logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -Kako kopirati, premjestiti ili izrezati i zalijepiti sadržaj ćelije u Excelu

27. Izrezivanje ili premještanje, kopiranje i ljepljenje
sadržaja ćelije u Excelu 2013


Kao i u svakom Windows programu tri naredbe u Excelu 2013 koje često koristimo u radu sa tabličnim izračunima su Cut i Copy i Paste. Svaki sadržaj ćelije ili više ćelija na radnom listu Excela možemo premještati ili kopirati u drugu ćeliju ili na druge radne listove i radne knjige Excela. Uz ove tri naredbe povezan je i Clipboard koji je u stvari povijesno spremište određenog broja radnji tako da neke radnje možemo kasnije iskoristiti.

Na alatnoj traci Home u grupi naredbi Clipboard nalaze se gumbi za pokretanje navedenih naredbi. Nakon aktiviranja naredbe Copy ili Cut selektirana ćelija ili selektirano područje mijenja izgled, na vanjskom obrubu pojavljuju se iscrtkane linije obruba. Sve dok su ove iscrtkane linije vidljive aktivirana naredba odnosi se na dotičnu ćeliju i možemo je nadalje koristiti.

Izreži, kopiraj i zalijepi postavke u Excel opcijama Kopiranje izrezivanje ili premještanje sadržaja Excel 2013 ćelije

Copy naredba u Excelu 2013 (kopiranje)

Kopiranje u Excelu 2013 možemo vršiti na više načina:

 1. Kopiranje sadržaja ćelije klikom na Copy gumb na alatnoj traci Home
 2. Kopiranje sadržaja ćelije pomoću miša i CTRL tipke na tipkovnici
 3. Kopiranje sadržaja ćelije pomoću prečaca Ctrl+C
 4. Kopiranje sadržaja pomoću desne tipke miša na ćeliji

Pojašnjenje iznad navedenih načina kopiranja Excel sadržaja

 1. Kako kopirati sadržaj ćelije klikom na Copy gumba u Excelu
  • Selektirajte izvornu ćeliju ili raspon ćelija koje želite kopirati
  • Kliknite na Copy gumb
  • Kliknite na destinacijsku ćeliju u koju želite zalijepiti kopiranu ćeliju ili područje
  • Kliknite na Paste gumb da otvorite padajuću listu pa zatim izaberite jednu od opcija ljepljenja
  • Kopiranje podataka u Excel ćeliji za početnike
 2. Kako kopirati sadržaj Excel ćelije pomoću miša (povuci i spusti)
  • Selektirajte izvornu ćeliju koju želite kopirati
  • Pritisnite CTRL tipku na tipkovnici i zadržite je, pozicionirajte pokazivač miša na rub ćelije da se pored strelice pokazivača miša pojavi oznaka plus (+)
  • Pritisnite lijevu tipku miša i povucite ćeliju na destinacijsko mjesto gdje je želite kopirati
  • Otpustite CTRL tipku i tipku miša
  • Sada imate kopiran sadržaj izvorne ćelije ili raspona ćelija
  • Kopiranje sadržaja ćelije mišem po sistemu povuci i spusti
 3. Kako kopirati sadržaj Excel ćelije pomoću prečaca
  • Selektirajte izvornu ćeliju čiji sadržaj želite kopirati
  • Pritisnite kombinaciju tipki na tipkovnici CTRL+C
  • Pronađite destinacijsku ćeliju i kliknite na nju da se pozicionirate i pripremite za ljepljenje sadržaja
  • Pritisnite kombinaciju tipki na tipkovnici CTRL+V
 4. Kako kopirati sadržaj Excel ćelije pomoću desne tipke miša
  • Selektirajte izvornu ćeliju čiji sadržaj želite kopirati
  • Kliknite desnom tipkom miša u selektiranu ćeliju ili raspon ćelija
  • Na skočnom izborniku izaberite naredbu Copy
  • Pronađite destinacijsku ćeliju desnom tipkom miša
  • Izaberite sa skočnog izbornika jednu od opcija naredbi Paste
  • Kopiranje ćelije u Excelu pomoću desne tipke miša

Na slici ispod uočite kako izgledaju podaci nakon što se primjenjene naredbe Cut, Copy, Paste

Primjer izrezivanja, kopiranja i ljepljenja sadržaja ćelije u Excelu 2013

Cut naredba u Excelu 2013 (izreži - premjesti)

Izrezivanje ili premještanje ćelija u Excelu 2013 možemo vršiti na više načina:

 1. Izrezivanje ili premještanje sadržaja ćelije klikom na Cut gumb na alatnoj traci Home
 2. Izrezivanje ili premještanje sadržaja ćelije pomoću miša po sistemu povuci-i-spusti
 3. Izrezivanje ili premještanje sadržaja ćelije pomoću prečaca Ctrl+X
 4. Izrezivanje ili premještanje sadržaja pomoću desne tipke miša na ćeliji

Pojašnjenje iznad navedenih načina premještanja ili izrezivanja sadržaja u Excel ćelijama

 1. Kako izrezati ili premjestiti sadržaj ćelije klikom na Cut gumba u Excelu
  • Selektirajte izvornu ćeliju ili raspon ćelija koje želite izrezati ili premjestiti
  • Kliknite na Cut gumb
  • Kliknite na destinacijsku ćeliju u koju želite zalijepiti izrezanu ćeliju ili područje
  • Kliknite na Paste gumb da otvorite padajuću listu pa zatim izaberite naredbu Paste
  • Izrezivanje ili premještanje sadržaja Excel ćelije za početnike
 2. Kako izrezati ili premjestiti sadržaj Excel ćelije pomoću miša (povuci i spusti)
  • Selektirajte izvornu ćeliju koju želite izrezati ili premjestiti
  • Pozicionirajte pokazivač miša na rub ćelije da se pored strelice pokazivača miša pojavi oznaka četverostruke strelice
  • Pritisnite lijevu tipku miša i zadržite je pa povucite ćeliju na destinacijsko mjesto gdje je želite zalijepiti
  • Otpustite tipku miša
  • Sada imate izrezan ili premješten sadržaj izvorne ćelije ili raspona ćelija u destinacijskoj ćeliji
  • Izrezivanje ili premještanje Excel ćelije sa podacima po sistemu povuci i spusti
 3. Kako izrezati ili premjestiti sadržaj Excel ćelije pomoću prečaca
  • Selektirajte izvornu ćeliju čiji sadržaj želite izrezati ili premjestiti
  • Pritisnite kombinaciju tipki na tipkovnici CTRL+X
  • Pronađite destinacijsku ćeliju i kliknite na nju da se pozicionirate i pripremite za ljepljenje sadržaja
  • Pritisnite kombinaciju tipki na tipkovnici CTRL+V
 4. Kako izrezati ili premjestiti sadržaj Excel ćelije pomoću desne tipke miša i naredbi sa skočnog izbornika
  • Selektirajte izvornu ćeliju čiji sadržaj želite kopirati
  • Kliknite desnom tipkom miša u selektiranu ćeliju ili raspon ćelija
  • Na skočnom izborniku izaberite naredbu Cut
  • Pronađite destinacijsku ćeliju i kliknite desnom tipkom miša
  • Izaberite sa skočnog izbornika naredbu Paste

Da bi otvorili prozor za Clipboard (Međuspremnik) kliknite na kvadratić u grupi naredbi Clipboard na alatnoj traci Home. Uočite redoslijedom sve radnje kopiranja i izrezivanja koje sam ja odradio a Excel 2013 ih čuva u svojoj povijesti. Pomoću ovog međuspremnika možemo zalijepiti bilo koju radnju koja se nalazi u Clipboard međuspremniku. Brisanje svih prethodnih radnji možemo uraditi pomioću Clear All gumba.

Međuspremnik ili Clipboard u Excelu 2013

Pogledajte na jednom mjestu popis svih tema vezanih za kopiranje (copy) u Excelu: Tutorijali vezani za radnje kopiranja u Excelu

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela