logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -Operatori u Excelu 2013 za početnike i neznalice

14. Operatori u Excelu 2013


U radu sa Excelom prilikom kreiranja formula koristimo operatore. Operatori definiraju vrstu operacije koju želite provesti u formuli. U Excelu možete koristiti četiri različite vrste operatora proračuna:

 1. aritmetički operatori
 2. operatori usporedbe
 3. tekstualni operatori
 4. operatori referenci

Aritmetički - matematički operatori u Excelu

 • + Plus (zbrajanje) => Add
 • - Minus (oduzimanje) => Subtract
 • * Zvijezdica (množenje) => Multiply
 • / Kosa crta (dijeljenje) => Divide
 • ^ Znak (potenciranje) => Power
 • % Postotak => Percent

Znak za potenciranje dobiva se kombinacijom tipki na tipkovnici AltGr+3. U principu napišemo broj koji želimo potencirati pa pritisnemo tipku AltGr i zadržimo je tada pritisnemo broj 3 koji se nalazi iznad slova W i E i otpustimo tipke, nakon toga pritisnemo tipku razmaknicu na tipkovnici.

aritmetički operatori u excelu

Operatori usporedbe u Excelu

Operatori uspoređivanja koriste se kada trebamo usporediti dvije vrijednosti ili dva podatka. U radu sa ovim operatorima vraćaju nam se TRUE ili FALSE (točno ili nije točno; istina ili nije istina)

 • = Jednako => Equal to
 • < Manje od => Less than
 • > Veće od => Greater than
 • >= Veće od ili jednako => Greater than or Equal to
 • <= Manje od ili jednako => Less than or Equal to
 • <> Nije jednako ("različito") => Not Equal to

Operatori uspoređivanja vrijednosti ili teksta u Excelu

Tekstualni operatori u Excelu

U radu sa tekstom u Excelu postoji mogućnost spajanja više dijelova teksta u jednu cjelinu.
Za ovu svrhu koristmo znak & (and/concatenate) koji povezuje ili spaja dvije ili više vrijednosti iz više ćelija i daje jednu neprekidnu tekstualnu vrijednost ("zemlja" & "je" & "okrugla") a rezultat je (zemlja je okrugla) u jednoj ćeliji ili (1 & 2 & 3) rezultat je (123).

Tekstualni operator spajanja u excelu

Operatori referenci u excelu

Postoje tri operatora referenci u radu sa Excelom. Ovi operatori služe nam za kombiniranje više raspona ćelija u proračunima.

 • : raspon (dvotočka) => Range - Colon
 • ; unija ili separator u formuli (točka-zarez) => Union - semicolon ( pandam eng. comma -> ",")
 • presjek (blanko znak pomoću razmaknice ili Space tipke na tipkovnici)

Pomoću ovih operatora olakšavamo si rad sa formulama.
Prvi operator služi nam da postavimo više ćelija u nekakvom rasponu podataka.
Drugi operator odvaja više raspona ćelija a čini uniju podataka a isto tako služi kao separator argumenata u funkciji.
Treći operator presjeka, koji kao rezultat daje referencu na ćelije koje su zajedničke dvjema referencama

Napomena: Operator za Uniju može biti točka-zarez ili zarez (; ili ,) što zavisi o postavkama vašeg OS Windows

Operatori referenci u Excelu

Redoslijed izvođenja operacija u Excelu

Ako više operatora kombinirate u jednoj formuli, Excel izvodi operacije redoslijedom koji je prikazan na slici ispod ovog teksta. Sadrži li formula operatore s istom prednosti. npr: ako formula sadrži i operator množenja i operator dijeljenja, Excel vrednuje operatore zdesna na lijevo.

redoslijed izvođenja operacija u Excelu

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela