logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike - postavljanje stranice u Excelu 2013

9. Kreiranje zaglavlja i podnožja u Excelu 2013


Zaglavlje ili podnožje (Header or Footer) na radnom listu Excela 2013 možete kreirati preko 'Page Setup' opcije ili direktno na radnom listu ako izaberete 'pogled Page Layout' na radni list klikom na ikonu/gumb koji se nalazi u status baru (vidi na slici ispod).

Ako ste izabrali izgled radnog lista Page Layout (kao na slici ispod) tada direktno možete unositi tekst ili brojeve ili što već u Header ili Footer u označena polja:

  • Click to add header
  • Click to add footer

kako izraditi vlastito zaglavlje ili podnožje u Excelu 2013 na radnom listu

U koliko želite mijenjati zaglavlje ili podnožje na stranici tj. radnom listu u Excelu 2013 tada to možete učiniti na alatnoj traci Page Layout na Ribbonu Excela 2013 kliknuti na 'Page Setup' pa potom izaberite karticu 'Header/Footer' ili preko Backstage View prozora File => Print i kliknite na 'Page setup'.

Na kartici 'Header/Footer' uređujemo zaglavlje i podnožje tablice prema želji. Tako možemo izabrati neki od naslova u popisu koji uočite na padajućem izborniku ako kliknete na trokutić za otvaranja padajućeg izbornika ili ako dodatno želimo dodati nove podtake ili važne elemente tada kliknemo na button Custom Header... ili Custom Footer... nakon čega se pojavi dodatni okvir podijeljen u tri dijela.

postavke zaglavlja i podnožja na kartici Header/Footer u Excelu 2013

Numeriranje stranica i kako umetnuti datum na radni list u Excelu 2013

Uočite tri polja za unos teksta ili podataka. U bilo koju sekciju (Left Section, Center Section, Right Section) možemo direktno unositi tekst ili brojeve po želji (za primjer pogledajte lijevu sekciju na slici ispod). Ako želimo da nam se na radnom listu na svakoj stranici nalazi broj stranice / ukupan broj stranica tada ovaj podatak možemo dodati preko buttona 'Insert Page Number' i 'Insert Number of Pages' ili trenutni datum prilikom ispisa na pisač. Isto tako ako želimo dodati logotip tvrtke u Zaglavlje tada to možemo uraditi preko buttona 'Insert Picture'. Uočite prvi buton u nizu 'Format Text'. Pomoću njega možemo mijenjati font, veličinu i stil fonta i ostala oblikovanja teksta kao u Wordu na dijaloškom prozoru 'Font'. Ostale opcije na gumbima isprobajte vi sami.

Kako umetnuti broj stranice ili datum na radni list u Excelu 2013

Kako kopirati Zaglavlje ili Podnožje sa jednog radnog lista na sve ostale radne listove u Excelu

Ukoliko imate potrebu za kopiranjem Zaglavlja ili Podnožja sa jednog radnog lista na sve ostale radne listove u radnoj knjizi imate dva načina kopiranja (preko Page Setup ili pomoću Vba Macro). Ja ću ovdje prikazati opciju preko Page Setup.

Umetnite/upišite Zaglavlje ili Podnožje na prvi radni list Sheet1. Pozicionrajte se na Sheet1

Pritisnite CTRL i zadržite tipku te sada kliknite na svaki naziv Sheeta (ili ako želite sve listove tada SHIFT+zadnji Sheet ili klik desnom tipkom miša i Select All Sheets). Sada imate selektirane radne listove i u naslovu datoteke uočite riječ GROUP, što znači da su neki (ili svi) radni listovi u radnoj knjizi grupirani a to izgleda ovako Book1 [GROUP] - Excel .

kako grupirati radne listove u Excelu 2013

Kada ste grupirali radne listove učinite slijedeće.

Tab Page Layout => Page Setup => Kliknite na gumb OK

Sada kliknite desnom tipkom miša na jedan od naziva Sheeta => Ungroup Sheets. Ovim korakom smo završili kopiranje podataka u Zaglavlju i Podnožju sa prvog radnog lista na sve ostale radne listove. Pogledajte Print Preview za sve WorkSheets, trebali bi u svakom imati Header ili Footer kao na prvom radnom listu.

Kako dodati logotip firme ili sliku u zaglavlje svih radnih listova Excela 2013 odjednom

Ako u Header ili Footer svakog radnog lista želite dodati logotip tvrtke ili neku sliku (picture) tada uradite slijedeće
U momentu nakon selektiranja svih radnih listova idite na 'insert picture'.

Tab Page Layout => Page Setup Header/Footer => Custom Header => Insert Picture => OK => OK

Tutorijal vezan za tematiku Header u Excelu možete pogledati na slijedećem linku

- Kako ispisati zaglavlje iz Excela, samo na prvoj stranici ispisa

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela