logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -Kako podijeliti spojenu ćeliju u više ćelija u Excelu 2013

21. Spajanje i razdvajanje ćelija u Excelu
(centriranje teksta u više ćelija ili stupaca)


Excel u radu sa ćelijama ili rasponom ćelija omogućava nam da spojimo više ćelija u jednu ćeliju ili da podjelimo spojenu ćeliju u više ćelija. Ovakve radnje nisu nužne ali su nam ponekada važne radi vizualnog pogleda na kreiranu tablicu koja sadrži određenu vrstu podataka radi bolje preglednosti.

Kako spojiti više Excel ćelija u jednu

Na alatnoj traci 'Home' u grupi naredbi 'Alignment' nakon što selektirate raspon ćelija koje želite spojiti, kliknite na naredbu 'Merge & Center' ili otvorite padajuću listu pa izaberite jednu od prikazanih naredbi.

Napomena: Izbjegavajte spajati ćelije u radu sa podacima ako imate namjeru koristi formule a rezultati tih formula kasnije se koriste u tabličnim proračunima na drugim radnim listovima Excela (zbog kopiranja formula u desnu stranu ili prema dolje). Kada želite spojiti više ćelija u jednu obratite pažnju na sadržaj ćelija. Ako ćelije sadrže više podataka u više ćelija Excel će obrisati podatke ostalih ćelija i zadržati samo podatak iz prve ćelije. Savjetujem vam da prvo odradite spajanje ćelija pa zatim unostite podatke u spojenu ćeliju. U principu, sve zavisi od vaše kreativnosti, budite kreativni :)

Na slici ispod uočite koje ćelije su spojene u jednu. Dakle ćelije sa adresom A3, A4 i A5 spojene su naredbom 'Merge & Center' u jednu ćeliju. Isto tako uočite spojene ćelije C1, D1, E1 i F1 u jednu Excel ćeliju. Kada selektirate spojenu ćeliju u polju 'Name Box' primjetiti ćete da piše adresa samo prve ćelije.

Spajanje više ćelija u jednu Excel ćeliju

Kako razdvojiti spojenu ćeliju u više samostalnih Excel ćelija

U slučaju kada imate jednu spojenu ćeliju i želite je podijeliti u više samostalnih ćelija ili je razdvojiti u Excelu učinite slijedeće: Selektirajte spojenu ćeliju koju želite podijeliti, na alatnoj traci 'Home' u grupi naredbi 'Alignment' nakon što selektirate spojenu ćeliju koje želite razdvojiti otvorite padajuću listu na naredbi 'Merge & Center' pa izaberite naredbu 'Unmerge Cells'. Ovdje obratite pažnju na to da će se trenutni podatak koji se nalazi u spojenoj ćeliji pojaviti u prvoj ćeliji dotičnog raspona.

Kako razdvojiti više ćelija na samostalne Excel ćelije

Postoji još jedan od načina na koji u Excelu možete spojiti više ćelija u jednu ćeliju. Selektirajte veći raspon ćelija o pa kliknite desnom tipkom miša na selektirane ćelije da vam se otvori skočni izbornik. Na skočnom izborniku izaberite naredbu 'Format Cells' da vam se otvori dotični dijaloški okvir. Na 'Alignment' tab imate određene opcije za oblikovanje ćelije iz više spojenih ćelija.

Spajanje većeg raspona ćelija u jednu ćeliju preko dijaloškog okvira Format Cells

Spajanje ćelija bez naredbe Merge Cells

U principu, spajanje ćelija nam služi da bi vizualno uredili naše podatke ili tablicu. Mnogi stručnjaci za Excel ne preporučavaju vršiti spajanje ćelija pa zatim spojene ćelije uključiti u formule. Ako baš želite da vaši naslovi i tekstualni podaci naglašavaju neke stupce ili područje ćelija tada iskoristite naredbu oblikovanja Center Across Selection unutar Format Cells dijalog prozora.

Uočite na slici ispod raspon ćelija B1:E1, ove ćelije su vizualno spojene i tekst je centriran. Također uočite da nije upotrijebljena naredba Merge Cells jer možemo vidjeti da nije zatamnjena.

Kako spojiti ćelije vizualno i centrirati tekst za više stupaca

  1. Selektirajte ćelije u kojima želite centrirati tekst
  2. Kliknite desnom tipkom miša i otvorite dijalog prozor Format Cells
  3. U zoni Text alignment => Horizontal sa padajućeg izbornika izaberite naredbu Center Across Selection
  4. Sada imate centriran tekst kroz više ćelija ili stupaca.

Vizualno spajanje ćelija i centriranje teksta u više ćelija

Kada selektirate ćeliju B1 vidjet ćete da se u njoj nalazi text koji je vizualno prikazan u rasponu selektiranih ćelija. Sada bez problema možete vršiti daljnje rekalkulacije formulama jer u principu nemate spojenih ćelija.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela