logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1 Excel 2003 primjeri
1 Excel 2007 primjeri
1 VBA U EXCELU
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -Kako kreirati ili izraditi formulu u Excelu

15. Kreiranje formule u Excelu


Kako kreirati formulu u Excelu

S obzirom da je Excel tablični kalkulator, osnova rada u Excelu su formule i funkcije. Formula se može sastojati od jednostavnih matematičkih operacija do složenih formula pomoću Excel funkcija koje sadrži Excel 2013.
Formula uvijek počinje znakom jednakosti (=).

U ovom primjeru prikazat ću jednu formulu koja se sastoji od dvije funkcije. U dvije opisane opcije uočite formulu koja sadrži apsolutne i relativne adrese ćelija i imenovane ćelije i raspone podataka.

Na samom početku želim ukratko pojasniti laičkim riječima kako napisati jednostavnu formulu. Ja vjerujem da znate koji matematički operatori se koriste u Excelu. Dakle ako želimo pomnožiti dva broja, matematički izraz množenja pišemo 6=3*2. U Excelu je isto tako pa bi formula u nekoj ćeliji bila u obliku formule =3*2. S obzirom da Excel koristi ćelije koje imaju svoje adrese i ime umjesto brojeva (množitelja) možemo pisati adresu svake ćelije. Prednost u adresama je ta što možemo mijenjati brojeve ili vrijednosti u ćelijama a rezultat će se automatski promijeniti u ćeliji u koju smo upisali formulu. Pa tako recimo da imamo u A1=3 a u A2=2 a formula u A3=A1*A2, rezultat je isti.

Kreiranje formule u Excelu

Opcija 1.

U prvoj opciju kreirali smo formulu =A1*A2. U A1 i A2 nalaze se brojevi koje množimo a u ćeliji sa adresom A3 nalazi se rezultat množenja. Ako promijenimo bilo koji broj u ćeliji A1 ili ćeliji A2 rezultat će se automatski promijeniti u ćeliji A3.

Opcija 2.

U drugoj opciji koristim ćelije D1, D2 i D3. Ćeliju D1 sam imenovao nazivom 'multiplier1' a ćeliju D2 sam imenovao nazivom 'multiplier2'. U ćeliji D3 sam postavio formulu =multiplier1*multiplier2. Rezultat je isti kao i u prvoj opciji.

NAPOMENA: Dakle, sve zavisi o vašem znanju matematike i primjene formula kao i poznavanje funkcija u excelu 2013. Kombiniranjem u ugniježđenjem funkcija u formulu vi možete kreirati složenije formule za eventualne teže zadatke.

Kako koristiti imenovane ćelije ili raspone podataka u Excel formuli

Kada je u pitanju neka složenija formula koja koristi jednu ćeliju ili više ćelija (tj. raspon podataka ćelija) tada pogledajte ovaj primjer ispod.

Za ovaj primjer izabrao sam složenu formulu koja koristi Excel funkcije VLOOKUP i MATCH. Nemojte se uplašiti zbog komplicirane formule, ovo je samo primjer kako se može koristiti imenovana ćelija ili raspon podataka u Excel formuli.

Svaka Excel funkcija ima svoju sintaksu koja se sastoji od argumenata. Uočite sintaksu funkcije Vlookup (ispod). Ova funkcija ima četiri argumenta.
Ako želite imati argumente funkcije kao tekst uradite slijedeće: Nakon što ste napisali =Ime_Funkcije tada pritisnite kombinaciju tipki Ctrl+Shift+A.

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)
=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;range_lookup)

=VLOOKUP(F2;$A$2:$D$4;MATCH(G2;$A$1:$D$1;0);0)

1. Uočite u formuli iznad da su argumenti odvojeni separatorom ';' ili ',' koji služe za kreiranje unije u formuli.
Ako pogledate formulu na slici ispod tada možete uočiti da je prvi argument 'lookup_value' u funkciji Vlookup adresa ćelije 'F2' ili imenovana ćelija 'condition1'.

2. Drugi argument 'table_array' je raspon podataka od A2:D4 ali u formuli uočite da je ovaj raspon ćelija pisan sa apsolutnim adresama ćelija $A$2:$D$4. Više o apsolutnim adresama pogledajte na linku Apsolutne i relativne adrese u Excelu u izborniku tema ove web stranice.

3. Treći argument 'col_index_num' je broj stupca iz kojeg funkcija vraća rezultat. Tako na mjestu trećeg argumenta može bitti broj 2, 3, 4 itd. Umjesto broja tj. argumenta Excel dozvoljava da umetnete drugu odgovarajuću funkciju koja će vratitm broj stupca. Ja sam kao treći argument koristio Excel funkciju MATCH a u njoj opet raspon ćelija sa apsolutnim adresama ili imenovani raspon ćelija (vidi drugu sliku ispod).

4. Četvrti argument je uobičajeno TRUE ili FALSE ili 0

složena formula u excelu koja koristi dvije funkcije

=VLOOKUP(condition1;data;MATCH(condition2;months;0);0)

Imenovanje raspona ćelija i upotreba u Excel formuli

Što sam htio pokazati ovim primjerom?

Argumenti funkcije u Excelu

Želja mi je da uočite kako se mogu imenovane ćelije koristiti u Excel formulama ili Excel funkcijama. Uočite na slici iznad u Name Manager dijalog prozoru koje sve raspone ćelija sam koristio prilikom imenovanja podataka tj. argumenata funkcija za kreiranje formule. Imenovani raspon ćelija 'employees' ignorirajte. Argumenti funkcije uvijek se prikažu kada počnete pisati formulu tj. odmah nakon što ste napisali naziv funkcije.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela