logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -Kako izraditi ili kreirati grafikon, dijagram ili chart u Excelu 2013

33. Izrada grafikona u Excelu 2013


Insert grafikona na Excel radni list

U Excelu možete grafički prikazati tablicu podataka ili nekakav izračun. Grafički prikaz dijagrama ili grafikona možete napraviti prema slijedećim uputama.

Selektirajte raspon podataka za koji želite izraditi grafikon. Na alatnoj traci Insert u grupi naredbi Charts kliknite na vrstu ili tip grafikona koji želite kreirati. Na slici ispod ja sam izabrao 2D stupičasti grafikon (2D Column). Tablica raspona podataka koje sam selektirao ima dva stupca a grafikon ima dvije osi ( okomita os Y i vodoravna os X). Na vodoravnoj osi 'X' nalaze se oznake za mjesece u godini a na okomitoj osi 'Y' nalaze se vrijednosti u nekakvim kontinuiranim rastućim razmacima. Sve ove elemente grafikona koje vidite možemo poslije izrade dijagrama mijenjati.

Kreiranje grafikona ili dijagrama u Excelu 2013

Alatne trake Design i Format nakon kreiranja grafikona u Excelu 2013

Poslije izrade grafikona na ribbonu su se pojavile dvije alatne trake, Design alatna traka i Format alatna traka. Na ovim alatnim trakama nalaze se naredbe za dodatno oblikovanje i uređivanje grafikona. Istražite sami naredbe na ovim alatnim trakama.

Alatne trake Format i Design prilikom izrade grafikona u Excelu 2013

Elementi grafikona ili dijagrama u Excelu 2013

Grafikon u Excelu 2013 ima tri ikone/buttona pored okvira nakon što selektiramo grafikon. Prvi button je Chart Elements koji služi za dodavanje ili uklanjanje elemenata na grafikonu.

Elementi kreiranog grafikona u Excelu 2013

Promjena stila dijagrama ili grafikona u Excelu 2013

Druga dva buttona pored okvira grafikona su: Style i Values. Pomoću ovih buttona i opcij koje oni sadrže dodatno možete mijenjati izgled grafikona kao i što će se i kako prikazati na dijagramu.

Stilovi i vrijednosti grafikon aili dijagrama u Excelu 2013

Oblikovanje i uređivanje grafikona u Excelu 2013

Chart u Excelu 2013 dodatno možemo oblikovati preko prečac izbornika (skočnog izbornika). Kliknite desnom tipkom miša na rub okvira grafikona. Pojavio se prečac izbornika na kojem možete izabrati jednu od opcija pomoću koje možete uređivati grafikon.

Uređivanje grafikona ili grafa u Excelu 2013

Promjena tipa grafikona u Excelu 2013

U koliko izradite grafikon u Excelu 2013 i shvatite da izgled grafikona ne odgovara vašoj želji tada možete promijeniti vrstu ili tip grafikona. Na slici iznad pogledajte naredbu 'Change Chart Type', klikom na nju otvara vam se dijaloški okvir kao na slici ispod. Na ovom dijaloškom okviru možete izmijeniti tip grafikona.

Promjena tipa grafa u Excelu 2013

Oblikovanje i dizajniranje izgleda grafikona u Excelu 2013

Na prečac izborniku (skočnom izborniku) imate također naredbu 'Format Chart Area' pomoću koje možete dodatno mijenjati izgled grafikona u Excelu 2013. Aktiviranjem navedene naredbe u desnoj strani Excel radnog prozora pojavljuje se okno. Format Chart Area okno sadrži dvije glavne opcije: Chart Options i Text Options.

 1. Chart Options
  • Fill & Line
   • Fill
   • Border
  • Efects
   • Shadow
   • Glow
  • Size & Properties
   • Size
   • Properties
   • Alt Text
 2. Text Options
  • Text Fill & Outline
  • Text Efects
  • Textbox

Oblikovanje izgleda grafikona ili dijagrama u Excelu 2013

Razne vrste ili tipovi grafikona u Excelu 2013

Na slici ispod pogledajte različite tipove grafikona za jedan raspon podataka

Tipovi grafikona ili dijagrama u Excelu 2013

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela