IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
29a Promjena vrijednosti grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL 2003 - funkcije u excelu - koje su sve funkcije u ekselu - Excel funkcije u slikama

EXCEL 2003 FUNKCIJE
(funkcije u excelu sa slikovitim primjerima)

POPIS SVIH FUNKCIJA U MICROSOFT EXCEL-u 2003

  Primjeri često korištenih formula u Excelu
   pogledajte slikovite primjere najčešće korištenih formula

  Makronaredbe u Excelu (Macro)
   osnove makronarebi u Excelu

  Primjeri formula i funkcija u Excelu 2007
   popis svih funkcija u Microsoft Excelu 2007 sa primjerima

Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća         Primjeri formula u Excelu
O funkcijama u Excelu

Funkcije su unaprijed definirane formule koje izvode izračune pomoću određenih vrijednosti, koje se zovu argumenti, u nekom točno zadanom redoslijedu ili strukturi. Pomoću funkcija mogu se izvoditi jednostavni ili složeni izračuni. Npr. funkcija ROUND zaokružuje broj u ćeliji A10.

funkcije u Excelu

EXCEL za početnike - osnove Excela

 .

Struktura excel funkcije

  Struktura funkcije počinje znakom jednakosti (=), iza čega slijedi njen naziv, prva zagrada, argumenti funkcije odvojeni zarezom i posljednja zagrada.

  Naziv funkcije. Da biste dobili popis dostupnih funkcija, pritisnite ćeliju, a zatim pritisnite tipke SHIFT+F3.

  Argumenti mogu biti brojevi, tekst, logičke vrijednosti, primjerice TRUE ili FALSE, polja (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u recima i stupcima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstanti grupa je konstanti korištena kao argument.), vrijednosti pogrešaka, primjerice #N/D ili adrese ćelija (adresa ćelije: Skup koordinata koje su pridružene ćeliji radnog lista. Npr. adresa ćelije koja se pojavljuje na sjecištu stupca B i retka 3 jest B3.). Postavljeni argument mora biti prihvatljiva vrijednost za taj argument. Argumenti mogu biti i konstante (konstanta: Vrijednost koja se ne izračunava, pa se zato i ne mijenja. Primjerice, broj 210 i tekst "Kvartalni prihodi" konstante su. Izraz ili vrijednost koja je rezultat izraza nisu konstante.), formule ili ostale funkcije. Da bi prikazali argumente funkcije u tekstualnom obliku pogledajte tutorijal ARGUMENTI-FUNKCIJE
  Opis alata za argument. Opis alata sa sintaksom i argumentima pojavit će se dok upisujete funkciju. Npr. upišite =ROUND(i pojavit će se opis alata. Opisi alata pojavit će se samo za ugrađene funkcije.

Unos formula     
Kad napravite formulu koja sadrži neku funkciju, pojavit će se dijaloški okvir Umetanje funkcije koji će vam pomoći pri unosu funkcije radnog lista. Tijekom unosa funkcije u formulu, dijaloški okvir Umetanje funkcije prikazat će naziv funkcije, svaki od njenih argumenata, opis funkcije i svakog argumenta, trenutni rezultat funkcije i trenutni rezultat cijele formule.

Ugniježđene funkcije
kako ugnijezditi ili umetnuti funkciju u formulu Excela


U pojedinim slučajevima možda ćete trebati koristiti funkciju kao jedan od argumenata (argument: Vrijednosti koje funkcija koristi za izvršavanje postupaka ili izračuna. Vrsta argumenta funkcije karakteristična je za pojedine funkcije. Najčešći argumenti koji se koriste u funkcijama uključuju brojeve, tekst, reference ćelija i nazive.) neke druge funkcije. Na primjer, sljedeća formula koristi ugniježđenu funkciju AVERAGE i uspoređuje rezultat s vrijednošću 50.

Valjane povratne vrijednosti     
Kad se ugniježđena funkcija koristi kao argument, mora vratiti istu vrstu vrijednosti koju koristi argument. Na primjer, ako argument vraća vrijednost TRUE ili FALSE, tada ugniježđena funkcija mora vratiti TRUE ili FALSE. Ako to ne učini, Microsoft Excel prikazuje #VRIJ! vrijednost greške.

.

Ograničenja razine gniježđenja     
Formula može sadržavati do sedam razina ugniježđenih funkcija. Kad se Funkcija B koristi kao argument Funkcije A, Funkcija B je funkcija druge razine. Na primjer, funkcija AVERAGE i funkcija SUM su obje funkcije druge razine jer su argumenti IF funkcije. Funkcija koja je ugniježđena unutar funkcije AVERAGE bila bi funkcija treće razine, itd.

Funkcije radnog lista prema kategorijama
(
za pregled svih funkcija u grupi klikni link naziva grupe funkcija)

Funkcije Baze podataka
DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA, DGET, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSTDEV, DSTDEVP, DSUM, DVAR, DVARPFunkcije - Datum i vrijeme
DATE, DATEVALUE, DAY, DAYS360, EDATE, EOMONTH, HOUR, MINUTE, MONTH, NETWORKDAYS, NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, WEEKNUM, WORKDAY, YEAR, YEARFRAC

Vanjske funkcije
EUROCONVERT, SQL.REQUEST

Inženjerske (Tehničke) funkcije
BESSELI, BESSELJ, BESSELK, BESSELY, BIN2DEC, BIN2HEX, BIN2OCT, COMPLEX, CONVERT, DEC2BIN, DEC2HEX, DEC2OCT, DELTA, ERF, ERFC, GESTEP, HEX2BIN, HEX2DEC, HEX2OCT, IMABS, IMAGINARY, IMARGUMENT, IMCONJUGATE, IMCOS, IMDIV, IMEXP, IMLN, IMLOG10, IMLOG2, IMPOWER, IMPRODUCT, IMREAL, IMSIN, IMSQRT, IMSUB, IMSUM, OCT2BIN, OCT2DEC, OCT2HEX

Financijske funkcije
ACCRINT, ACCRINTM, AMORDEGRC, AMORLINC, COUPDAYBS, COUPDAYS, COUPDAYSNC, COUPNCD, COUPNUM, COUPPCD, CUMIPMT, CUMPRINC, DB, DDB, DISC, DOLLARDE, DOLLARFR, DURATION, EFFECT, FV, FVSCHEDULE, INTRATE, IPMT, IRR, ISPMT, MDURATION, MIRR, NOMINAL, NPER, NPV, ODDFPRICE, ODDFYIELD, ODDLPRICE, ODDLYIELD, PMT, PPMT, PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT, PV, RATE, RECEIVED, SLN, SYD, TBILLEQ, TBILLPRICE, TBILLYIELD, VDB, XIRR, XNPV, YIELD, YIELDDISC, YIELDMAT

Informacijske funkcije
CELL, ERROR.TYPE, INFO, ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISEVEN, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISODD, ISREF, ISTEXT, N, NA, TYPE

Logičke funkcije
AND, FALSE, IF, NOT, OR, TRUE

Funkcije za pretraživanje i reference
ADDRESS, AREAS, CHOOSE, COLUMN, COLUMNS, GETPIVOTDATA, HLOOKUP, HYPERLINK, INDEX, INDIRECT, LOOKUP, MATCH, OFFSET, ROW, ROWS, RTD, TRANSPOSE, VLOOKUP

Matematičke i trigonometrijske funkcije
ABS, ACOS, ACOSH, ASIN, ASINH, ATAN, ATAN2, ATANH, CEILING, COMBIN, COS, COSH, DEGREES, EVEN, EXP, FACT, FACTDOUBLE, FLOOR, GCD, INT, LCM, LN, LOG, LOG10, MDETERM, MINVERSE, MMULT, MOD, MROUND, MULTINOMIAL, ODD, PI, POWER, PRODUCT, QUOTIENT, RADIANS, RAND, RANDBETWEEN, ROMAN, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SERIESSUM, SIGN, SIN, SINH, SQRT, SQRTPI, SUBTOTAL, SUM, SUMIF, SUMPRODUCT, SUMSQ, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TAN, TANH, TRUNC

Statističke funkcije
AVEDEV, AVERAGE, AVERAGEA, BINOMDIST, BETADIST, BETAINV, CHIDIST, CHIINV, CHITEST, CONFIDENCE, CORREL, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COVAR, CRITBINOM, DEVSQ, EXPONDIST, FDIST, FINV, FISHER, FISHERINV, FORECAST, FREQUENCY, FTEST, GAMMADIST, GAMMAINV, GAMMALN, GEOMEAN, GROWTH, HARMEAN, HYPGEOMDIST, INTERCEPT, KURT, LARGE, LINEST, LOGEST, LOGINV, LOGNORMDIST, MAX, MAXA, MEDIAN, MIN, MINA, MODE, NEGBINOMDIST, NORMDIST, NORMINV, NORMSDIST, NORMSINV, PEARSON, PERCENTILE, PERCENTRANK, PERMUT, POISSON, PROB, QUARTILE, RANK, RSQ, SKEW, SLOPE, SMALL, STANDARDIZE, STDEV, STDEVA, STDEVP, STDEVPA, STEYX, TDIST, TINV, TREND, TRIMMEAN, TTEST, VAR, VARA, VARP, VARPA, WEIBULL, ZTEST

Tekstualne i podatkovne funkcije
ASC, BAHTTEXT, CHAR, CLEAN, CODE, CONCATENATE, DOLLAR, EXACT, FIND, FIXED, JIS, LEFT, LEN, LOWER, MID, PHONETIC, PROPER, REPLACE, REPT, RIGHT, SEARCH, SUBSTITUTE, T, TEXT, TRIM, UPPER, VALUEPopis svih funkcija u Excelu 2007
primjeri svih funkcija u Excelu  ka i nove funkcija u verziji Excel 2007

Kodovi grešaka u Excelu
Spisak ili popis kodova grešaka u Excelu pogledajte na linku

 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr