IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
29a Promjena vrijednosti grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

EXCEL FORMULE - FORMULE i FUNKCIJE U EXCELU - PRIMJERI FORMULA U EKSELU

EXCEL FORMULE - FORMULE U EXCELU
(primjeri formula u Excelu) 
PRIMJERI UPOTREBE FORMULA I FUNKCIJA U EXCELU

- Tutorial link => PRIKAZ SVIH FORMULA U EXCELU

Ako do sada niste znali prilikom unosa formule u samoj ćeliji nakon upisa funkcije pritisnite CTRL+SHIFT+A i automatski će vam se ispisati sintaksa i argumenti funkcije u dotičnoj excel ćeliji.

unos formule u excel

Ako želite vidjeti sve sintakse za funkcije u Excelu pogledajte tutorijale

- Sintaksa funkcija za bazu podataka u Excelu
- Sintaksa funkcija za datum i vrijeme u Excelu
- Sintaksa financijskih funkcija u Excelu
- Sintaksa informacijskih funkcija u Excelu
- Sintaksa inženjerskih funkcija u Excelu
- Sintaksa logičkih funkcija u Excelu
- Sintaksa matematičkih funkcija u Excelu
- Sintaksa funkcija za pretraživanje raspona podataka u Excelu
- Sintaksa statističkih funkcija u Excelu
- Sintaksa tekstualnih funkcija u Excelu
- Sintaksa vanjskih funkcija u Excelu

1. IF , AND, OR

2. SUM, PRODUCT, SQRT, POWER, ABS, INT, EXP, LN, LOG, LOG10, PI, ROUND, FACT, SIGN, DEGRESS, RADIANS, SIN, COS, TAN

3. PMT, FV

4. AVERAGE, MIN, MAX

5. Primjer obračuna PLAĆE - platna lista ( negdje između 1998-2000 godine ). U primjeru je prosto objašnjeno kako se može u Excelu Voditi satnica djelatnika i obračun plaće sa konačnom platnom  listom za nadležne.
Ovo su moji prvi koraci u Excelu, izrada platne liste ;-)
Istu datoteku u izvornom obliku obracunplace.xls ( spakiranu u ZIP formatu ) možete skinutina linku OBRAČUN PLAĆE .

6. Primjer izrade FAKTURE ( Računa ) i automatsko skidanje robe sa stanja skladišta pomoću makronaredbi

7. Primjer računanja radnog staža možete vidjeti na linku RADNI STAŽ .

8. Primjer rangiranja redoslijeda mjesta učenika na osnovu osvojenih bodova, upotreba funkcije RANK.

9. Primjer funkcije SUMPRODUCT

10. Primjer preslikavanja ( linkanja ) podataka sa mogućnošću dodavanja izvornih podataka, funkcija INDIRECT

11. Primjer pretraživanja Sortiranih i NEsortiranih vrijednosti pomoću funkcija  MATCH i INDEX

12. Kako u tablici pronaći prvih 5 najvećih i prvih 5 najmanjih vrijednosti  LARGE i SMALL

13. Automatizacija upisa Grada i Datuma u jednoj ćeliji ( na fakturi ) TODAY, NOW

14. nos podataka u stupcu i prikaz zadnjeg unesenog podatka u određenoj ćeliji INDEX, MATCH, ARRAY

15. Primjer funkcije  VLOOKUP

16. Kako izraditi KALENDAR sa značajnim datumima u Excelu (KLIKNI OVDJE)

 

Najčešće uvjetne formule

1. Provjera je li broj veći ili manji od nekog drugog broja

2. Stvaranje uvjetnih formula korištenjem funkcije IF

3. Prikazivanje ili sakrivanje vrijednosti nula

4. Pretraživanje vrijednosti na popisu

Najčešće formule datuma i vremena

5. Zbrajanje datuma

6. Zbrajanje vremena

7. Izračunavanje razlike između dva datuma

8. Izračunavanje razlike između dva vremena

9. Konverzija vremena

10. Brojanje dana prije nekog datuma

11. Unos datuma prema Julijanskom kalendaru

12. Unos trenutnog datuma i vremena u ćeliju

13. Prikaz datuma kao dana u tjednu

14. Pretraživanje vremena sa funkcijom VLOOKUP

Najčešće financijske formule


14.
Izračun tekuće bilance

15. Stvaranje tablice množenja
 

Najčešće matematičke formule

16. Zbrajanje brojeva

17. Izračunavanje prosječne vrijednosti brojeva

18. Izračunavanje razlike između dva broja kao postotka

19. Izračunavanje medijana za grupu brojeva

20. Izračunavanje najmanjeg ili najvećeg broja u rasponu

21. Konverzija mjera

22. Brojanje ćelija koje sadrže brojeve

23. Brojanje brojeva većih ili manjih od nekog broja

24. Dijeljenje brojeva

25. Skrivanje vrijednosti pogreške i pokazatelja pogreške u ćeliji

26. Povećavanje ili smanjivanje broja za postotak

27. Množenje brojeva

28. Dizanje broja na potenciju

29. Zaokruživanje brojeva

30. Oduzimanje brojeva

Najčešće formule vezane uz tekst

31. Promjena velikih i malih slova u tekstu

32. Provjera sadrži li neka ćelija tekst

33. Kombiniranje imena i prezimena

34. Kombiniranje teksta i brojeva

35. Kombiniranje teksta s datumom ili vremenom

36. Usporedba sadržaja ćelija

37. Brojanje nepraznih ćelija

38. Uklanjanje znakova iz teksta

39. Uklanjanje razmaka na početku i na kraju ćelije

40. Ponavljanje znaka u ćeliji

41. Prebrojavanje jedinstvenih unosa na popisu
Ako želite vidjeti primjere zadataka u Excelu kliknite na ovaj link ( mogu poslužiti za ECDL testiranje )

 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr