IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - radnje vezane uz radni list Excela, sheet, kako otvoriti novi radni list, umetanje novog radnog lista, brisanje, premještanje, kopiranje, promjena imena, ispis, skrivanje, otkrivanje, dodavanje radnog lista -VBA macro

RADNJE VEZANE UZ RADNI LIST Excela
U TABLICI U MS EXCEL-u 2003
RADNJE VEZANE UZ RADNI LIST U TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Ako vas zanima kako obrisati sve linkove u radnom listu Excela odjednom pogledajte link
brisanje više linkova odjednom u excelu

Umetanje novog radnog lista Excela

Dodavanje jednog novog radnog lista

 • Na izborniku Umetanje pritisnite Radni list.

Postoji i mogućnost da kliknete desnom tipkom miša na naziv radnog lista a potom sa skočnog izbornika izaberete naredbu Umetni.

Dodavanje više novih radnih listova

Odredite broj radnih listova koje želite dodati.

 1. Držite tipku SHIFT, a zatim označite onoliko kartica postojećih radnih listova koliko ih želite dodati u otvorenu radnu knjigu.  Primjer: želite li dodati tri nova radna lista, označite tri kartice postojećih radnih listova.
 2. Na izborniku Umetanje pritisnite Radni list.

Umetanje novog lista koji se temelji na prilagođenom predlošku

Mora da ste već napravili prilagođeni predložak lista.

Kako?

 1. Odredite koju vrstu predloška želite:

  Predložak radne knjige

  Napravite radnu knjigu koja sadrži listove, zadani tekst (primjerice zaglavlja stranica i natpise stupaca i redaka), formule, makronaredbe (makronaredba: Akcija ili skup akcija za automatizaciju zadataka. Makronaredbe su zapisane u programskom jeziku Visual Basic za aplikacije.), stilove (stil: Kombinacija oblikovnih značajki, primjerice fonta, veličine fonta i uvlake koju imenujete i spremate kao skup. Kada primijenite stil, sve upute za oblikovanje u tom stilu primjenjuju se istodobno.) i ostala oblikovanja koja se trebaju pojaviti u novim radnim knjigama koje se temelje na predlošku.

  Predložak radnog lista

  Napravite radnu knjigu koja sadrži jedan radni list. Na radni list stavite oblikovanja, stilove (stil: Kombinacija oblikovnih značajki, primjerice fonta, veličine fonta i uvlake koju imenujete i spremate kao skup. Kada primijenite stil, sve upute za oblikovanje u tom stilu primjenjuju se istodobno.), tekst i ostale podatke koje se trebaju pojaviti na svim novim listovima iste vrste.

 2. Za prikaz prve stranice predloška kao slike u okviru Pretpregled dijaloškog okvira Predlošci (Opći predlošci..., okno zadatka Nova radna knjiga), na izborniku Datoteka pritisnite Svojstva, zatim karticu Sažetak, a nakon toga uključite potvrdni okvir Spremi oglednu sliku.
 3. Na izborniku Datoteka pritisnite Spremi kao.
 4. U okviru Spremi kao vrstu pritisnite Predložak.
 5. U okviru Spremi u odaberite mapu u koju želite spremiti predložak.
  • Za stvaranje zadanog predloška radne knjige (zadani predložak radne knjige: Predložak Book.xlt koji možete napraviti da biste promijenili zadano oblikovanje u novoj radnoj knjizi. Excel koristi predložak za stvaranje prazne radne knjige kad ga pokrenete ili kad stvarate novu radnu knjigu bez navođenja predloška.) ili zadanog predloška radnog lista (zadani predložak radnog lista: Predložak Sheet.xlt koji stvarate da biste promijenili zadano oblikovanje novih radnih listova. Kada radnoj knjizi dodajete novi radni list, za stvaranje praznog radnog lista Excel koristi predloške.), odaberite ili mapu XLStart ili alternativnu polaznu mapu (zamjenska polazna mapa: uz mapu XLStart to je dodatna mapa koja sadrži radne knjige ili druge datoteke za koje želite da se automatski otvore kada pokrećete Excel te predlošci za koje želite da su dostupni kada stvarate novu radnu knjigu.). Mapa XLStart obično se nalazi u

   C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\XLStart

  • Za stvaranje prilagođenog predloška radne knjige ili radnog lista, odaberite mapu Predlošci, koja se obično nalazi u

   C:\Documents and Settings\ime_korisnika\Application Data\Microsoft\Predlošci

 6. Unesite naziv predloška u okvir Naziv datoteke. Učinite nešto od sljedećeg:

  Predložak radne knjige

  • Za stvaranje zadanog predloška radne knjige upišite knjiga.

   Za stvaranje prilagođenog predloška radne knjige upišite bilo koji ispravni naziv datoteke.

  Predložak radnog lista

  • Za stvaranje zadanog predloška radnih listova upišite list.

   Za stvaranje prilagođenog predloška lista upišite bilo koji ispravni naziv datoteke.

 7. Na izborniku Datoteka pritisnite Spremi, a zatim Zatvori.
 1. Desnom tipkom miša pritisnite karticu lista, a zatim pritisnite Umetni.
 2. Dvaput pritisnite predložak za željenu vrstu lista.

Brisanje radnog lista Excela

Selektirajte (označite) Radni list koji želite obrisati. Na izborniku Uređivanje izaberite naredbu Izbriši list.

Postoji i mogućnost da kliknete desnom tipkom miša na naziv radnog lista a potom sa skočnog izbornika izaberete naredbu Izbriši.

Premještanje i kopiranje radnog lista Excela

Označite Radni list ili više njih a potom Na izborniku Uređivanje izaberite naredbu Premjesti ili kopiraj list...

potom na novo-otvorenom izborniku prvo izaberite gdje ćete izvršiti radnju polje U knjigu? a zatim da li ćete Prije označenog lista ili na kraj i još da li ćete napraviti KOPIJU ili PREMJESTITI radni list.

=>Promjena imena radnog lista i boje kartice Excela

Naziv Radnog lista možemo promijeniti na način da kliknemo desnom tipkom miša na naziv Radnog lista a potom sa skočnog izbornika izaberemo naredbu Promijeni. Tada naziv Radnog lista bude osjenčan crnom bojom i odmah možemo upisati novo ime. Nakon upisa novog naziva imena Radnog lista pritisnemo tipku Enter.

Na ovom skočnom izborniku možemo mijenjati Boje kartica  naziva Radnih listova.

Ispis radnog lista s prikazanim formulama Excela

 • Prikažite formule na radnom listu.

  Kako?

  • Na izborniku Alati pritisnite najprije Nadzor formula, a zatim Način nadzora formule .

  Pojavit će Vam se alatna traka za Nadzor formula.

  potom

 • Na izborniku Datoteka pritisnite Ispis.
 • Pod Ispis odaberite mogućnost za ispis odabranog dijela, aktivnog lista ili listova ili cijele radne knjige.

  Savjet

  Želite li ispisati više listova odjednom, označite ih prije ispisa.

   

  Prikazivanje skrivene radne knjige Excela

  1. U izborniku Prozor, pritisnite Otkrij.

   Ako naredba Otkrivanje nije dostupna, radna knjiga ne sadrži skrivene listove. Ako nisu dostupne naredbe Preimenovanje niti Sakrij, radna knjiga je zaštićena od strukturalnih promjena. Morat ćete ukloniti zaštitu iz radne knjige kako biste mogli odrediti jesu li listovi skriveni; za uklanjanje zaštite možda će biti potrebna lozinka.

   Kako?

   Na izborniku Alati, namjestite Zaštita, te pritisnite Uklanjanje zaštite radne knjige.

   Ako se traži, upišite lozinku dodijeljenu zaštićenoj radnoj knjizi. Lozinke razlikuju veličinu slova. Upišite lozinku točno onako kako je napravljena, uključujući velika i mala slova.

  2. U okviru Otkrij radnu knjigu, pritisnite dvaput na naziv skrivene radne knjige koju želite prikazati.

  Prikazivanje (otkrivanje) skrivenog radnog lista Excela

  1. Na izborniku Oblikovanje pokažite na List, a zatim pritisnite Otkrij.

   Ako su listovi sakriveni pomoću programa Microsoft Visual Basic for Applications koji je dodijelio svojstvo xlSheetVeryHidden, za prikaz listova ne možete koristiti naredbu Otkrivanje. Koristite li radnu knjigu s makronaredbama Visual Basica i imate problema sa skrivenim listovima, obratite se vlasniku radne knjige radi detaljnih informacija.

  2. U okviru Otkrij list, pritisnite dvaput naziv skrivenog lista koji želite prikazati.

  Skrivanje prozora radne knjige Excela

  1. Otvorite radnu knjigu.
  2. U izborniku Prozor, pritisnite Sakrij.
  3. Kad izađete iz Microsoft Excela, upitat će vas se želite li spremiti promjene u skrivenoj radnoj knjizi. Pritisnite Da želite li da prozor radne knjige bude skriven sljedeći put kada se radna knjiga otvori.

  Skrivanje lista u Excelu

  1. Označite listove koje želite sakriti.

   Kako?

   Kad unesete ili promijenite podatke, promjene utječu na sve odabrane listove. Ove promjene mogu nadomjestiti podatke na aktivnom listu i drugim odabranim listovima.

   Za odabir Učinite ovo
   Jednog lista Pritisnite karticu lista.

   Ako ne vidite karticu koju želite, pritisnite najprije gumbe za klizanje po karticama za prikaz kartice, a zatim karticu.

   Dvaju ili više susjednih listova Pritisnite karticu prvog lista, zatim držite pritisnuto SHIFT i pritisnite karticu zadnjeg lista.
   Dvaju ili više nesusjednih listova Pritisnite karticu prvog lista, zatim držite pritisnuto CTRL i pritisnite kartice drugih listova.
   Svih listova u radnoj knjizi Desnom tipkom miša pritisnite najprije karticu lista, a zatim pritisnite Odabir svih listova na izborniku prečacu (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.).

   Napomena   Ako su kartice listova označene bojom, njihov naziv bit će podcrtan bojom koju odredi korisnik prilikom odabira. Ako se kartica lista prikazuje s pozadinskom bojom, znači da list nije odabran.

   Odustajanje od odabira višestrukih listova

   Za odustajanje od odabira višestrukih listova u radnoj knjizi, pritisnite bilo koji neodabrani list.

   Ako nema vidljivog neodabranog lista, desnom tipkom miša pritisnite karticu odabranog lista. Zatim pritisnite Razdvoji listove na izborniku prečacu.

  2. U izborniku Oblikovanje, dovedite pokazivač na List i tada pritisnite Sakrij.

  Prikaz ili skrivanje više radnih knjiga na Microsoft Windowsovoj programskoj traci

  1. Na izborniku Alati pritisnite Mogućnosti, a zatim karticu Pogled.
  2. Označite ili očistite potvrdni okvir Prozore u programskoj traci.

  Slanje određenog Radnog lista (Sheet-a) iz Excela putem e-maila.
  (kako poslati Excel tablicu putem e-mail programa)

  Ako u Radnoj knjizi (Workbook) imate više radnih listova a željeli bi ste poslati samo jedan od njih e-mail poštom uradite jednu od slijedećih radnji.

  NAČIN 1.

  Ispunite radni list sa svim podacima
  kliknite na gumb za slanje pošte (e-mail) na Standard izborniku
  Ako ste već popunili podatke na Sheet-u (Listu) pojavit će Vam se dijalog prozor za slanje poruke putem e-maila. Upišite sve potrebne adrese i subject (predmet). Obratite pažnju na gumb Pošalji taj list (Send this Sheet), znate i sami što to znači ;-)

   

  Ako ste odmah na početku rada kliknuli gumb za slane poruka pojavit će Vam se dijalog prozor u kojem trebate odrediti da želite poslati samo dotični Sheet (List) kao tijelo poruke (tekst) a ako želite cijelu Radnu knjigu poslati izaberite prvu opciju.

   

  NAČIN 2.

  Izradili ste dokument u Excelu koji sadrži 5 radnih Listova (Sheet-ova). Želite poslati samo prvi Radni list tj. List1 koji ste imenovali pod nekim imenom npr Knjga1 (Book1).

  Otvorite Novu Radnu knjigu (Workbook) npr: Knjiga2 (Book2)
  Izbrišite sve Radne listove osim prvoga (kako se brišu radni listovi pogledajte link: BRISANJE RADNIH LISTOVA  ili selektirajte radni list (kliknite na naziv radnog lista (jezičak) a potom tipka DEL, za brisanje više Radnih listova odjednom pritisnite tipku CTRL i zadržite je a potom selektirajte Radni list po radni list.)

  Sada se vratite na Knjigu1 i kliknite DTM na naziv List1 (to je onaj koji želite poslati), sa skočnog izbornika izaberite opciju "Premjesti ili kopiraj" (Move or copy)

  Mail ADD-ins for Excel

  Pogledajte link:
  http://www.rondebruin.nl/mail/add-in.htm 
  Na ovom linku imate više opcija vezanih za ovu radnju uz ADD-Ins

   Potom sa padajućeg izbornika izaberite Knjiga2 (Book2) a uz to obavezno uključite opciju Stvori kopiju (Create a Copy)  Sada ste automatski pozicionirani na Knjigu2 i List koji ste kopirali. Izbrišite prazan List koji je ostao tako da u knjizi imate samo jedan List i to onaj koji ste kopirali. Snimite knjigu i pošaljite je kao privitak (attachment) e-mailom.
   


  Kako promijeniti ime radnog lista (Sheet) upisom u ćeliju

  Ako imate potrebu mijenjati ime (naziv kartice) radnog lista (Sheet) preko neke ćelije tada iskoristite VBA Macro kod

  npr: Imamo radni list Sheet1. U ćeliju A1 na radnom listu (Sheet1) želimo upisati naziv dotičnog radnog lista ali tako da se upisom IMENA u ćeliju A1 promijeni naziv radnog lista. Iskoristite jednu od niže navedenih Makronaredbi.

   

  ZA JEDAN Sheet (kopira se u VBE na svaki Sheet)

   

  Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

  If Target.Address = "$A$1" Then

  ActiveSheet.Name = [A1]

  End If

  End Sub

   

  ZA SVE Sheets (kopira se u VBE na ThisWorkbook)

   

  Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)

  If Target.Address = "$A$1" Then

  ActiveSheet.Name = [A1]

  End If

  End Sub


  Kako prikazati naziv radnog lista (Sheeta) u nekoj ćeliji na radnom listu

  Ako želite u nekoj ćeliji na radnom listu prikazati IME (naziv) radnog lista tada to možete uraditi na više načina preko formula. U ovom primjeru prikazat ću tri načina

  1. Prvi način pomoću dvije formule.

  Ovdje ćemo koristiti dvije ćelije. Prva u kojoj ćemo pronaći PATH stazu do radne knjige u kojoj trenutno radimo a druga formula će u odnosu na prvu prikazati ime radnog lista na kojem istu postavljamo. Kod promjena potrebno je pritisnuti F9 da bi osvježili promjene (refresh). U ovoj formuli koristit ćemo funkcije MID, CELL, FIND, LEN

  - Za path stazu => =CELL("filename";A1)
  -
  Za prikaz imena radnog lista =>  
  =MID(CELL("filename";A1);FIND("]";CELL("filename";A1))+1;LEN(CELL("filename";A1))-FIND("]";CELL("filename";A1)))

  2. Drugi način pomoću jedne formule

  U ovom načinu potrebna je jedna formula koju postavljamo u ćeliju gdje želimo prikazati naziv radnog lista

  =MID(CELL("filename");FIND("]";CELL("filename"))+1;30)
  ovaj broj 30 je promjenjiv a to zavisi o broju znakova u nazivu radnog lista

  3. Treći način pomoću jedne formule

  U ovom načinu potrebna je jedna formula koju postavljamo u ćeliju gdje želimo prikazati naziv radnog lista. Ovdje ćemo koristiti funkcije RIGHT, CELL, LEN, SEARCH

  =RIGHT(CELL("Filename");LEN(CELL("filename"))-SEARCH("]";CELL("filename")))

  Excel - Show Sheet Name in Cell


  Kako u jednom radnom listu (Sheet) prikazati imena svih radnih listova (Sheets)

  U situaciji da imate puno radnih listova i ako imate potrebu da prikažete njihove nazive u jednom radnom listu tada iskoristite niže navedene VBA Makrobnaredbe. Kako se unosi kod u VBE Excela pogledajte na ovom linku

  - Prvi način pomoću Macro koda. Ovaj Macro unosi se u VBE => ThisWorkobook

  Public Sub CountingSheets()

  Dim x As Integer
  Dim ws As Object

  Sheets("
  Osnovni").Columns("A:A").Delete Shift:=xlToLeft

  For Each ws In Sheets
  x = x + 1
  Sheets("
  Osnovni").Range("A
  " & x).Value = ws.Name
  Next ws

  End Sub

  Excel - Prikazivanje imena svih radnih listova u jednom radnom listu

  - Drugi način pomoću Macro koda. Ovaj Macro unosi se u VBE => ThisWorkobook

  Sub ListAllSheets()
  Dim i As Integer

  For i =
  1 To Sheets.Count 'Includes chart sheets  ' oznaka stupca 1=A, 2=B, 3=C itd...
  Sheets(
  1).Cells(i, 1) = Sheets(i).Name  ' destinacijski radni list Sheet(1), Sheet(2)... - oznaka stupca 1=A, 2=B, 3=C itd...

  Next i

  End Sub  prikaži sve imena ili nazive radnih listova
   


  Kako sakriti (Hide) više radnih listova u jednom potezu

  Ako radite sa puno radnih listova i imate potrebu određene i specifične radne listove sakriti (Hide) da ne bi skrivali jedan po jedan iskoristite niže navedeni source code za Macro.

  Ova j kod Makronaredbe kopirajte u Module radne knjige  i pokrenite ga sa ALT+F8 (HideSheets). Kada sakrijete radne listove na ovaj način pomoću ovog Macro-a,
  NAPOMENA: skrivene Sheets na ova način više ne možete otkriti osim ako otvorite VBE (sa ALT+F11) i u Properties Window otkrijete jedan po jedan u polju Visible i odaberite -1 - xlSheetVisible
   
  Kopirajte u Module (ALT+F8 => RUN)

  Option Explicit

  Sub HideSheets()
  Dim sh As Worksheet
  Dim i As Integer
  For Each sh In ActiveWorkbook.Worksheets
  i = sh.Index
  Select Case i
  Case
  3, 5, 9 ' redni brojevi radnih listova koje želimo sakriti
  sh.Visible = xlSheetVeryHidden
  End Select
  Next sh
  End Sub

  xlSheetVeryHidden - Unhide Sheet in Excel • Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2010 - IvanC - ic.ims.hr