logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -
Fill Handle u Excelu 2013

22. Fill Handle - Automatska ispuna niza i Brzi unos serijskih podataka


Često se događa da imamo potrebu brzo popuniti neke podatke u radu sa Excelom. Excel ima mogućnost brzog popunjavanje niza ćelija za određene definirane vrijednosti ili tekst. Za primjer pogledajte slike ispod.

Fill Handle hvataljka u Excelu

Fill Handle na jednoj ćeliji

Fill Handle hvataljka često se koristi kod kopiranja u sadržaja ćelija Excelu. Uočite ispod kako izgleda i što je 'Fill Handle'. Kada kliknete na ćeliju mišem tj. kada selektirate ili označite ćeliju u donjem kutu pojavi se mali kvadratić (Taj kvadratić nazivamo Fill Handle. Kada pokazivač miša pomjerite na taj kvadratić (Fill Handle) on se automatski transformira u 'križić' popunjen crnom bojom. Pritiskom lijeve tipke miša u tom momentu transformacije, imate mogućnost kopirati sadržaj dotične ćelije.

Fill Handle na višestrukim ćelijama

Ako selektirate više ćelija, također imate Fill Handle. U ovom slučaju kada selektirate raspon ćelija Fill Handle nalazi se na zadnjoj selektiranoj ćeliji u desnom donjem kutu (dakle zadni red i zadnji stupac, selektiranog raspona).

Fill Handle u Excelu

Kako brzo ispisati nekoliko stotina ili tisuća brojeva u nizu

Ako želimo ispuniti niz serijskih brojeva ili niz brojeva sa određenim razmakom tada to možemo učiniti preko nardbe 'Fill' => 'Series' na alatnoj traci 'Home'. Prije pokretanja naredbe potrebno je upisati stratni broj u ćeliju i selektirati dotičnu ćeliju. Dakle nakon selektiranja ćelije, kliknimo mišem na naredbu 'Fill' potom sa padajuće liste izaberimo naredbu 'Series'

Brza ispuna podataka u Excelu 2013 pomoću naredbe Fill - Series

Otvara nam se dijaloški prozor 'Series' u kojem uočite opcije koje imate na raspolaganju. Zavisno do želje i nemjere u kojem smjeru želite izvršiti serijsko popunjavanje ćelija izaberite Rows ili Columns. Odredite korak vrijednosti kao razmak između dva broja kao i to da popunite koji je broj zadnji u nizu. Pogledajte dvije slike ispod.

Brza ispuna ćelija seriskim brojevima u Excelu Brza popuna serijskih brojeva u nizu u Excel ćelijama

Serijsko popunjavanje brojeva ili vrijednosti u nizu ćelija možete odraditi i pomoću 'Fill Handle' hvataljke.

'Fill Handle' hvataljka služi za kopiranje ćelije i vrijednosti ili formule u njoj.

Prvi način je da pokazivačem miša kliknete na Fill Handle' hvataljku zadržite tipku miša i povučete prema dolje (ili u desnu stranu). Uočite proširivanje selektiranih ćelija i broj ili vrijednost koja se pojavi u kvadratiću tokom povlačena pokazivača miša. Kada ste došli do željene vrijednosti otpustite lijevu tipku miša.

Drugi način je da hvataljku 'Fil Handle' kliknete desnom tipkom miša i zadržite je. Povucite pokazivač miša prema dolje (ili u desnu stranu) i kada se pojavi broj željeni broj u kvadratiću otpustite desnu tipku miša. Sada vam se pojavila padajuća lista na kojoj izaberite jednu od dostupnih naredbi. Ja sam u ovom slučaju izabrao 'Fill Series'. (pogledajte dvije slike ispod).

Brza ispuna ćelija brojeva u nizu pomoću Fill Handle Brza popuna ćelija nizom brojeva pomoću naredbe Fill Handle u Excelu

Kako brzo popuniti ćelije nazivima mjeseci u godini ili nazivima dana u tjednu.

U slučajevima kada imate potrebu brzo ispuniti niz ćelija sa specifičnim tekstom tada možete koristiti definiranu listu pomoću koje vrlo brzo možete popuniti niz ćelija. U 'Excel Options' => 'Advanced' => 'Edit Custom Lists' možemo vidjeti koje liste su već definirane.

Excel Options i postavke tekstova ili vrijednosti za brzo serijsko popunjavanje u excelu 2013

Kreiranje nove liste za brzu ispunu ćelija u Excelu

Da bi definirali novu listu za popunjavanje niza ćelija učinite slijedeće. Na dijaloškom prozoru 'Custom Lists' selektirajte opciju 'New List' pa zatim u desnom dijelu prozora upišite vašu listu ili je izaberite iz popisa u ćelijama na radnom listu, klikom mišem na dugme za prebacivanje na radni list Excela i nakon selektiranja ćelija sa popisom kliknite na 'Import' button za uvoz liste. (vidi sliku ispod)

Lista tekstova za brzo serijsko ispunjavanje ćelija u Excelu

Na osnovu liste (slika iznad) kreiramo li tablicu s podacima u nizu, npr. u zaglavlju tablice nalaze se imena mjeseci u godini ili dani u tjednu, Excel prepozna niz i unosi podatke umjesto nas (vidi sliku ispod).

Brza ispuna ćelija tekstom u Excelu 2013

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela