logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -
Kako crtati 2d likove u Excelu 2013 ; Umetanje crteža i oblika u Excel ćelijama i SmartArt Graphic blok scheme

24. Umetanje crteža oblika u Excelu 2013 i
Kreiranje SmartArt Graphic blok šeme


U Excelu 2013 imamo mogućnost nacrtati ili umetnuti već gotov oblik nekih predefiniranih crteža (Shapes). Ako želite umetnuti neki oblik crteža u neku ćeliju i time uljepšati radni list prije ispisa ili kreirati memorandum za vašu kompaniju tada na alatnoj traci 'Insert' u grupi naredbi 'Illustration' kliknite mišem na ikonu 'Shapes'. Otvara vam se okvir sa predefiniranim oblicima koje možete upotrijebiti (vidi sliku ispod).

Umetanje oblika (shapes) u Excelu 2013

U okviru Shapes uočite slijedeće grupe oblika:

 1. Recently Used Shapes
 2. Lines
 3. Rectangles
 4. Basic Shapes
 5. Block Arrows
 6. Equation Shapes
 7. Flowchart
 8. Stars and Banners
 9. Callouts

Umetanje oblika 2d crteža u ćelije Excela 2013

Na okviru u kojem se nalaze oblici (crteži) kliknite na onaj oblik koji želite umetnuti u Excel ćeliju. Pogledajte razne oblike koje sam ja dodao u radni list Excela. Za dodatno uređivanje pojedinog oblika kliknite dva puta mišem na oblik da ga selektirate. Postoje dvije dodatne alatne trake nakon što selektirate određeni oblik (crtež) a to zavisi koju vrstu oblika (crteža) ste selektirali.

 • Drawing Tools Format
 • Picture Tools Format

Ako ste selektirali klasični oblik (crtež) koji ne sadrži sliku unutar crteža (ako vi niste dodavali sliku ili pozadinu oblika) tada za dodatno uređivanje služi alatna traka 'Drawing Tools Format'.

Ako ste selektirali neki oblik u u njega dodali sliku (kao što sam ja dodao sliku simbola 'Euro' u prvi oblik/crtež) tada se pojavi alatna traka 'Picture Tools Format'.

Kada selektirate neki oblik (crtež) uočite hvataljku žute boje u obliku žutog kvadratića. Ovaj kvadratić predstavlja hvataljku (grip/handle) pomoću koje možemo dodatno oblikovati i mijenjati izgled oblika (crteža).

Uređivanje oblika i samooblika u Excelu 2013

Uređivanje oblika crteža u Excelu 2013

Uočite na slici ispod dodatne alatne trake 'Drawing Tools Format' i 'Picture Tools Format' nakon što selektirate neki od oblika (crteža). Na vama ostaje koliko ste kreativni za uređivanje oblika (crteža), dodavanje boja, debljina linija, i slično

Alatne trake Drawing Tools i Picture Tools u Excelu 2013

Na slici ispod uočite neke od naredbi i mogućnosti za uređivanje oblika crteža u Excelu 2013 koje se nalaze na alatnim trakama (vidi sliku iznad)

Naredbe i mogućnosti za uređivanje oblika crteža u Excelu 2013

SmartArt Graphic razne vrste blok šema u Excelu 2013

U koliko imate potrebu kreirati ili izraditi neku blok grafičku šemu u Excelu tada iskoristitite naredbu 'SmartArt Graphic'. Ova naredba nalazi se na alatnoj traci 'Insert'. Kliknite mišem na naredbu 'SmartArt Graphic' i otvara vam se prozor na kojem trebate izabrati koju vrstu grafičke šeme želite upotrijebiti. Ja sam za ovaj primjer koristio hijerarhijsku šemu (vidi sliku ispod).

Umetanje SmartArt grafičkog dijagrama u Excelu 2013

Na slici ispod uočite na koji način možete kreirati hijerarhijsku blok šemu i prikazati grafički neku šemu poslovnog odlučivanja u nekoj kompaniji. Na lijevoj strani uočite dijaloški okvir u kojem možete unositi tekst, koji će se automatski preslikati na grafičku blok šemu. Dodatne naredbe za uređivanje grafičkih blok šema nalaze se na alatnoj traci 'Design'.

Hijerarhijski tekst u SmartArt grafičkom dijagramu u Excelu 2013

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela