logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak - kako snimiti VBA makronaredbu u Excelu 2013

46. VBA makornaredbe u Excelu 2013


U nekim slučajevima kada radite u Excelu određene potrebe i probleme potrebno je riješiti koristeći VBA makronaredbe. VBA makronaredbe automatiziraju rad u Excelu i olakšavaju zahtjevnija rješenja. Vi ne morate biti programer u Visual Basic Application za Excel programu da bi neki manji problem ili zahtjev riješili sa VBA makronaredbom. Excel 2013 za vas može automatski snimiti određenu radnju koju često ponavljate ili želite riješiti određeni zadatak.

Da bi mogli snimiti VBA makronaredbu potrebno je dodati DEVELOPER alatnu traku na ribbon ako nije aktivna (Ova alatna traka prilikom instalacije Excela 2013 nije aktivna na ribbonu). U principu za samo snimanje VBA macro nije potrebna Developer alatna traka ali na njoj se nalaze dodatne naredbe za rad sa VBA makronaredbama.

Kako dodati DEVELOPER alatnu traku na ribon u Excelu 2013

Da bi dodali alatnu traku Developer potrebno je preko File - Info (backstage view prozora) izbornika otvoriti Excel Options dijaloški prozor.

Na dijaloškom prozoru Excel Option kliknite na lijevom izborniku Customize Ribbon. U desnom dijelu desnog prozora u grupi Main Tabs uključite opciju Developer.

Dodavanje developer alatne trake na ribon

Kako kreirati VBA makronaredbu u Excelu 2013

Snimanje VBA makronaredbe možete pokrenuti na tri načina.

 • VIEW alatna traka => Macros => Record Macro
 • DEVELOPER alatna traka => Record Macro
 • Status Bar => Record a New Macro, button/icon (vidi treću sliku ispod)

Pokretanje naredbe za snimanje VBA makronaredbe u excelu 2013

Kada pokrenete VBA makronaredbu za snimanje pojavljuje vam se dijaloški prozor Record Macro. Na ovom dijaloškom prozoru odredite ime za VBA makronaredbu. Postavite po želji prečac za pokretanje VBA makronaredbe. Spremite VBA makronaredbu u aktivnu radnu knjigu 'This Workbook' ili 'Personal Macro Workbook' ili 'New Workbook'. Ime treba biti bez razmaka između riječi. npr: KopirajRangeNaSheet2. Kliknite na OK button.

Dijaloški prozor za početno snimanje VBA makronaredbe u Excelu 2013

Sada dolazimo do najzanimljivijeg dijela prilikom snimanja VBA makronaredbe. Kod snimanja VBA makronaredbe u Excelu nema potrebe da se žurite. Excel će upamtiti i snimiti samo klikove mišem na radnom listu ili u radnoj knjizi.

Dakle nakon klika na OK button (slika iznad) dijaloški prozor Record Macro se zatvara. Sada vi trebate odraditi korak po korak određenu radnju koju će Excel 2013 pamtiti i automatizirati pomoću VBA makronaredbe. Uzmimo primjer koji sam ja odradio.

 1. Na alatnoj traci Developer kliknuo sam na naredbu Record Macro
 2. Selektirao sam raspon ćelija A1:B5 na Sheet1
 3. Kliknuo sam desnom tipkom miša pa sa prečac izbornika izabrao Copy
 4. Kliknuo sam na ime Sheet2 da se pozicioniram na njega
 5. Kliknuo sam na ćeliju G1 na Sheet2 da je selektiram jer je to destinacija gdje želim kopirati podatke sa Sheet1
 6. Kliknuo sam desnom tipkom miša na ćeliju G1 i sa prečac izbornika izabrao Paste
 7. Poslije kopiranja podataka kliknuo sam na ćeliju A1 da je selektiram jer u njoj želim dalje nastaviti raditi.
 8. Kliknuo sam na alatnoj traci Developer na naredbu Stop Record Macro da zaustavim snimanje makronaredbe

Ovm korakom sam završio snimanje VBA makronaredbe.

Kako pregledati VBA kod makronaredbe u Excelu

Slijedeći korak je pogledati VBA code koji je Excel snimio dok sam ja klikao na radnim listovima Sheet1 i Sheet2. Dakle, klik desnom tipkom miša na ime radnog lista pa sa prečac izbornika odabrao sam naredbu View Code. Otvorio mi se radni prozor Visual Basic for Application i u radnoj knjizi pojavila se mapa Modules a u njoj Module1.

Pregled snimljenog VBA koda makronaredbe u Excelu 2013

U radnom prozoru Visual Basic for Application primjetite Module1 i u desnom dijelu VBA kod snimljene makronaredbe.

Visual Basic for Application radni prozor u Excelu 2013

Ovaj VBA kod makronaredbe koji sam snimio postavljam ovdje sa dodanim komentarima da uočite što koji red naredbe znači. Inače VBA makronaredbu pokrećemo kombinacijom ALT+F8 kada se pozicioniramo na radni list ili preko gumba ali tada ne moramo biti pozicionirani na aktivni radni list što sve zavisi kakvu radnju odrađuje VBA makronaredba..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub KopirajRangeNaSheet2() 'naziv procedure VBA, ovaj naziv je identičan nazivu koji smo postavili u dijaloškom prozoru
' ic.ims.hr
' KopirajRangeNaSheet2 Macro 'naziv VBA makronaredbe koji sam upisao na dijaloškom prozoru
' Kopiranje raspona A1:B5 na Sheet2 u G1 'opis što radi makronaredba a ovaj opis sam upisao na dijaloškom prozoru
'
' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+L 'prečac koji sam postavio na dijaloškom prozoru

'

Range("A1:B5").Select 'prvi korak - nakon pokretanja snimanja VBA makronaredbe selektirao sam raspon ćelija A1:B5
Selection.Copy 'drugi korak - desnom tipkom miša kliknuo sam na Copy naredbu na prečacu izbornika
Sheets("Sheet2").Select 'treći korak - kliknuo sam na naziv Sheet2
Range("G1").Select 'četvrti korak - kliknuo sam na ćeliju G1 na Sheetu2
ActiveSheet.Paste 'peti klik - kliknuo sam desnom tipkom miša na ćeliju i izabrao naredbu paste
Range("A1").Select 'šesti korak - kliknuo sam na ćeliju A1 pa zatim na naredbu Stop Record Macro
End Sub
'kraj VBA procedure
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kako snimiti Excel 2013 datoteku koja sadrži VBA makronaredbu

I na kraju kada želimo snimiti radnu knjigu koja sadrži VBA makronaredbu potrebno je u Excelu 2013 prilikom snimanja odabrati tip datoteke koju ćemo arhivirati (Save as type). Po defaultu u Excelu 2013 datoteka koja sadrži VBA kod makronaredbe ima extenziju *.xlsm
Vi možete snimiti radnu knjigu sa VBA makronaredbom i za starije verzije Excela (Excel 2003) koji ne podržavaju *.xlsm tako što ćete odabrati sa padajuće liste u 'Save as type' - 'Excel 97-2003 workbook'

Snimanje radne knjige u Excelu koja sadrži VBA kod makronaredbe

Kako postaviti dozvolu za izvođenje VBA makronaredbe u Excelu

Da bi mogli raditi sa VBA makronaredbama u Excelu potrebno je da dozvolite pokretanje VBA makronaredbe u Excelu tako da postavite dozvole za izvođenje VBA makronaredbi. Ako ne znate kako dozvoliti pokretanje VBA u Excelu tada pogledajte upute i sliku ispod. Format ili ekstenzija Excel datoteke koja može automatski izvršavati VBA makronaredbe je *.xls (Excel 2003 i stariji) i *.xlsm (Excel 2007 i noviji).

 • Kliknite na File naredbu u tekstualnom izborniku Excela
 • Na lijevoj strani novog prozora označite mišem "Trust Center"
 • Kliknite na "Trust Center Settings..." gumb
 • Na novom otvrenom prozoru označite mišem "Macro Settings"
 • Selektirajte tj. kliknite na radio-gumb Enable all macros (nije preporučljivo i može predstavljati sigurnosni rizik. No vi trebate biti pažljivi i znati kome možete vjerovati tj. odakle je izvor radne knjige)
 • Zadnja opcija na slici ispod predstavlja vrlo veliki sigurnosni rizik i nije ju preporučljivo aktivirati!

dozvola za izvođenje VBA makronaredbi u Excelu

SHIFT tipka spriječava pokretanje VBA makronaredbe

Ako želite spriječiti pokretanje VBA makronaredbe prilikom pokretanja XLS ili XLSM datoteke (otvaranja Workbook iz nepoznatog izvora) tada pritisnite SHIFT tipku zadržite je i otvorite Workbook.

Budite pažljivi i pazite kome vjerujete kada pokrećete XLS ili XLSM Excel datoteke na računalu!
Ako želite pokrenuti Excel datoteku formata *.xls ili *.xlsm, a niste sigurni sadrži li dotična datoteka maliciozni VBA kod, tada pritisnite SHIFT tipku prilikom otvaranja Workbook (na taj način spriječiti ćete izvođenje VBA makronaredbi prilikom otvaranja Workbook).

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela