logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike - ribon i alatne trake ili toolbars u Excelu 2013

3. Alatne trake i Ribbon u Microsoft Excelu 2013


Ribon i alatne trake u Excelu 2013

Prilikom startanja i otvaranja Excel 2013 tabličnog kalkulatora ili programa na samom vrhu radnog prozora vidljiv je Ribon na kojem se nalaze alatne trake a na kojima se opet nalaze osnovni elementi za određene naredbe (tekst, gumbi ili ikone) za rad u Excelu 2013. Ovaj način prikazivanja ikona, gumba, teksta i slično naziva se Graphical User Interface (GUI) ili grafičko korisničko sučelje. Ribon je skup svih alatnih traka koje vidite u gornjem dijelu radnog prozora u Excelu 2013. Ja u ovom tutorijalu neću opisivati sve elemente alatne trake jer na internetu imate više detalja o tome (ipak je ovo tutorijal za apsolutne početnike).

Startna alatna traka u Excelu 2013

Na slici ispod uočite dijelove koje sam označio okvirom u bojama.

 1. U samom vrhu nalazi se Brza pristupna alatna traka, kojoj možemo dodati ili ukloniti određene ikone za specifične naredbe u radu u Excel 2013 programu.
 2. Na Ribonu u okviru roza boje nalaze se nazivi kartica na ribnonu (Tabs) koje sadrže određene grupe naredbi a koristimo ih prema našim potrebama zavisno što i koje radnje radimo na radnom listu u Excelu 2013.
 3. Na Ribonu u okviru crvene boje nalazi se više grupa koje sadrže naredbe specifične za dotičnu grupu određenih naredbi i izvršavanje specifičnih zadataka.
 4. Na Ribonu tj. kartici (Tab) HOME prikazana je grupa naredbi 'Font' koja sadrži naredbe za rad i oblikovanje slova, tekstam okvira ćelija i slično. Isto tako uočite grupu naredbi za oblikovanje i rad sa stilovima
 5. Dio ribona tj. tekstualna naredba 'FILE' i njen sadržaj opisana je na linku: Dijelovi File izbornika (Backstage view)

Također uočite u desom donjem kutu grupe naredbi malu sličicu strelice koja je gumb za aktiviranje dijalog prozora na kojem možemo mijenjati određene postavke kao i prikazati neke elemente dotične grupe. Isto tako uočite da se na ispod prikazanoj slici ne vide ispravno i u cijelosti sve naredbe na karticama. To je zbog toga jer sam umanjio veličinu radnog prozora radi prostora na ovoj web stranici. Uvećani prikaz svih alatnih traka u Excelu 2013 sa svim vidljivim grupama naredbi prikazan je u nastavcima ovog tutorijala po poglavljima.

Alatna traka na Ribonu u Excelu 2013

Prilagođavanje alatne trake i ribona u Excelu 2013

Alatne trake koje se pojavljuju prilikom startanja Microsoft Excela 2013 mogu se dodatno prilagoditi po vašoj želji. Jedan od načina za prilagodbu alatnih traka ili ribona je klik desnom tipkom miša u bilo kojoj praznoj zoni prikazane alatne trake (dakle možete kliknuti i na prikazani gumb/ikonu). Na slici ispod uočite da sam ja kliknuo ispod gumba 'B' (pokazivač miša u obliku crvene strelice). Nakon klika desnom tipkom miša pojavljuje vam se skočni izbornik.

prilagođavanje ribona i alatne trake za brzi pristup u Excelu 2013

Na slici iznad uočite u skočnom izborniku slijedeće opcije:

 1. Add to Quick Access Toolbar (dodavanje izabranog gumba na alatnu traku za brzi pregled)
 2. Customize Quick Access Toolbar... (prilagođavanje alatne trake za brzi pregled)
 3. Show Quick Access Toolbar Below the Ribon (prikaz alatne trake za brzi pristup ispod Ribona)
 4. Customize the Ribbon... (prilagođavanje Ribona i dijelova na njemu)
 5. Collapse the Ribbon (u slučaju da kliknete na ovu opciju tada vam nestaje cijeli ribon sa vidnog polja radnog prozora, dakle ova opcija bi više značila "kako sakriti Ribbon u Excelu 2013". Ako želite ponovno prikazati vidljivim Ribbon tada kliknite na ikonu/gumb u desnom gornjem kutu 'Ribbon display options' i na padajućem izborniku kliknite na opciju 'Show Tabs and Commands' (vidi sliku ispod)

Automatsko skrivanje i prikazivanje Ribbona u Excelu

kako vratiti ribon nazad da bude vidljiv u Excelu 2013 skrivanje i prikazivanje Ribbona u excelu 2013

Dakle na slici iznad uočite tri opcije vezane uz prikaz i skrivanje Ribbona,

 1. Auto-hide Ribbon => Klikom na ovu opciju možete postaviti da se Ribbon automatski sakrije kada kliknete na neku ćeliju na radnom listu. Ribon se u tom slučaju neće vidjeti tj. biti prikazan. Da bi vratili Ribbon nazad tj. da bude vidljiv potrebno je strelicu pokazivača miša pozicionirati u sam vrh radnog prozora i kada naslovna traka promijnei boju (u zelenu?) dovoljno je kliknuti brzo dva puta lijevom tipkom miša na naslovnu traku radne knjige i Ribon će ponovno biti vidljiv tj. prikazat će se na vrhu radnog prozora Excela 2013. Isto tako možete kliknuti na tri točkice na naslovnoj traki koje će se prikazati kada Ribbon nije vidljiv. Ako opet kliknete na neku ćeliju, Ribbon ponovo neće biti prikazan tj. vidljiv.
 2. Show Tabs => Prikazivanje tekstualnog izbornika sa nazivima kartica (Tabs) i File izbornika. Klikom na ovu opciju ponovo će se prikazati nazivi alatnih traka File Menu, Home, Insert, Page Layout i ostale kartice (Tabs)
 3. Show Tabs and Commands => Klikom na ovu opciju ponovo će se prikazati sve naredbe (tekstualne i grafičke) na alatnim trakama.

Prilagođavanje alatne trake u Excelu 2013

Kao što sam već opisao na prethodnoj temi do Excel Options dolazimo preko File Menu tekstualnog izbornika koji se nalazi prvi u nizu kartica (Tabs) na Ribbonu. Na backstage view prozoru 'Excel Options' je zadnja. Klikom na ovu opciju otvara nam se prozor 'Excel Options' tj. prozor za podešavanje nekih opcija u Excelu 2013 (vidi sliku ispod).

prilagođavanje alatnih traka na ribbonu u Excelu 2013

Na lijevoj strani prozora je izbornik sa glavnim opcijama i na njemu uočite opcije za podešavanje. Nas trenutno zanimaju opcije.

 1. Customize Ribbon

U desnom dijelu prozora 'Excel Options' imamo okvir u kojem se nalaze dva stupca sa naredbama. U lijevom stupcu su sve naredbe koje Excel 2013 sadrži, svrstane u glavne grupe a u desnom okviru se nalaze kartice (Tabs) ili naredbe koje s eveć nalaze na ribbonn (zavisno koji tab nam je prikazan)

Dakle u padajućem izborniku na lijevoj strani (Choose Commands from) imamo slijedeće:

 1. Popular Commands
 2. Commands Not in the Ribbon
 3. All Commands
 4. Macros
 5. File Tab
 6. All Tab
 7. Main Tabs
 8. Tool Tabs
 9. Custom Tabs and Groups

Dok u desnoj strani (Customize The Ribbon) imamo slijedeće:

 1. All Tabs
 2. Main Tabs
 3. Tool Tabs
 

Klikom na znak plus (+) ispred naziva otvara nam se hijerarhijski prikaz svih naredbi po grupama koje se nalaze na alatnoj traki kao na slici ispod.

hijerarhijski prikaz naredbi koje se nalaze u grupi na alatnoj traki u Excelu 2013

Na ovom prozoru možemo sami kreirati vlastitu alatnu traku i grupe naredbi i na nju dodavati naredbe po želji. Uočite 'New Tab' button i klikom na njega kreiramo vlastitiu karticu. Isto tako dodajemo grupu naredbi preko 'New Group' gumba a ako želimo dodati neku naredbu na neku alatnu traku u neku grupu tada je potrebno selektirati na desnom stupcu naziv za karticu (Tab) i naziv grupe naredbi pa potom selektirati u lijevom stupcu naredbu koju želimo dodati tj. kopirati u desni stupac. Kada smo selektirali naredbu za dodavanje potrebno je kliknuti na 'Add>>' gumb između dva stupca. Na isti način uklanjamo naredbe sa '<<Remove' gumbom. Ovo bi bilo dovoljno u ovom dijelu tutorijala za osobu koje je početnik u radu sa Excelom 2013.

Za nastavak pregleda tutorijala ostalih alatnih traka na ribonu u Excelu 2013 kliknite na link-gumb Next slijedeće stranice koji opisuje Quick Access Toolbar

    Next

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela