logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -Kako imenovati ćeliju ili raspon podataka u Excelu 2013
- Kako definirati ime ćelije u Excelu - definiranje imena raspona podataka u excelu, Imenovanje formule u Excel Name Manager

18. Imenovanje ćelije ili raspona podataka u Excelu


Kako imenovati ćeliju ili raspon podataka

U radu sa formulama radi jednostavnosti poželjno je imenovati ćelije ili raspon podataka. U ovom dijelu tutorijala objasnit ću kako imenovati neku ćeliju u Excelu 2013 kao i kako imenovati raspon podataka. Kako se imenovana ćelija ili imenovani raspon podataka koristi u formulama pogledajte tutorijal na linku u ovoj rečenici.

Za primjer pogledajte sliku ispod. Na njoj se nalazi tablica u kojoj su dva važna elementa podaci u ćelijama A2 i B2. U ćeliji C2 nalazi se formula koja vraća rezultat za prve dvije ćelije. Uočite formulu u D2 (font crvene boje) koja se nalazi u ćeliji C2. Dakle množimo vrijednosti u ćelijama A2 i B2. U Excelu imamo mogućnost imenovati svaku ćeliju imenom koje možemo koristiti u formuli ili funkcijama kao argument. U ovom primjeru (slika ispod) možemo imenovati ćelije A2 i B2.

imenovanje ćelije u Excelu 2013

Imenovanje ćelija u Excelu možemo izvesti na više načina

Imenovanje ćelija možemo u Excelu učiniti preko dijaloškog prozora New Name na više načina.

Napomena: Kada imenujemo neku ćeliju ili raspon podataka, ime je vidljivo u Name Box polju (u slučaju da smo selektirali dotičnu ćeliju ili raspon podataka)

  1. Imenovanje ćelije preko prečaca ALT+MMD
  2. Imenovanje ćelije preko 'Name Box' polja na formula baru.
  3. Imenovanje ćelije preko naredbe 'Define Name'
  4. Imenovanje ćelije preko naredbe 'Create from Selection'
  5. Imenovanje ćelije preko naredbe 'Name Manager'
  6. Imenovanje ćelije preko naredbe 'Define Name' sa skočnog izbornika preko klika desnom tipkom miša na ćeliju

Imenovanje formule u Excel Name Manager

1. Kada želiš imenovati neku ćeliju ili raspon podataka ti možeš pritisnuti kombinaciju tipki na tipkovnici za prečac ALT+M+M+D i otvorit će ti se skočni prozor New Name. Dakle selektiraj ćeliju koju želiš imenovati i pritisni navedenu (Bold slova) kombinaciju tipki na tipkovnici. Otvara ti se novi prozor na kojem u polju 'Name': upiši naziv ćelije koji ćeš koristtii u formulama ili kao argument funkcije. U polju 'Refers To': automatski imaš adresu selektirane ćelije koju imenuješ.

Imenovanje ćelije u Excelu pomoću prečaca

2. Kada želiš imenovati neku ćeliju ili raspon podataka ti možeš to učiniti kroz 'Name Box' polje koje se nalazi na formula baru. Dovoljno je selektirati ćeliju (ili raspon podataka) i kliknuti mišem u 'Name Box' polje pa zatim upisati željeno ime ćelije ili raspona koje želiš kasnije koristiti u formulama ili kao argument u funkcijama.

Ime ćelije ne smije imati više riječi odvojeno razmakom kao ni specijalne znakove, a ime mora početi slovom (ime nikako ne smije započeti brojem), ako želiš upisati ime sa više riječi tada koristi jedan od oblika: newName; new_name; New_Name, New_name_2 itd. Na slici ispod uočite da sam ja imenovao ćeliju A2 nazivom (imenom) price a ćeliju B2 imenom quantity. Uočite razliku ove dvije formule koje vraćaju isti rezultat.

Imenovane ćelije u Excel formuli

3. Ako ti želiš, možeš imenovati ćelije ili raspon podataka preko naredbe: Define Name.
Pozicioniraj se na alatnu traku Formulas pa potom u grupi naredbi Defined Names klikni na naredbu Define Name.
Otvara ti se dijaloški prozor New Name. Ime kojim ste imenovali ćeliju ili raspon podataka vidljivo je u Name Box polju na Formula baru.

Naredba Define Name na alatnoj traci Formulas u Excelu 2013

4. Ako ti želiš, možeš imenovati ćelije ili raspon podataka preko naredbi: Create from Selection.
Selektiraj ćeliju ili raspon podataka, pozicioniraj se na alatnu traku Formulas pa potom u grupi naredbi Defined Names klikni na naredbu Create from Selection. Otvara ti se dijalog prozor kao na slici ispod Create Names from Selection. Uočite četiri mogućnosti naziva raspona podataka. Ja sam izabrao Top Row jer želim da mi se raspon podataka imenuje nazivom 'A'.
NAPOMENA: Kada na ovaj način imenujemo ćelije ili raspon podataka ovaj naziv ili ime nevidi se u Name Box polju već jedino ga možete vidjeti u Name Manager dijalog prozoru.

Definiranje naziva raspona podataka nakon selektiranja raspona u Excelu

5. Ako želiš možeš imenovati ćeliju ili raspon podataka preko dijalog prozora i naredbe Name Manager koja se nalazi na alatnoj traci Formulas (vidi sliku iznad i uoči naredbu tj. gumb/icon) . Klikom na naredbu Name Manager otvara se dijaloški prozor i u njemu možeš uočiti već imenovane ćelije ili raspone podataka. Uočite tri gumba (New, Edit, Delete). Ja vjerujem da znate što sa ova tri gumba možete učiniti :)
Dakle, ne morate selektirati nijednu ćeliju, prvo otvorite dijalog prozor pa klik na gumb New pa potom upišete sve podatke kako slijedi. U polju Refers to: uočite na kraju polja gumb za izbro ćelija ili raspona podataka.

Dijaloški priozor Name Manager u Excelu 2013

Ako želite editirati neku od postojećih imenovanih raspona (define name in Name Manager)
npr. izmjeniti naziv definiranog raspona tada selektirajte stavku koju želite izmjeniti pa zatim kliknite na Edit... button i u prvom polju Name: izmjenite naziv

Izmjena naziva definiranog raspona ćelija u Name Manageru u Excelu

Imenovanje raspona podataka ili imenovanje formule u Excelu

Ako želimo imenovati više susjednih ćelija ili veći raspon podataka tada sve odradimo kao i za imenovanje ćelije samo što je u pitanju naziv za raspon podataka koji opet možemo koristiti u formulama i funkcijama. Na slici ispod uočite da sam ja imenovao raspon podataka A1:C2 imenom data_market. Ako želite imenovati formulu u Excelu tada pogledajte tutorijal Imenovanje formule u Excelu

Imenovanje raspona podataka ili range u Excelu

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela