IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - kako sakriti ili otkriti red, stupac, kolonu

PROMJENA VELIČINE ĆELIJA, STUPACA
I REDOVA U MS EXCEL-u 2003
SKRIVANJE I OTKRIVANJE
REDOVA I STUPACA U EXCELUPROMJENA VELIČINE ĆELIJA, STUPACA  I REDOVA U TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003:

U MS Excelu možemo MIJENJATI VELIČINU (ŠIRINU) Ćelije, redovA i stupaca.

Ćelijama mijenjamo veličinu na način da promijenimo širinu stupcima i visinu redovima. Tada mijenjamo ćeliju po visini ili širini.

Promjena širine stupca

Prvo označimo stupac, a zatim pomoću izbornika Oblikovanje => Stupca izaberemo opciju Širina (nakon čega se pojavi dijaloški okvir u koji je potrebno unijeti vrijednost za širinu stupca, a zatim kliknuti na gumb U redu, ili opciju SamoPrilagodi gdje se širina stupca podesi prema najdužem zapisu u stupcu.

=>


Drugi način je da postavimo pokazivač između dva stupca u zaglavlju, a kada on promijeni oblik u crni križić pritisnemo lijevu tipku miša i vučemo miš u željenom smjeru, ovisno o tome želimo li stupac suziti ili proširiti.

=>

Želimo li da se stupac automatski podesi prema širini najdužeg zapisa u stupcu, dva puta kliknemo na desni rub stupca u zaglavlju.

Promjena visine retka

Visinu retka određujemo tako da označimo red, a zatim u izborniku Oblikovanje => Retka izaberemo opciju Visina (u dijaloškom okviru odredimo visinu označenog reda) ili opciju SamoPrilagodi (visina reda podešavat će se automatski s promjenom veličine fonta).

1.

2. => 3.

Drugi način je da postavimo miš uz donji ili gornji rub retka kojem želimo mijenjati visinu, pritisnemo lijevu tipku miša i vučemo miš u željenom smjeru.Ako želimo visinu retka SamoPrilagodi, tada dva puta kliknemo uz donji rub zaglavlja retka.


SKRIVANJE I OTKRIVANJE REDOVA I STUPACA U EXCELU

U Excelu postoji mogućnost skrivanja redova (row) i stupaca (column).
Ako želite sakriti neki red (row) ili stupac (column) potrebno je selektirati dotični, potom sa tekstualnog izbornika odabrati naredbu Oblikovanje (Format) => Retka (Row) => Sakrij (Hiden).

Za OTKRIVANjE skrivenog retka ili stupca potrebno je selektirati dva susjedna reda i tada odabrati naredbu Oblikovanje (Format) => Retka (Row) => Otkrij (Unhide). Istu naredbu možete dobiti na skočnom izborniku tako da na selektirane redove (stupce) kliknete desnom tipkom miša (DTM) a potom sa izbornika naredbe sakrij/otkrij.

Ako želite odabrati više susjednih redova, selektirajte iste razvlačenjem lijevom tipkom miša od prvog reda do željenog (ili kliknite na prvi red pritisnite tipku SHIFT i zadržite je pa potom kliknite na zadnji željeni red).

KAKO selektirate red ?: Tako što kliknete LTM na broj reda , pogledajte na ovoj stranici sliku 1. u podnaslovu Promjena visine retka. Isto ovo važi i za stupce (kliknete LTM na slovo stupca)

Ako želite odabrati samo određene redove ili stupce tada kliknite na naziv prvog reda/stupca da ga selektirate a potom pritisnite tipku CTRL zadržite je pa nastavite sa klikanjem po slijedećim željenim redovima/stupcima.

Sada imate skrivene redove i stupce kao na slici ispod.
NAPOMENA: nemojte nikada selektirati odjednom redove i stupce jer nećete dobiti željeni rezultat. Prvo selektirajte redove pa ih sakrijte a potom selektirajte stupce pa njih sakrijte.

Kada želite otkriti više razmaknutih-skrivenih redova, selektirate sve redove tog raspona pa DTM na naziv (broj) nekog reda pa naredba Otkrij ili Oblikovanje (Format) => Retka (Row) => Otkrij (Unhide).

koristite tipku CTRL.


Kako selektirati sve redove i stupce u Excelu jednim klikom

NAPOMENA: Selektiranje svih redova i stupaca u jednom Radnom listu (sheet-u) Excela vrši se tako što kliknete na spojno mjesto redova i stupaca u gornjem lijevom dijelu radne tablice. (vidi sliku ispod)

Tada imate situaciju kao na slici ispod

U koliko ovakvu selekciju izvršite i odradite naredbu SAKRIJ (Hiden) sakrit (nestat) će Vam svi stupci i redovi. Tada ne vrijedi DTM, već morate uraditi Oblikovanje (Format) => Retka (Row) => Otkrij (Unhide). Ako želite automatski sakriti ili otkriti određene redove (rows) u Excelu tada pogledajte upute i tutorijal Kako automatski sakriti/otkriti određene redove u Excelu

 


skriveni redovi u Excelu