IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
29a Promjena vrijednosti grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL 2003 - primjeri funkcija i formula u svakodnevnoj upotrebi - razni primjeri u Excelu

RAZNI PRIMJERI u  EXCELU 2003
(upotreba raznih formula i funkcija)


ZA BRŽE PRETRAŽIVANJE OVOG POPISA KORISTITE U BROWSERU OPCIJU:  EDIT => FIND OF THIS PAGE

Želim napomenuti da ja nisam autor svih formula ili VBA koda. Cilj mi je na jedno mjesto sa interneta prikupiti razne primjere u Excelu

- PRIMJERI ZA MS EXCEL 2003
- PRIMJERI
ECDL zadataka u EXCELU

1. Primjeri često korištenih formula
2.
Makronaredbe (Macro) => VBA za početnike u Excelu
3.
Snimanje makronaredbe za sortiranje pomoću gumba
4.
SCENARIJ - Što ako ? - What If ?
5. Imenovanje skupa ćelija -
definiranje imena raspona ćelija - popisna lista
6.
Pogled na više prozora odjednom (više radnih listova ili radnih knjiga)
7.
Upis (promjena) istog podatka u više ćelija
8. Kako
umetnuti *.swf datoteku (animaciju) u Excel 2003
9.
TRANSPONIRANJE (zaokretanje) tablice u Excelu 2003
10. Unos podataka u JEDAN a
ISPIS u TRI STUPCA na jednoj stranici u Excelu 2003
11. Iskoristite
više od 8 uvjeta (7 ugniježđenih funkcija) u funkciji IF u Excelu 2003
12. Kopiranje
iz jedne ćelije na drugi list u NOVI RED (primjer uplatnice)
13.
Strukturiranje radne tablice (grupiranje i skrivanje određenih podataka)
14.
Povezivanje ćelija (polja) strelicom
15.
Uvjetno oblikovanje (Conditional Formatting) ćelija
16.
Uvjetno zbrajanje, između uvjetovanih redova
17. Koliko svaki
zaposlenik ima određenih zadataka - Sumproduct
18. Kako
izbrisati više hiperlinkova (Hiperveza) odjednom u Excelu a da tekst ostane
19. Kako
poslati jedan radni list (SHEET) putem e-maila
20.
Automatski upis rednog broja (Autonumber)
21. Dva (2) uvjeta u jednom redu i
traženje vrijednosti za uvjete
22. Primjer
kako izračunati radni staž (računanje radnog staža)
23. Unos podataka i prikazivanje u određenoj ćeliji
zadnjeg unesenog podatka
24. Kako
dijeliti podatke između dvije Excel datoteke upotrebom funkcije VLOOKUP
25. Kontrolirajte
koliko puta je otvorena Excel datoteka - autonumber counter
26. Definiranje imena (
IMENOVANJE tablice) raspona podataka
27. Primjeri
proračuna (izračuna) postotka
28. Vizualno
skrivanje podatka u ćeliji bez ključanja i zaštite ćelije
29.
Tko je zadnji otvorio/mijenjao/koristio *.xls datoteku ?
30.
Pronađi minimalnu vrijednost (ne uzimaj u obzir 0 ili praznu ćeliju)
31. Koliko je
ćelija sa tekstualnom vrijednosti
32.
Zamjena mjesta tekstnog niza u ćeliji (Ime-Prezime u Prezime-Ime)
33.
ARRAY formula (formula polja - matrična formula) u MS Excel-u 2003
34. Printanje (ispis)
na više različitih printera iz jednog dokumenta
35. Više korisnika jedne datoteke,
TKO je zadnji snimio radnu knjigu (*.xls dokument)
36. Popis -
spisak kodova grešaka u Excelu - error in Excel
37.
Combo box (padajuća lista , drop-down menu)
38.
Trajni zapis današnjeg datuma - Today
39. Kako
pronaći i zamijeniti Više Različitih Riječi u Excelu, Find => Replace
40. Kako u Excelu
obrisati više hiperlinkova odjednom
41. Rad sa
brojevima oblikovanim kao tekst ili pisan sa apostrofom
42.
Konvertiranje decimalne točke u decimalni zarez
43.
Kako pronaći duplikate (duple vrijednosti), combobox
44. Kako dodavanjem novog reda
automatski dodati formulu u novom redu
45.
GREŠKE (error) u Excelu #N/A, #N/D, #NULL!, #NUM!, NAME?, #VALUE!, #VRIJ!, #NULA! ... Kodovi grešaka u Excelu (error code in Excel)
46. Prikaz broja slovima u Excelu -
kako prikazati broj slovima
47. Kako
obrisati više praznih redova (ćelija u stupcu) odjednom
48. Primjer kako izvršiti
statistički pregled izvlačenja brojeva - LOTO 6/49
49. Kako izbrojiti sve brojeve (ćelije)
koji se nalaze između dva broja
50. Kako pronaći brojeve
koji se NAJMANJE i NAJVIŠE puta ponavljaju
51. Koliko je
brojeva iz tablice veće a koliko manje od 10 uz uvjete 1 i 2
52.
Evidencija radnog vremena radnika - oduzimanje i zbrajanje vremena
53.
ŠIHTERICA evidencija kliznog radnog vremena ili rad u 3 smjene
54. Kako
kreirati PERSONAL.XLS workbook Excelu (osobnu radnu knjigu)
55. Kako
prikazati putanju do datoteke u naslovnoj traci Excela
56. Kako
pronaći jedinstvene (unique) podatke, vrijednosti, brojeve
57. Kako klikom na BUTTON
automatski zatvoriti i snimiti Workbook
58. Kako
povezati BUTTON (gumb ili dugme) i MAKRONAREDBU
59. Kako
izračunati kosinus nekog kuta u trokutu
60. Kako
izdvojiti broj iz ćelije koja sadrži tekst i brojeve
61. Kako
telefonski broj konvertirati u e-mail adresu
62. Kako
koristiti SOLVER u Excelu
63. Kako
zbrajati vrijednosti u ćelijama u boji
64. Kako sortirati vrijednosti u ćelijama u boji,
sortiranje ćelija u boji
65. Kako voditi svoju
statistiku nogometnih rezultata za kladionicu
66. Kako
konvertirati više ćelija sa tekstom u hyperlink jednim klikom
67.
Pretraživanje raspona podataka ako imamo dva uvjeta u stupcima
68.
Kako izraditi Fakturu ili Račun u Excelu i automatizirati stanje SKL.
69.
Pretraživanje raspona podataka uz dva uvjeta pomoću SUMPRODUCT
70.
Izdvajanje (filtriranje) određenih redova iz tablice podataka (n-ti red)
71. Kako
vizualno uvjetovati ćeliju koju treba popuniti
72.
Kopiranje podataka iz stupca u drugi stupac bez praznih ćelija
73.
Zbrajanje između dva datuma uz uvjet - SUMIFS/SUMPRODUCT
74. Kako
kreirati dvije zavisne padajuće liste (Dependent drop down menu)
75. Kako
koristiti Advanced Filter za kopiranje u drugi radni list
76. Kako
ekstrahirati URL ili e-mail iz Hiperlinka u Excelu
77. Kako
zbrajati ćelije koje sadrže kombinaciju tekst-broj
78.
Rad sa brojevima u Excelu, Custom Format,oblikovanje, podjela
79.
Pretraživanje raspona podataka u dva stupca uz uvjet (criteria)
80. Unos i automatski
prijenos u drugi stupac uz trajno pamćenje
81.
Zbrajanje vrijednosti u određenom stupcu sa drugog Sheeta više uvjeta
82. Kako
konvertirati text (text-formulu) u standardnu formulu
83.
Kako izraditi KALENDAR sa značajnim datumima, praznicima i blagdanima u Excelu
84.
Razlomci u Excelu, pisanje razlomaka u Excelu
85.
Save As PDF - kako automatski snimiti dokument Excela u PDF format
86.
Automatsko umetanje slike (picture/image) u Text Box preko VBA
87.
Automatsko brisanje podataka u više ćelija pomoću VBA Makronaredbe
88. Kako
filtrirati i obrisati podatke između dva vremenska perioda
89. Kako raditi u Excelu
na dva monitora
90. Kako otvoriti
dva dokumenta u jednom prozoru Excela
91. Kako
kopirati multiple cells u Excelu pomoću VBA Makronaredbe
92. Kako jednim potezom
kopirati Header i Footer na ostale Sheets
93. Kako
okrenuti naopako redoslijed niza ćelija teksta, vrijednosti ili brojeva
94.
Specifično printanje (ispis) ćelija, raspona, range, format Page Number
95. Kako se zabaviti i
igrati TETRIS igru u Excelu
96. Kako kreirati lozinku u Excelu -
Password Generator
97. Automatsko
sortiranje dinamičnog popisa podataka u Excelu
98. Kako
zbrojiti vrijednosti sa nekog Sheeta uz 3 uvjeta
99. Kako
kopirati range podataka NonBlank Row ili NonBlank Cells
100. Kako
kopirati funkciju VLOOKUP u jednom redu a da su ispravne formule
101. Kako
zaštititi Workbook, Sheets, Tollbars u Excelu
101a. Kako
ograničiti korištenje Sheeta ili Workbook do specifičnog datuma u Excelu
102. Kako
kopirati određene Sheets u novu Workbook i snimiti u Excelu
103. Kako
prikazati podatak iz zadnje popunjene ćelije - get last value
104. Kako
kreirati PIVOT TABLICU u Excelu
105. Kako
automatski izvršiti auto-refresh (osvježiti) ili Update PivotTable
106. Kako
prikazati argumente funkcije u tekstualnom obliku
107.
Kopiranje i sortiranje podataka sa više radnih listova na jedan radni list
108. Kako
ukloniti točku na kraju teksta a da brojevna vrijednost ostane ispravna
109.
Evidencija dnevnih i noćnih radnih sati profesionalnih vozača vozila
110.
Plan otplate podizanja kredita u banci - visina rate, kamata i anuiteta ...
111. Kako
prebrojati koliko se puta ponavlja unikatni podatak

112. Kako izbrojati ili ukloniti ili dodati razmake (blanko znakove ili spaces)
113.
Kako pronaći jedan uvjet u Excel tablici i vratiti sve pripadajuće vrijednosti
114. Kako
ograničiti broj otvaranja WorkBook na 3, 5 ili više puta
115. Kako pokrenuti VBA makronaredbu pomoću Gumba
116.
Kako kreirati formulu sa više Excel funkcija - funkcija u funkciji
117.
Kako brzo kopirati formulu i automatski numerirati redove
118.
Automatsko numeriranje ne-susjednih redova ili ćelija
119.
Kružne reference u Excelu 2013
120.
Automatski prikaz slike sa radnog lista na osnovu vrijednosti, broja ili šifre u susjednoj ćeliji
121.
Umetanje slike iz mape u selektiranu Excel ćeliju i njeno prilagođavanje dimenzijama ćelije
122.
Grafikon u Excelu 2013 ...
123.
Kako spriječiti unos duplikata u tablicu Excela

124. Kako blokirati Scroll Bar u Excelu 2013
125.
Kako povući podatke iz druge radne knjige ako je ispunjen uvjet
126.
Dodavanje ili pribrajanje vrijednosti aktivne ili selektirane ćelije na postojeću vrijednost određene ćelije koristeći VBA
127. Unos formule u ćeliju i izmjena dijelova formule - EVALUATE formula, objašnjenje formule
128. Kako ukloniti grešku u Excelu 2003 koristeći funkcije IF/ISERROR
129. Kalendar 2016 sa radnim danima, praznicima i blagdanima
130. Kalendar 2017 sa radnim danima, praznicima i blagdanima
131.
Kalendar 2018 sa radnim danima, praznicima i blagdanima

Razni primjeri u Excelu korak po korak - MS EXCEL 2003
Nove tutorijale možete pogledati na slijedećem linku: Novi Excel 2013 tutorijali
.

 
 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2006 - 2021 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr