IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - Automatsko numeriranje redaka u Excelu, Excel i niz - automatska popuna ćelija,
automatska ispuna podataka u Excelu stupcu, brzi unos niza brojeva u ćelijama Excela, kako brzo ispisati redne brojeve u Excelu

AUTOMATSKA ISPUNA ĆELIJA (niz u excelu)AUTOMATSKA ISPUNA - BRZI UNOS PODATAKA  U TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003:
STVARANJE NIZA (brzi ispis niza
u Excelu)

U Excelu možemo radi bržeg i jednostavnijeg rada praviti niz određenih podataka ( brojeva, dana u tjednu, mjeseci u godini itd.. )

Kreiramo li tablicu s podacima u nizu, npr. u zaglavlju tablice nalaze se imena mjeseci u godini ili dani u tjednu, Excel prepozna niz i unosi podatke umjesto nas. ( ovaj niz se kreira u  dijaloškom okviru Alati => Mogućnosti na kartici Prilagođeni popisi. )

automatska ispuna podataka u excelu

U prvu ćeliju upišemo podatak i potvrdimo unos, npr. Ponedjeljak, zatim postavimo pokazivač miša u donji desni kut pravokutnika za označavanje. Kada miš promijeni oblik u + pritisnemo lijevu tipku miša i vučemo miš u željenom smjeru (desno ako popunjavamo ćelije udesno, ili prema dolje ako punimo ćelije ispod aktivne).

Ispod svake ćelije preko koje povlačimo mišem pojavi se pravokutnik s podatkom koji se unosi. Kada unesemo dovoljno podataka (cijeli niz ili samo dio), otpustimo lijevu tipku miša i potvrdimo unos u ćelije.

Ne prepozna li Excel niz, u naredne ćelije kopirat će sadržaj prve ćelije (npr. ime kupca ili neki broj).

Ako prva ćelija u nizu sadrži kombinaciju tekstualnog i brojčanog unosa, Excel prilikom punjenja automatskom ispunom proširuje brojčanu komponentu (npr. Artikl 1).

Želimo li kreirati niz rednih brojeva, npr. 1, 2, 3 itd. tada je potrebno Excelu naznačiti što želimo. U dvije susjedne ćelije unesemo brojeve 1 i 2, zatim označimo obje ćelije, a ostatak ćelija punimo automatskom ispunom. Kada označimo dvije susjedne ćelije s 
podacima, tada Excelu dajemo smjernice kako niz treba rasti.

Ako često unosimo iste podatke u radne tablice, kao npr. imena zaposlenih, tada možemo kreirati vlastiti niz i unositi ga u radnu tablicu pomoću automatske ispune.

Vlastite nizove (liste) možemo kreirati na dva načina:

1. Kliknemo na izbornik Alati => Mogućnosti => Prilagođeni popisi a u prostor Stavke popisa unesemo podatke. Kad završimo s unosom, kliknemo na gumb Dodaj, a zatim na gumb U redu.

2. Označimo ćelije koje sadrže podatke za niz (ćelije s imenima), kliknemo na Alati => Mogućnosti => Prilagođeni popisi a zatim na gumb Uvezi. Time sadržaj označenih ćelija unosimo na korisničku listu. Unos potvrdimo klikom na gumb U redu.

Nakon što smo kreirali korisničku listu (niz), dovoljno je u početnu ćeliju unijeti prvi podatak, a ostale puniti automatskom ispunom.

Automatskom ispunom se mogu puniti ćelije u jednom smjeru (samo red ili samo stupac) a ne istovremeno red i stupac ili dijagonalno.

Ispuna podataka u retku ili stupcu

  1. Označite ćelije koje želite kopirati.
  2. Vucite držač za ispunu (držač ispune: Mali crni kvadrat u donjem desnom kutu označavanja. Kada pokažete na držač ispune, pokazivač se pretvara u crni križić.) preko ćelija koje želite nadopuniti, a zatim otpustite gumb miša.
Savjet
Kako bi se aktivna ćelija ispunila sadržajem ćelije koja se nalazi iznad nje (ispuna prema dolje), pritisnite tipke CTRL+D. Kako bi se ispunila sadržajem ćelije koja se nalazi lijevo od nje (ispuna nadesno), pritisnite tipke CTRL+R.

Napomena  Da biste odabrali mogućnosti za ispunu označenog dijela možete koristiti Mogućnosti samoispune . Npr. možete odabrati Ispuni samo s oblikovanjem ili Ispuni bez oblikovanja.

PRIMJER:

Ako želimo unijeti niz  brojeva onda u prvu ćeliju u kojoj je podatak, označimo je pa na naredbu Uređivanje => Ispune => Niz, odredimo parametre.

Početna pozicija
 

Na dijaloškom okviru odredimo parametre

Nakon potvrde parametara na gumb U redu, imamo završenu namjeravanu situaciju brojeva u nizu.

Kako brzo ispisati redne brojeve u Excelu (ili rastući niz brojeva koji imaju specifičan razmak)

Istu potrebu stvaranja niza brojeva ( npr: rednih brojeva za popis) možemo izraditi na drugi način.
Unesemo prva najmanje dva broja u nizu a potom selektiramo obje ćelije i klikom miša na donji desni kut ( kada se pokazivač preobrati u plus crne boje ) selektiranih ćelija zadržimo tipku miša i povučemo do određene željene vrijednosti ( ćelije )

Nakon otpuštanja lijeve tipke miša => Rezultat je ovakav izgled niza

Također možete upisati npr: A1=2 A2=4  pa selektirati obje i kopirati na isti način prema dolje. Dobit ćete niz parnih brojeva. Ili 1 i 3 pa ćemo dobiti niz brojeva 1,3,5,7,9,...  ili 10 i 20 pa ćemo dobiti niz 10,20,30,40...

Automatsko numeriranje redaka ili redova u Excelu preko funkcije

Numeriranje redova ili brzi ispis niza brojeva koji se vežu serijski možete odraditi i preko Excel funkcije ROW.
U neku od ćelija u kojoj želite kreirati niz rednih brojeva upišite =ROW(A1) i kopirajte preko Fill Handle (držač za ispunu) do zadnjeg reda u kojem želite numerirati retke. Postoji i način za brzo kopiranje formule a za više informacija pogledajte prethodni link.


BRZO STVARANJE NIZA BROJEVAA

Postoji još jedan način brzog unosa nekih podataka, kao što su stvaranje niza brojeva.

Selektirajte ćeliju sa prvim brojem. Kliknite na nju desnom tipkom miša (DTM), zadržite tipku i povucite do koje želite ćelije. Otpustite tipku miša i selektirajte opciju koju želite ( u ovom slučaju je to "Stvaranje niza")
 

automatski niz kreiran pomoću skočnog izbornika
STVARANJE AUTOMATSKOG NIZA ZA DATUM (automatski niz datuma))

Ako imate potrebu stvoriti niz datuma od početnog do nekog određenog uradite slijedeće kao na slici.
- Kliknite na Uređivanje (Edit) => Ispune (Fill) => Niz (Series) zatim na dijalog prozoru za nizove podesite postavke po želji.
 Kako se kreira korisnička lista ili korisnički niz u Excelu 2007 pogledajte na linku Custom Lists in Excel 2007Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr