logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak - Razni primjeri u Excelu 2013 obrađeni korak po korak

47. Razni tutorijali, primjeri formula, funkcija,
VBA procedura u Excelu 2013


Ova stranica koja je dio tutorijala za početnike u Excelu 2013 bit će kontinuirano nadopunjavana sa primjerima u Excelu 2013. Želim vam napomenuti da ja nisam autor svih VBA makronaredbi ili formula. Neke od VBA makronaredbi ili formule pronađene su na internetu a moj cilj je napraviti zbirku primjera u Excelu i početnicima slikovito korak po korak objasniti neke radnje u Excelu. Kako budem dodavao nove tutorijale tako ću na ovoj web stranici postaviti link do dodanog tutorijala. U koliko koristite Excel i radnje sa VBA makronaredbama morate zadovoljiti određene uvjete, pogledajte tutorijal o VBA makronaredbama.

Sadržaj linkova i tema za razne tutorijale i primjere u Excelu 2013

 1. Kako pokrenuti VBA makronaredbu pomoću Gumba
 2. Kako ugnijezditi funkciju ili kreirati formulu sa više Excel funkcija
 3. Kako brzo kopirati formulu i automatski numerirati redove
 4. Automatsko numeriranje ne-susjednih redova ili ćelija
 5. Kružne reference u Excelu
 6. Automatski prikaz slike sa istog radnog lista na osnovu vrijednosti, broja ili šifre u susjednoj ćeliji
 7. Umetanje slike iz mape u selektiranu Excel ćeliju i njeno prilagođavanje veličine dimenzijama ćelije
 8. Kako prikazati sliku sa drugog radnog lista na osnovu podataka u susjednoj ćeliji
 9. Grafikon u Excelu 2013
 10. Kako spriječiti unos duplikata u tablicu Excela
 11. Kako blokirati Scroll Bar u Excelu
 12. Kako povući podatke iz druge radne knjige ako je ispunjen uvjet
 13. Dodavanje ili pribrajanje vrijednosti aktivne ili selektirane ćelije na postojeću vrijednost određene ćelije koristeći VBA
 14. Filtriranje dijelova teksta u Excelu
 15. Mjerenje količline goriva u spremniku benzinske pumpe
 16. JMBG broj u Excelu i proračuni iz njega
 17. Zabrana unosa ili upisa podatka ako nisu ispunjeni uvjeti u Excelu - Data Validation and Error Alert
 18. Igre za računalo i mobitele u Excelu
 19. Igrica na poklon - besplatna igra
 20. Promjene cijena zlata i srebra tokom zadnjih pet (5) mjeseci
 21. Najprodavaniji, najskuplji i najjeftiniji mobitel
 22. Evaluate formula i ARRAY formula u Excelu
 23. VLOOKUP funkcija u Excelu - tutorijal korak po korak
 24. Lijevi Vlookup (INDEX i MATCH) - Vlookup u lijevo
 25. Pronađi broj i konvertiraj ga u Eksponent ili Indeks
 26. Plan i raspored rada radnika na određeni dan za određenu tvrtku
 27. Izdvoji brojeve ili tekst iz alfanumeričkog stringa u ćeliji
 28. Popis svih radnih listova unutar radne knjige
 29. Hyperlink u Excelu
 30. Hyperlink na drugi radni list unutar aktivne radne knjige
 31. Hyperlink sa uvjetima u Excelu (jedan ili dva uvjeta)
 32. Filtriranje Pivot Table koristeći Slicers u Excelu 2013
 33. Ponuda ili Predračun sa slikama u Excelu
 34. Praćenje i analiza izbora u Excelu
 35. Automatsko kopiranje koristeći dvoklik miša
 36. Kopiranje palete boja iz Excela 2003 u Excel 2013
 37. Zbrajanje vrijednosti sa više radnih listova za određeni uvjet
 38. Print Area u Excelu - postavljanje pozicije na točno mjesto
 39. Kako pronaći spojene ćelije u Excel radnom listu ili radnoj knjizi
 40. Podatak iz posljednje popunjene ćelije u stupcu ili retku
 41. Camera Tool u Excelu - ispis više Print Area u jednom koraku
 42. Automatsko grupiranje i sortiranje duplih datuma u Excelu
 43. Consolidate i kumulativno zbrajanje u Excelu
 44. Kopiranje nesusjednih redova ako sadrže datum kao uvjet
 45. Kopiranje, grupiranje i sortiranje jedinstvenih podataka u Excelu
 46. Evidencija i vođenje kućnog proračuna ili budžeta u Excelu
 47. Kalkulator za kućni budžet - tablica u Excelu
 48. Ime ili naziv aktivnog radnog lista u Excel ćeliji
 49. Kako višestruko poslati specifičan PDF file na specifičnu e-mail
 50. Turizam u Excelu i izvršenje putovanja u turističke gradove
 51. Prikaži zaglavlje reda i stupca za traženu vrijednost uz uvjet
 52. Kako izraditi životopis u Excelu
 53. Data Validation u Excelu
 54. Data Validation - primjeri u Excelu
 55. Transpose podataka iz više redova u okomiti raspored u stupcu
 56. Niz brojeva u Excelu
 57. Conditional Formatting (CF) između dvije radne knjige
 58. Kopiraj prvu nepraznu ćeliju iz retka ili stupca
 59. Kopiraj svaku N-tu ćeliju iz reda ili stupca
 60. Copy and Transpose each Nth Cell or Value
 61. Izdvajanje svih znakova iza specifičnog karaktera u tekstu
 62. Selektiranje svake N-te ćelije ili reda u Excelu
 63. Šihterica - Evidencija i statistika radnih dana, radnih sati radnika
 64. Radioamaterski i vojni kod spelovanje
 65. Definiranje naziva formule u Name Manageru
 66. Pronađi IP adresu između dva raspona IP adresa i vrati grupu
 67. Brzo kopiranje formule u nekoliko stotina ili tisuća redova
 68. AGGREGATE funkcija u Excelu
 69. Prikaži zadnji datum za određenu grupu šifri
 70. Pronađi sjecište zaglavlja reda i stupca
 71. Kopiranje ili izdvajanje Unique ili jedinstvenih podataka u Excelu
 72. Rangiranje natjecatelja prema kategorijama - RANK
 73. Kopiranje specifičnih ROWs u odnosu na broj pojavljivanja uvjeta
 74. Time Format u Excelu - Konvertiranje vremena i sati
 75. INDIRECT funkcija u Excelu sa primjerima referenciranja na ćeliju
 76. Power BI i Power Query u Excelu
 77. Morefunc dodatne funkcije u Excelu
 78. Unique vs Distinct - jedinstveni ili jedinstveni različiti
 79. Obiteljsko stablo u Excelu - brojanje jedinstvenih obitelji
 80. Oporavak nespremljene ili nesnimljene radne knjige u Excelu
 81. Kako prikazati ili fiksirati slovo stupca u Excelu
 82. Prikazivanje adrese ćelije u Excelu
 83. Skrivanje i otkrivanje redova i stupaca u Excelu
 84. Bojanje reda i stupca selektiranjem aktivne ćelije
 85. Print Area u Excelu (dinamični raspon ćelija za ispis)
 86. Selektiranje/Brisanje specifičnih stupaca radnog lista
 87. Izračun prosječne vrijednosti filtriranih podataka u Excelu
 88. Prikaži vrijednost iz zadnje popunjene ćelije istog reda
 89. Kopiranje podatka ili vrijednosti na višestruke radne listove
 90. Automatsko povećanje broja reda nakon kopiranja formule
 91. Pronađi određeni tekst ako postoje višestruki kriteriji
 92. Ponavljanje niza podataka u krug i rotiranje niza podataka
 93. Kako izbrojati jedinstvene podatke u zaokretnoj tablici
 94. Kako prikazati naziv foldera u kojem se nalazi otvorena datoteka
 95. Kako u PivotTable prikazati stavku za koju je vezana prazna ćelija ili kako prikazati nulu (0) umjesto prazne ćelije
 96. Kako sakriti redove na zaštićenom radnom listu
 97. TZK - Pregled rada za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu u osnovnoj školi
 98. TZK - Obrazac pripreme za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu u osnovnoj školi
 99. Concatenate multiple cells for matched criteria ili spajanje višestrukih ćelija u jednu za određeni uvjet
 100. Kako prebrojiti koliko se puta pojavljuje riječ u jednoj ćeliji
 101. ARRAY i Evaluate Formula Excel
 102. Automatsko numeriranje redova poslije filtriranja podataka
 103. Selektiranje, Kopiranje i Eksportiranje podataka u TXT datoteku
 104. Prikaži padajući izbornik država različit od pripadajućeg imena
 105. Dijagonalno zbrajanje vrijednosti u Excelu
 106. Zbroj svih vrijednosti u jednom stupcu za više kriterija
 107. Kako prikazati popis svih radnika baziran na tri uvjeta
 108. Kako ograničiti pristup na određene Worksheets za više korisnika
 109. Šifriranje i dešifriranje teksta u Excelu
 110. Vrati popis svih podataka iz više stupaca u jedan stupac
 111. Kako označiti svaku Ntu ćeliju u istom redu
 112. Prikaz popisa svih datuma između dva datuma iz dva stupca
 113. Obojaj ćeliju ako se datum podaudara sa događajem
 114. Postavljanje promjenjivog područja ispisa u Excelu
 115. Zbroj vrijednosti u nizu do prve prazne ćelije
 116. Popis podataka bez praznih ćelija ako su ispunjena dva uvjeta
 117. Kreiranje višestrukih radnih listova sa popisa u jednom kliku
 118. Kako koristiti Slicers na zaključanom radnom listu
 119. Dva uvjeta vrati sjecište reda i stupca
 120. Prikaži podatak iz istog reda ako se podudara dio teksta u rečenici
 121. Popis svih datoteka u folderu i subfolderu sa putanjom
 122. Download all Excel 2013 Update Files from Microsoft server
 123. Višestruko zaglavlje redova i zaglavlje stupaca - Vrati sve podatke
 124. Kako istaknuti pozadinu ćelije koja sadrži formulu
 125. Izdvoji brojeve i dodaj nulu ispred jednoznamenkastog broja
 126. Pronađi najbliže veće vrijednosti i prikaži podatak iz trećeg stupca
 127. Obojaj ćelije bojom ako sadrže duplikate podataka
 128. Zbroj isključivo negativnih vrijednosti po mjesecima u godini
 129. Kopiraj specifični raspon u zatvorenu radnu knjigu Excela
 130. RAND i RANDBETWEEN primjeri funkcija u Excelu
 131. Dva uvjeta - Zbroj iz višestrukih radnih listova
 132. Traži vrijednost u višestrukim radnim listovima i prikaži SheetName
 133. Vrati zaglavlje reda i zaglavlje stupca za uvjet u sjecištu
 134. Evaluate formula i F9 tipka
 135. Rangiranje prvih 10 parova zaglavlja redova i stupaca
 136. Prikaz broja reda ako je zadovoljen uvjet između dvije vrijednosti
 137. Vrati vrijednost iz istog reda ako se datum nalazi u rasponu
 138. Transpose duplikate redova i podatke iz više stupaca u jedan red
 139. Kreiranje Top Foldera i Subfoldera u jednom potezu
 140. Kako kopirati radnu knjigu 100 puta i stvoriti višestruke radne knjige iz popisa u 'A' stupcu
 141. Preimenovanje prvog po redosljedu radnog lista u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
 142. Kako ukloniti posljednji radni list u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
 143. Kako ukloniti određeni VBA modul u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
 144. Kako spremiti sve radne knjige kao vrijednosti bez formula u svim pod-mapama ili sub folderima
 145. Kako vidjeti izvorni kod VBA makronaredbe ako je pristup u VBE zaštićen lozinkom
 146. Spremi sve radne listove kao vrijednosti bez formula
 147. Vrati popis jedinstvenih ako se podudaraju dva uvjeta
 148. Vrati TRUE ako u istom redu postoji niz od tri nule
 149. Kako dodati pouzdanu lokaciju u excelu
 150. Izračun udaljenosti između dva aerodroma
 151. Kalendar godišnjih odmora - Template in Excel
 152. Planiranje radnih smjena u šihti 12/48 i 12/48
 153. TZK-Razredna nastava, statistika četverogodišnjeg školovanja
 154. TZK-Predmetna nastava, analiza dva polugodišta
 155. TZK-Analiza ocjena i izmjerenih vrijednosti pomoću grafikona
 156. Kako obrisati popis imena autora u 'Save As' dijalog prozoru
 157. Brisanje nesusjednih praznih ćelija u Excelu u jednom koraku
 158. Konvertiranje svih ćelija koje sadrže broj u tekst
 159. Kako ukloniti zaboravljenu lozinku na radnom listu u Excelu
 160. Dva uvjeta tri različita raspona ćelija
 161. Kako izbrojiti sve jedinstvene podatke uz uvjet ili kriterij
 162. Izmjena zadanog Normal stila u Excelu
 163. Dvije zavisne padajuće liste bez prikazivanja praznih ćelija
 164. Unos teksta sa prijelomnim linijama u jednu ćeliju - Konvertiranje teksta sa prijelomom u višestruke ćelije
 165. Ispis zaglavlja samo na prvom radnom listu Excela
 166. Konvertiranje teksta u jednoj ćeliji odvojenog delimiterom i postavljenje u stupac


     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela