logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -Unos specijalnih znakova ili karaktera ili simbola u ćelije u Excelu 2013

23. Ispunjavanje Excel ćelija
specijalnim znakovima ili karakterima i simbolima


U Excel ćelije možemo unositi specijalne znakove, karaktere ili simbole.

Ako želite umetnuti neki znak ili karakter u Excel ćeliju tada uradite slijedeće:

- Selektirajte ćelije u koje ćete umetnuti specijalne karaktere ili znakove
- Kliknite desnom tipkom miša na selektirano područje
- Izaberite naredbu Format Cells
- Kliknite na Alignment tab i sa padajućeg izbornika izaberite opciju 'Fill'
- Zatvorite dijaloški okvir 'Format Cells'
- Selektirajte jednu od ćeija u koju želite umetnuti specijalni karakter ili znak
- Upišite jedan karakter ili jedan znak
- Pritisnite Enter tipku

Sada je ćelija popunjena sa više znakova koji ste upisali.

Umetanje specijalnih karaktera ili znakova i simbola u Excel ćelije

Ako želite umetnuti simbol ili sličicu simbola koje Excel nudi u svom izborniku tada uradite sve kao i u prethodno opisanim uputama s razlikom da ovaj puta izaberete simbol koji želite umetnuti u ćelije.

Umetanje simbola i sličica u ćelije Excela

Umetanje simbola u Excelu

Ako želite umetnuti samo jedan simbol tada postupite na jednostavan način unosa znaka ili karaktera u ćeliju pomoću naredbe 'Symbol' na alatnoj traci Insert. (vidi sliku ispod)

Umetanje simbola u ćelije Excela

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela