logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak
- Poruka za greške u excelu , - Greške u Excelu 2013 - Type error message code in Excel 2013

42. Popis grešaka u Excelu 2013


Prilikom rada u Excelu i kreiranja formula Excel može vratiti rezultat kao grešku. Greške u Excelu opisane u ovom tutorijalu prikazuju slijedeće:

GREŠKA poruka ###### u Excelu 2013

Ako u ćeliji vidite poruku za grešku u obliku niza znakova ljestvica (sharp/hash) tada primjetite da Excel ne može prikazati podatak ili rezultat neke formule, a isto tako možda je rezultat negativan datum. Ova poruka greške u Excelu ponekada se naziva 'Railroad tracks'. Da bi ste uklonili ovu grešku povećajte širinu stupca ili ćelije ili ako je u pitanju rezultat formule tada provjerite argumente formule. npr: =ISERROR(50/0) formula vratiti će rezultat TRUE i neće biti ove greške.

Poruka greške u Excelu 2013 u obliku niza znakova ljestvica

GREŠKA poruka #DIJ/0! (#DIV/0!)

Greška #DIJ/0! pojavljuje se kad se postavi formula u kojoj se broj dijeli s nulom (0). Da bi izbjegli ovu grešku provjerite formulu u ćeliji u kojoj se greška pojavljuje i eventualno promijenite djeljitelj.

Greška dijeljenja sa nulom u Excelu 2013

GREŠKA poruka #N/D (#N/A)

Greška #N/D! pojavljuje se kada neka vrijednost koju ste uvrstili u formulu nije dostupna. Da bi izbjegli ovu grešku provjerite traženu vrijednost u rasponu ćelija. Ovu grešku možemo izbjeći na način d akoristimo dodatnu Excel funkciju IFERROR (vidi linkove pri kraju ovog tutorijala) =IFERROR(VLOOKUP(A6;$A$1:$B$4;2;FALSE);"")

Greška u Excelu vrijednost nije dostupna

GREŠKA poruka #NAZIV? (#NAME?)

Greška #NAZIV? pojavljuje se kad se postavi formula koju Excel ne može izračunati jer nije definiran naziv ili ime za pojedini podatak. U ovom slučaju na slici ispod primjetite da ja nisam postavio separator dvotočke (:) u formuli. Eliminaciju ove greške možemo riješiti prepravljanjem formule ili korištenjem funkcija IFERROR ili ISERROR.

 • u formuli je upotrijebljeno ime koje nije definirano, ili je postojeće ime pogrešno napisano
 • pogrešno je napisan naziv funkcije
 • upotrijebljeni su nazivi u formulama, bez da je ta opcija omogućena
 • u formuli je unesen tekst bez da je stavljen u dvostruke navodnike
 • izostavljena je dvotočka u referenci raspona ćelija
 • referenciran je drugi naziv radnog lista bez da je njegovo ime stavljeno u jednostruke navodnike

Greška definiranog naziva u Excel formuli

GREŠKA poruka #NULA! (#NULL!)

Greška #NULA! pojavljuje se kada navedete presjek dvaju područja koja se ne sijeku. Operator presjeka je razmak između referenci. U ovom slučaju na slici ispod primjetite da je upotrijebljen pogrešan operator raspona (za referencu koja se sastoji od kontinuirane grupe ćelija koristi se dvotočka (:) kao operator (npr. A1:B2), a za referenciranje raspona koji nisu kontinuirani koristi se točka-zarez (;) operator (npr. A1; A3). Dakle točka-zarez (;) je separator ili razdjelnik za dva raspona ćelija u ovoj formuli. Eliminaciju ove greške možemo riješiti prepravljanjem formule ili korištenjem funkcija IFERROR ili ISERROR.

Greška NULA u Excelu

GREŠKA poruka #BROJ! (#NUM!)

Greška #BROJ! pojavljuje se kada nisu navedeni brojevi ili vrijednosti koje su važne za formulu. Također ova greška se pojavljuje kada Excel nemože izračunati neku operaciju sa vrijednostima ili brojevima. Za uklanjanje ove greške pogledajte formulu i da li ste napisali sve argumente funkcija ispravno. Na slici ispod primjetite da Excel vraća grešku #NUM! jer je rezultat prevelik i excel ga ne može prikazati. Eliminaciju ove greške možemo riješiti prepravljanjem formule ili korištenjem funkcija IFERROR ili ISERROR.

Greška sa brojevima u Excelu

GREŠKA poruka #REF!

Greška #REF! pojavljuje se kada nedostaje adresa ćelije na koju se referencira formula. Česta pojava ove greške je kada obrišemo neku ćeliju iz koje formula povlači podataka ili ako obrišemo radni list na kojem se nalazi podatak koji koristi formula ili funkcija. Eliminaciju ove greške možemo riješiti prepravljanjem formule ili korištenjem funkcija IFERROR ili ISERROR.

REF greška u Excelu kada obrišemo izvornu ćeliju ili radni list u Excelu

GREŠKA poruka #VRIJ! (#VALUE!)

Greška #VRIJ! pojavljuje se kada se koristi neispravan tip argumenta u funkciji ili formuli.

 • upotrijebljen je pogrešan tip argumenta u funkciji (npr. umjesto vrijednosti ili logičke vrijednosti upotrijebljen je tekst
 • formula polja je unesena bez kombinacije tipki Ctrl+Alt+Enter
 • referenca je unesena u obliku formule polja (npr. {A10:A48})
 • na mjestu argumenta koji zahtjeva jednu vrijednost upisan je raspon ćelija

Eliminaciju ove greške možemo riješiti prepravljanjem formule ili korištenjem funkcija IFERROR ili ISERROR.

Primjetite na slici ispod da prva formula povlači podatak iz ćelije A6 u kojoj se nalati tekst a u drugoj formuli drugi argument nije ispravno napisan.

Greška vrijednost u Excelu

Za sve greške koje su opisane u ovom tutorijalu vrijedi daljnji tekst. Ako ne želite mijenjati formulu, eleiminaciju greške možete učiniti pomoću funkcija IFERROR i ISERROR.
Za eventualno otklanjanje grešaka u Excelu 2003 pogledajte tutorijal za kombinaciju funkcija IF/ISERROR

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela