logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -
Kako kreirati Pivot tablicu u Excelu 2013, Insertiranje stožerne tablice u Excelu - Kako ručno izraditi Pivot tablicu

37. Umetanje Pivot Tablice u Excelu 2013


Pivot tablice (PivotTable) služe za organizaciju (grupiranje) podataka prema određenim kriterijima (uvjetima). Ako želimo kreirati Pivot Tablicu (Stožernu tablicu) u Excelu vezanu na određeni raspon podataka tada primjetite situaciju na slici ispod.

Raspon podataka za kreiranje Stožerne tablice ili Pivot Table u Excelu

Prvi korak za kreiranje Pivot Tablice je selektiranje cijelog raspona podataka ili raspona ćelija sa zaglavljima stupaca.

Kreiranje Pivot tablice u Excelu

Insert PivotTable in Excel 2013

Kako manualno izraditi Pivot tablicu u Excelu. Nakon selektiranja raspona podataka ili raspona ćelija na Insert alatnoj traci kliknite na naredbu PivotTable. U koliko želite da Excel za vas kreira Pivot tablicu tada na Insert alatnoj traci kliknite na naredbu Recommended PivotTables. Excel će automatski kreirati novi radni list i na njemu izraditi Pivot tablicu.

Pokretanje naredbe za umetanje Pivot tablice na Excel radni list

Otvorio vam se novi dijaloški prozor na kojem primjetite postavke koje trebate odrediti. S obzirom da smo prethodno selektirali raspon podataka u dijalog okviru imamo upisanu adresu za Table/Range. Slijedeći korak je odrediti na kojem Excel radnom listu ćemo kreirati Pivot tablicu. Ja sam za ovaj primjer kreirao Pivot tablicu na istom radnom listu počevši od ćelije A10.

Kreiranje Pivot tablice na istom radnom listu u Excelu 2013

Nakon kreiranja Pivot tablice situacija može izgledati kao na slici ispod. Primjetite novo otvoreno okno u desnoj strani Excel radnog lista nakon što kliknemo u neku od ćelija na Pivot tablicu. Pivot tablica u ovom slučaju ima raspon od A10:C16. Ovaj raspon ćelija je promjenjiv a zavisi o tome koja ste sve polja povukli iz gornjeg dijela okna u donji četverodjelni dio okna. Polja se povlače po sistemu povuci-i-spusti.

Rows - su nazivi redova i tu se uglavnom smještaju podaci koji se nalaze u redovima selektirane tablice ali nije nužno.
Values - su podaci koje grupiramo i izvještaj kreiramo u Pivot Tablici.

Primjetite na slici ispod da su se poslije kreiranja PivotTable pojavile dvija dodatne alatne trake na ribonu, Analize Toolbar i Design Toolbar. Na ovim alatnim trakama nalaze se naredbe za uređivanje i dodatni rad sa Pivot tablicama.

Pivot Tablica u Excelu 2013

Nakon kreiranja stožerne ili Pivot tablice, možemo mijenjati neke podatke prema našim potrebama. Ove izmjene možete uraditi pomoću naredbe 'Value Field settings'. Pogledajte sliku ispod. Ostale mogućnosti Pivot tablice istražite vi osobno.

Promjena vrste vrijednosti i podataka za pivot tablicu u Excelu 2013

Kako obrisati Pivot tablicu u Excelu 2013

  1. Kliknite na jednu od ćelija u Pivot tablici
  2. Na Analyze alatnoj traci u grupi naredbi Actions kliknite na naredbu Select => Entire PivotTable
  3. Pritisnite tipku Delete na tipkovnici

Tutorijali vezani za Pivot Table

- Kako kreirati Pivot tablicu u Excelu 2013 (stožernu tablicu ili zaokretnu tablicu)
- Kako izbrojati jedinstvene podatke u zaokretnoj tablici
- Kako prikazati stavku za koju je vezana prazna ćelija ili kako prikazati nulu umjesto prazne ćelije
- Kako filtrirati PivotTable upotrebom Slicers (Excel 2013)

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela