IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - spremanje ili snimanje radne knjige (radnog lista) u Excelu - report to PDF

SPREMANJE DOKUMENTA MS EXCEL-a 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorSPREMANJE DOKUMENTA MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Spremanje dokumenta vršimo pomoću naredbe Spremi, a nju možemo pokrenuti klikom na gumb Spremi   na  alatnoj traci, ili klikom na izbornik Datoteka =>  naredba Spremi ili kombinacijom tipki na tipkovnici Crtl+S.

Naredbu Spremi koristimo kada dokument snimamo prvi puta ili ako smo vršili prepravke a iste prepravke želimo spremiti.
 
Pojavi se dijaloški okvir "Spremi kao" pomoću kojeg određujemo mapu u koju ćemo spremiti dokument, ime dokumenta i tip dokumenta.


 

Prilikom određivanja naziva datoteke nije potrebo upisivati nastavak XLS jer će Excel sam postaviti isti.

U dijalog polju "Spremi u" nalazi se ime mape u koju ćemo spremiti dokument. Izvorno je podešena mapa Moji Dokumenti (My Documents), ali možemo odrediti bilo koju drugu mapu na disku tako da je otvorimo dvostrukim klikom na njeno ime ili ikonu. Isto tako sa padajućeg izbornika možemo izabrati mapu ili particiju na koju želimo snimiti datoteku (dokument) Ako smo već spremili  neki dokument, Microsoft Excel 2003 će u polju "Spremi u" automatski ponuditi ime mape u koju smo spremili prethodni dokument.
 
U polju "Naziv datoteke " dodjeljujemo dokumentu ime prema želji , bez nastavka (extenzije  XLS).

U polju "Spremi u obliku" određujemo format dokumenta. Microsoft Excel 2003 automatski nudi Microsoft Office Excelova radna knjiga (*.xls), ali se može izabrati i neki drugi format što ovisi o potrebama korisnika. U ovom polju možemo spremiti dokument u prijašnjim  verzijama Microsoft Excela, ako za to postoji potreba.

 

 

 Dodatna objašnjenja Spremanja datoteke

 • Na izborniku Datoteka pritisnite Spremi.

Napomena  Ako datoteku spremate po prvi put, od vas će se tražiti da joj dodijelite naziv.

Spremanje kopije datoteke

 1. Na izborniku Datoteka pritisnite Spremanje kao.
 2. U okvir Naziv datoteke upišite novi naziv datoteke.
 3. Pritisnite Spremi.

  Savjet

  Za spremanje kopije u drugu mapu, na padajućem popisu Spremi u pritisnite drugu jedinicu ili na popisu mapa drugu mapu ili oboje. Za spremanje kopije u novu mapu, pritisnite Stvaranje nove mape .
 

Adsense sponzor
Spremanje datoteke u drugom obliku zapisa

 1. Na izborniku Datoteka pritisnite Spremanje kao.

 2. U okvir Naziv datoteke upišite novi naziv datoteke.

 3. Pritisnite padajući popis Spremi u obliku, a zatim oblik u kojem želite spremiti datoteku.

 4. Pritisnite Spremi.

Automatsko spremanje datoteka za vrijeme rada

 1. Najprije na izborniku Alati pritisnite Mogućnosti, a zatim karticu Spremanje.

 2. Uključite potvrdni okvir Spremaj podatke za samooporavak svakih.

 3. U okvir minuta unesite željeni interval učestalosti spremanja datoteka. Što se češće datoteke spremaju, to će više informacija biti oporavljeno ako dođe do nestanka napajanja ili sličnih problema dok je datoteka otvorena.

Napomena  Samooporavak nije zamjena za uobičajeno spremanje datoteka. Ako nakon njezina otvaranja odlučite ne spremiti datoteku oporavka, ona će biti izbrisana, a nespremljene promjene će nestati. Spremite li datoteku oporavka, ona će zamijeniti izvornu datoteku (ako ne navedete drugi naziv).

Ubrzavanje spremanja datoteke

 1. Najprije na izborniku Alati pritisnite Mogućnosti, a zatim karticu Spremanje.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za spremanje samo promjena u datoteci, uključite potvrdni okvir Dopusti brza spremanja, a nakon toga nastavite spremati datoteku dok na njoj radite.

  • Za spremanje cijele datoteke, isključite potvrdni okvir Dopusti brza spremanja kada završite rad na njoj, a zatim je još jednom spremite. Kada se ovaj potvrdni okvir isključi, datoteka će biti spremljena u cijelosti.

Napomena  Mogućnost Dopusti brza spremanja dostupna je samo za Microsoft Word i Microsoft PowerPoint.
Ako želite spremiti (snimiti) Excel radni list u PDF tada pribavite neki od programa koji to omogućuju (Adobe Distiler  ili slično)

 

Adsense sponzorAdsense sponzor Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr