logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak - Relativne i apsolutne adrese ćelija u Excelu 2013 -
Nepromjenjiva adresa područja podataka, Kako kopirati formulu u Excelu a da se adrese ćelija ne mijenjaju

32. Apsolutna i Relativna adresa ćelije u Excelu


Excel tablični kalkulator (SpreadSheet) funkcionira tako da koristi adresu ćelije kao izvor podataka (uglavnom ali ne 100%). U Excelu možemo koristiti dvije vrste adresa ili dva tipa adresa ćelija.

  1. Relativne adrese ćelija u Excelu
  2. Apsolutne adrese ćelija u Excelu

Zbog čega su ova dva tipa adresa ćelija u Excelu. Po meni prvenstveno zbog kopiranja formula koje sadrže adrese ćelija. U nekim formulama nam baš treba da neka adresa zadrži svoju poziciju a neka adresa se treba mijenjati s obzirom na kopiranje formule. Ja se nadam da ću uspjeti objasniti ovu razliku.

U Excelu postoji dvije opcije kopiranja formule ili ćelije.

  • Kopiranje formule prema dolje ili gore
  • Kopiranje formule u desno ili u lijevo

Prilikom kopiranja Excel formule mijenjaju se adrese ćelija ili raspona ćelija.

Zavisno koju opciju upotrijebimo i što želimo dobiti formulom potrebno je upotrijebiti jednu od dva tipa adrese ćelija. Ako kopiramo formulu prema dolje ili prema gore tada nam se mijenja broj reda u adresi za ćeliju ili raspon ćelija. Ako formulu kopiramo u desno ili u lijevo tada nam se mijenja oznaka za stupac u adresama koje smo upisali u formuli. Ako želimo fiksirati broj reda ili oznaku stupca tada ispred postavimo znak dolar ($).

Apsolutna i relativna adresa ćelije u Excelu, relativna adresa reda i apsolutna adresa stupca

Relativna adresa ćelije u Excelu

Relativna adresa Excel ćelije je osnovna adresa neke ćelije u excelu. npr: A1. To je adresa prve ćelije na radnom listu koja se nalazi u gornjem lijevom kutu radnog lista a označava sjecište stupca 'A' i reda broj '1'. Ovo sjecište 'stupca' i 'retka' je identično za sve ostale stupce i redove. U svaku ćeliju možemo unijeti nekakav podatak, bilo da je vrijednost ili tekst ili formula koja vraća određeni rezultat.

Na slici ispod uočite u stupcu 'D' kako izgleda formula =A2+B2 iz ćelije 'C2' nakon kopiranja prema dolje. Uočite kako se mijenjaju brojevi redova a oznake stupaca ostaju iste. Dakle korištene su relativne adrese ćelija A2 i B2.

Kopiranje ćelija sa relativnim adresama i kopiranje formule prema dolje u Excelu

Na slici ispod uočite formulu =100+J2 u Excel ćeliji 'J3'. U formuli se vrijednost 100 zbraja sa vrijednošću iz ćelije J2. Ovu formulu kopirao sam u desno i u zadnjoj ćeliji N3 imam novu formulu =100+N2. Dakle Excel je fiksirao vrijednost '100' ali je mijenjao oznaku stupca K, L, M, N tokom kopiranja jer je 'J2' relativna adresa ćelije.

Kopiranje ćelija sa relativnim adresama i kopiranje formule u desno u Excelu

Apsolutna adresa ćelije u Excelu

Apsolutnu adresu u Excelu određuje znak dolar ($). Ovaj znak postavlja se ispred slovne oznake stupca ili broja retka u Excel formuli. Uočite na slici ispod da se u ćeliji A2 nalazi jedna vrijednost (broj 2) a u stupcu B je formula. Ja želim zbrojiti vrijednost iz A2 sa svakim brojem u stupcu B. Zbog toga sam kreirao formulu koja sadrži apsloutnu adresu ćelije A2 ($A$2) i relativnu adresu ćelije B2. Nakon kopiranja formule prema dolje Excel automatski mijenja relativnu adresu reda a sve zavisi u kojem je redu formula.

Shortcut key za apsolutnu adresu u Excelu

Apsolutnu adresu neke Excel ćelije ili raspona ćelija možemo brže napisati tako što postavimo kursor unutar/pored adrese ćelije ili raspona ćelija (u formula polju, vidi sliku iznad) i pritisnemo tipku F4 na tipkovnici. Za prvi pritisak F4 adresa se mijenja u apsolutnu $A$2, drugi pritisak mijenja adresu u mješovitu A$2, ponovni pritisak tpike F4 adresu mijenja u $A2, ponovni pritisak (četvrti uzastopni pritisak tipke F4) vraća adresu na relativnu A2.

Kopiranje ćelija sa apsolutnim adresama i kopiranje formule prema dolje u Excelu

Na slici ispod uočite fiksnu vrijednost u ćeliji I2. Ovu vrijednost ja želim zbrojiti sa svakom vrijednosti u stupcima, dakle kopirao sam formulu u desno. Za fiksnu vrijednost ja sam postavio apsolutnu adresu ćelije I2 ($I$2). Nakon kopiranja formule u desnu stranu rezultati su se mijenjali zavisno o vrijednosti u stupcima. Dakle Excel je fiksirao vrijednost iz ćelije I2 i zbrajao sa vrijednosti u stupcima od J3....N3

Kopiranje ćelija sa apsolutnim adresama i kopiranje formule u desno u Excelu

Apsolutne adrese raspona podataka u Excelu zamjenjuje definiranje naziva raspona ćelija

Kada imamo potrebu kreirati formulu sa rasponom podataka ili više ćelija tada koristimo apsolutne adrese ćelija ili raspona podataka ($A$10:$G$17).

Umjesto apsolutnih adresa raspona ćelija možemo definirati ime za dotični raspon podataka ili ćelija i koristiti ga u formuli. Ovo je za mene i najbolji način rada sa formulama. Ja uvijek kada imam priliku definiram ime ćelije ili raspona ćelija koje koristim u formulama. Tako sam siguran da neću pogriješiti tokom rada a i lakše uočavam naziv u formuli nego apsolutne adrese. O upotrebi imenovanih ćelija kada kreiramo formulu i definiranju imena raspona ćelija pisao sam u tutorijalu na linku.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela