logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -Kako izraditi ili kreirati mapu u Excelu 2013 prilikom spremanja radne knjige

11. Kreiranje mapa u Excelu prilikom spremanja radne knjige


Kada je u pitanju kreiranje mape ili direktorija prilikom rada sa Excel 2013 tada imamo više mogućnosti. Ja ću se bazirati na dvije opcije.

  • Prva opcija kreiranja mape je u Windows 7 operativnom sistemu
  • Druga opcija je kreiranje mape prilikom spremanja Excel radne knjige

Prvu opciju neću opisivati jer smatram da bi ste je vi trebali znati. Ako ne znate pretražite Internet mrežu i tutorijale. Za drugu opciju ja mogu reći slijedeće:

Kreiranje nove mape ili direktorija preko dijaloškog prozora Save As

U koliko ste radili u Excelu i želite arhivirati ili spremiti vaš rad tj. radnu knjigu tada možete kreirati novu mapu (direktorij) klikom na gumb 'New folder'. Dakle kliknite na File menu => Save As za spremanje Excel dokumenta pod drugim nazivom i na dijaloškom prozoru 'Save As' kliknite na button 'New folder'. Nakon što se kreira novi folder imenujte ga po vašoj želji uđite u njega i upišite naziv radne knjige tj. ime pod kojim želite spremiti Excel datoteku.

kako kreirati novi direktorij u excelu 2013 prilikom spremanja radne knjige

Kreiranje nove mape ili direktorija preko dijaloškog prozora Open

Ako želite možete kreirati novu mapu ili direktorij preko dijaloškog prozora 'Open'. Dakle prilikom otvaranja nove mape kliknite na Open button na Quick Access Toolbar pa potom na New folder i imenujte novu mapu. U novu mapu možete premjestiti Excel datoteke i učitavati ih u Excelu 2013

kako kreirati novi direktorij ili mapu na dijaloškom prozoru Open u Excelu 2013

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela