničkoj radnoj knjizi Ograničeno slobodnom memorijom
Dani održavanja povijesti promjena 32 767 (zadana vrijednost je 30 dana)
Radne knjige koje se mogu spojiti odjednom Ograničeno slobodnom memorijom
Ćelije koje se mogu istaknuti u radnoj knjizi za zajedničko korištenje 32 767
Boje koje se koriste za utvrđivanje promjena koje su različiti korisnici napravili s uključenim isticanjem 32 (svakog korisnika određuje druga boja; promjene trenutnog korisnika su istaknute mornarsko plavom)
Tablice programa Excel u zajednički korištenoj radnoj knjizi

0 (nula)

 Napomena    Radnu knjigu koja sadrži jednu ili više tablica programa Excel nije moguće zajednički koristiti.

izvor: Microsoft web stranice  
     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela