logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -Kako promijeniti širinu stupca, visinu ćelije ili visinu reda u Excelu 2013

29. Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013


Excel 2013 dozvoljava mogućnost promijene širine i visine ćelije ili više ćelija odjednom. Također, Excel 2013 omogućava promijenu širine stupca ili više stupaca odjednom, kao i promjenu visine reda ili više redova odjednom.

Kako promijeniti širinu stupca ili visinu reda u Excelu

Polazna radnja promjene visine ili širine ćelije, reda ili stupca u Excelu 2013 je alatna traka Home. Na njoj se nalazi naredba Format za prilagodbu širine i visine u grupi naredbi Cells. Klikom na Format button otvara se padajući izbornik na kojem uočite spomenute naredbe. Također na padajućoj listi uočite naredbu za postavljanje vrijednosti širine i visine kao Default (standardne polazne postavke).

Promjena širine i visine ćelije, reda ili stupca u Excelu 2013

Promjena širine stupca ili visine reda na točno određenu vrijednost tj. broj točaka

Ako želite promijeniti visinu reda ili širinu stupca u Excelu 2013 na točnu vrijednost tj. broj točaka (Excel veličinu ćelije prikazuje u točkama) tada na alatnoj traci Home kliknite na Format gumb i izaberite jednu od naredbi, Row Height ili Column Width.
Kliknite na ćeliju koja se nalazi u stupcu ili redu u kojem želite promijeniti visinu ili širinu.
U novom otvorenom dijalog okviru upišite željenu vrijednost točaka za visinu reda ili širinu stupca.

Promjena širine ili visine Excel ćelije upisom točne brojevne vrijednosti

Kako promijeniti visinu Reda ili Ćelije, mišem pomoću pokazivača kursora u Excelu

Visinu reda u Excelu možete promijeniti također pomoću pokazivača kursora miša. Kada pozicionirate pokazivač miša na granicu koja razdvaja dva reda, pokazivač miša se preoblikuje u križić sa dvostranom strelicom (vidi sliku ispod).

Da bi promijenili visinu reda pomoću miša uradite slijedeće:

 1. Pozicionirajte pokazivač kursora miša na donji rub zaglavlja reda ili donju granicu reda kojem želite promijeniti visinu.
 2. Potrebno je da se pokazivač kursora miša preoblikuje u križić sa dvostranom horizontalnom strelicom
 3. Kliknite lijevom tipkom miša i zadržite je
 4. Povucite (pomjerite) pokazivač miša prema dolje i uočite kako se visina reda mijenja dok vi povlačite kursor miša.
 5. Pratite vrijednost koja se pojavila u okviru (postoji broj koji izražava vrijednost u točkama i broj koji izražava vrijednost u pixelima)
 6. Kada ste proširili visinu reda na željenu brojevnu vrijednost točaka ili vrijednost u pixelima otpustite lijevu tipku miša

Kako promijeniti širinu Stupca ili Ćelije, mišem pomoću pokazivača kursora u Excelu

Širinu stupca u Excelu možete promijeniti također pomoću pokazivača kursora miša. Kada pozicionirate pokazivač miša na granicu koja razdvaja dva stupca, pokazivač miša se preoblikuje u križić sa dvostranom strelicom (vidi sliku ispod).

Da bi promijenili širinu stupca pomoću miša uradite slijedeće:

 1. Pozicionirajte pokazivač kursora miša na desni rub zaglavlja stupca ili desnu granicu stupca kojem želite promijeniti širinu.
 2. Potrebno je da se pokazivač kursora miša preoblikuje u križić sa dvostranom horizontalnom strelicom
 3. Kada uočite preoblikovanje pokazivača miša kliknite lijevom tipkom miša i zadržite je
 4. Povucite (pomjerite) pokazivač miša u desnu stranu i uočite kako se visina reda mijenja dok vi povlačite kursor miša.
 5. Pratite vrijednost koja se pojavila u okviru (postoji broj koji izražava vrijednost u točkama i broj koji izražava vrijednost u pixelima)
 6. Kada ste proširili širinu stupca na željenu brojevnu vrijednost točaka ili vrijednost u pixelima otpustite lijevu tipku miša

Promjena širine ili visine Excel ćelije pomoću kursora pokazivača miša

Promjena širine stupca ili visine reda u Excelu desnom tipkom miša pomoću izbornika prečaca

Visinu reda u Excelu ili širinu Excel stupca možete izmjeniti pomoću desne tipke miša tako što kliknete desnom tipkom na zaglavlje reda ili stupca (broj ili slovo) pa sa shortcut izbornika (skočnog izbornika) izaberete naredbu Row Height ili Column Width.

Promjena visine reda ili širine stupca preko prečac izbornika ili skočnog izbornika u Excelu

Prilagođavanje širine više stupaca odjednom u Excelu 2013

U koliko želite promijeniti širinu više stupaca odjednom, potrebno je selektirati više susjednih ili nesusjednih stupaca pa zatim kliknuti dva puta mišem na desni rub zaglavlja stupca ili desnu granicu jednog od Excel stupaca. Svi selektirani stupci automatski će prilagodititi svoju širinu zavisno o najširem podatku u ostalim ćelijama istog stupca.
U ovoj opciji promjene širine stupca možete postupiti na način da pokazivačem miša povučete granicu jednog stupca na željenu širinu i svi selektirani stupci će se proširiti na zadatu širinu.

Prilagođavanje visine više redova odjednom u Excelu 2013

U koliko želite promijeniti visinu više redova odjednom, potrebno je selektirati više susjednih ili nesusjednih redova pa zatim kliknuti dva puta mišem na donji rub zaglavlja reda ili donju granicu jednog od selektiranih redova. Svi selektirani redovi automatski će prilagodititi svoju širinu unešenim podacima. Ako je u nekom Excel redu jedna ćelija formatirana opcijom 'Wrap text' tada će dotični red prilagoditi visinu toj ćeliji bez obzira na podatke u ostalim ćelijama istog reda.
U ovoj opciji promjene visine reda možete postupiti na način da pokazivačem miša povučete granicu jednog reda na željenu visinu i svi selektirani redovi će se proširiti na zadatu visinu.

Kako sakriti stupac ili red u Excelu 2013

Ako želite sakriti neki stupac ili red u Excelu 2013 tada učinite slijedeće:

Skrivanje reda ili redova: Selektirajte jedan ili više redova pa zatim kliknite desnom tipkom miša na selektirano područje. Sa izbornika prečaca izaberite "Hide". Ako želite otkriti određeni red tada selektirajte (raspon) red prije i red poslije skrivenog reda pa sa prečaca izbornika izaberite "Unhide"

Skrivanje kolone ili stupaca: Selektirajte jedan ili više stupaca (kolona) pa zatim kliknite desnom tipkom miša na selektirano područje. Sa izbornika prečaca izaberite "Hide". Ako želite otkriti određeni red tada selektirajte (raspon) stupac ispred skrivenog i stupac poslije skrivenog stupca pa sa prečaca izbornika izaberite "Unhide"

Za detalje pogledajte tutorijal: Skrivanje redova i stupaca u Excelu

skrivanje rdova i kolona u Excelu 2013

Promjena visine reda ili širine stupca dvoklikom miša AutoFit (dva puta brzi klik lijevom tipkom miša)

U Excelu 2013 možete brzo promijeniti visinu reda ili širinu stupca tako što kliknete dva puta brzo lijevom tipkom miša na određeni rub reda ili stupca.
Dakle, ako je red u pitanju tada kliknite dva puta brzo lijevom tipkom miša na donji rub zaglavlja reda. Ako je u pitanju Excel stupac tada brzo kliknite dva puta lijevom tipkom miša na desni rub zaglavlja stupca.

Na ovaj način red, stupac ili više redova-stupaca prilagoditi će svoju visinu ili širinu na najduži podatak u redu ili stupcu.

Za primjer pogledajte sliku ispod. Uočite error na slici u ćeliji 'A1' niz znakova # (ljestvica ili taraba - ########). Ovo je Excelovo upozorenje da dotična ćelija (ili stupac) je preuska i ne može prikazati podatak u ćeliji jer je podatak duži od širine ćelije (širine stupca). Da bi prikazali podatak tj. proširili ćeliju dovoljno je brzo kliknuti mišem dva puta lijevom tipkom i ćelija će se proširiti na dužinu unešenog podatka.

Također, problem nedovoljne širine ćelije i prikazivanja vrijednosti u ćeliji možemo riješiti tako da je proširimo u desnu stranu metodom Drag Cursor to Resize.

Rješavanje problama uske ćelije u Excelu i male širine jer ćelija ne prikazuje unešeni podatak ili rezultat

Automatsko prikazivanje širine stupca

U koliko imate potrebu vidjeti širinu stupca to možete učiniti koristeću UDF-VBA funkciju. UDF finkciju koja se nalazi ispod postavite u Module unutar Excel VBE.

Automatsko prikazivanje širine stupca

Option Explicit
Public Function myWidth(iCol As Integer) As Double
'How to automatically display a Column Width
'Application.Volatile 'remove the comment at the beginning if it does not work automatically
myWidth = Columns(iCol).ColumnWidth
End Function

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela