IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
29a Promjena vrijednosti grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - filtriranje u Excelu - kako se filtriraju vrijednosti - filtar u excelu

FILTRIRANJE PODATAKA RADNOG LISTA
U MS EXCEL-u 2003KAKO FILTRIRATI PODATKE RADNOG LISTA U MICROSOFT EXCEL-u 2003:

Filtriranje podataka na listi znači prikazivanje samo onih podataka s liste koji zadovoljavaju određeni kriterij, a ostali podaci privremeno postaju nevidljivi.

Za primjer uzet ćemo ovu tablicu.


Podatke filtriramo na sljedeći način: označimo bilo koju ćeliju ( U RASPONU ) na listi, a zatim kliknemo na izbornik Podaci => Filtar => GotovFiltar. U zaglavlju liste pored naslova stupaca pojave se trokutići-strelice okrenute vrhom prema dolje. Klikom na strelicu pojavi se popis kriterija pomoću kojih možemo filtrirati podatke u određenom stupcu. Svaki stupac ima različite kriterije ovisno o podacima koje sadrži.

Osim popisa vrijednosti koje se mogu pronaći u određenom stupcu, popis kriterija sadrži Sortiraj uzlazno, Sortiraj silazno, Sve, Prvih 10 i Prilagođeno, a potom podaci u dotičnom stupcu.

Idemo sortirati naše Studente koji su zadovoljili rezultatom na ispitu. Kliknut ćemo na trokutić sa vrhom dolje u stupcu E i izabrati riječ "zadovoljio". Nakon klika naša tablica izgleda ovako. ( uočite da je trokutić sada plave boje, što znači da se u tom stupcu nalaze filtrirani podaci. )
Nadalje uočite da samo vidite one podatke koji su zadovoljili kriterij a ostali se ne vide iako je označena ćelija A2.

Važno je znati da ovo filtriranje možemo raditi jedno za drugim po stupcima zaredom. Dakle sada bi mogli filtrirati po stupcu  npr: C da imamo više podataka.

Pomoću opcije Prvih 10 možemo pronaći prvih ili posljednjih 10 stavki popisa prema  određenoj vrijednosti. Klikom na ovu opciju pojavi se dijaloški okvir u kojem je potrebno odrediti želimo li prve ili posljednje stavke, broj stavki (broj može biti različit  od 10) i želimo li stavke ili postotke.

Pomoću korisničkog filtara sami određujemo kriterije filtriranja tako da u dijaloškom okviru Prilagođeno odredimo kriterije i kliknemo na gumb U redu.

 

Podatke možemo filtrirati po jednom stupcu ili više njih, ovisno o potrebi.

Trokutić-strelica filtra u zaglavlju stupca po kojem vršimo filtriranje je plave boje, dok su ostale crne boje.

Filtere uklanjamo na način da otvorimo padajući popis i izaberemo opciju Sve (prikaz svih podataka u stupcu).


Želimo li ukloniti sve filtere odjednom, kliknemo na Podaci => Filtar => GotovFiltar (uklonimo kvačicu ispred GotovFiltar).

O filtriranju

Filtriranje je brz i lak način za pronalaženje i rad s podskupom podataka u rasponu. Filtrirani raspon prikazuje samo retke koji zadovoljavaju kriterij (kriteriji: uvjeti koje određujete da biste ograničili koji se zapisi uključuju u skup rezultata upita ili filtra.) koji navedete za stupac. Microsoft Excel ima dvije naredbe za filtriranje raspona:

  • Automatski filtar, koji uključuje filtriranje pomoću selekciju, za jednostavne kriterije
  • Napredni filtar, za složenije kriterije

Za razliku od sortiranja, filtriranje ne preuređuje raspon. Filtriranje privremeno sakriva retke koje ne želite prikazati.

Kad Excel filtrira retke, možete urediti, oblikovati, napraviti grafikon i ispisati svoj podskup raspona bez preuređivanja ili premještanja raspona.

Automatski filtar

Kad koristite naredbu Automatski filtar, strelice automatskog filtra pojavljuju se s desne strane natpisa stupaca na filtriranom rasponu.

  Nefiltrirani raspon

Filtrirani raspon

Microsoft Excel označava filtrirane stavke plavom bojom.

Koristite prilagođeni automatski filtar za prikaz redaka koji sadrže ili jednu ili drugu vrijednost. Možete također koristiti automatski filtar za prikaz redaka koji zadovoljavaju više uvjeta za stupac. Na primjer, možete prikazati retke koji sadrže vrijednosti unutar određenog raspona (kao što je vrijednost za Delača).

Napredni filtar

Naredba Napredni filtar može filtrirati raspon na mjestu, kao naredba Automatski filtar, ali ne prikazuje padajuće popise za stupce. Umjesto toga, kriterije (kriteriji: uvjeti koje određujete da biste ograničili koji se zapisi uključuju u skup rezultata upita ili filtra.) prema kojima želite filtrirati upisujete u posebni raspon kriterija iznad raspona. Raspon kriterija omogućava filtriranje prema složenijim kriterijima.

 Primjeri složenih kriterija

Višestruki uvjeti u jednom stupcu
Ako imate dva ili više uvjeta za jedan stupac, upišite kriterije izravno jedan ispod drugoga u posebnim recima. Na primjer, sljedeći raspon kriterija prikazuje retke koji sadrže ili “Marić,” “Horvat,” ili “Anić” u stupcu Prodavač.
Prodavač
Marić
Horvat
Anić

Jedan uvjet u dva ili više stupaca

Da biste pronašli podatke koji odgovaraju uvjetu u dva ili više stupaca, sve kriterije unesite u isti redak raspona kriterija. Na primjer, sljedeći raspon kriterija prikazuje sve retke koji sadrže “Povrće” u stupcu Vrsta, “Marić” u stupcu Prodavač i vrijednosti prodaje veće od 1.000 Kn.
Vrsta Prodavač Prodaja
Povrće Marić >1000

Jedan uvjet u jednom ili drugom stupcu

Da biste pronašli podatke koji odgovaraju uvjetu u jednom stupcu ili uvjetu u drugom stupcu, kriterije unesite u različite retke raspona kriterija. Na primjer, sljedeći raspon kriterija prikazuje sve retke koji sadrže ili “Povrće” u stupcu Vrsta ili “Marić” u stupcu Prodavač ili vrijednosti prodaje veće od 1.000 Kn.
Vrsta Prodavač Prodaja
Povrće    
  Marić  
    >1000

Jedna od dvije grupe uvjeta za dva stupca

Da biste pronašli retke koji odgovaraju jednoj od dvije grupe uvjeta, gdje svaka grupa uključuje uvjete za više stupaca, upišite kriterije u odvojene retke. Na primjer, sljedeći raspon kriterija prikazuje retke koji sadrže i “Marić” u stupcu Prodavač i vrijednosti prodaje veće od 3.000 Kn i također prikazuje retke za prodavača Horvata s vrijednostima prodaje većim od 1.500 Kn.
Prodavač Prodaja
Marić >3000
Horvat >1500

Više od dvije grupe uvjeta u jednom stupcu

Za pronalaženje redaka koji zadovoljavaju više od dvije grupe uvjeta, više stupaca uključite pod isto zaglavlje stupca. Na primjer, sljedeći raspon kriterija prikazuje prodaju koja je između 5.000 i 8,000 kn, te prodaju koja je manja od 500 kn.
Prodaja Prodaja
>5000 <8000
<500  

Uvjeti izrađeni kao rezultati formule

Kao svoj kriterij možete koristiti izračunatu vrijednost koja je rezultat formule (formula: Niz vrijednosti, referenci ćelija, naziva, funkcija ili operatora u ćeliji koji zajedno stvaraju novu vrijednost. Formula uvijek počinje znakom jednakosti (=).). Kad za izradu kriterija koristite formulu, nemojte koristiti natpis stupca za natpis kriterija; umjesto toga, ostavite natpis kriterija prazan ili upotrijebite natpis koji nije natpis stupca u rasponu. Na primjer, sljedeći raspon kriterija prikazuje retke koji imaju vrijednost u stupcu C veću od prosjeka ćelija C7:C10.
 
=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

Napomene

  • Formula koju koristite kao uvjet mora koristiti relativnu referencu (relativna referenca: Adresa ćelije u formuli temeljena na relativnom smještaju ćelije koja sadrži formulu i na koju se ćelija odnosi. Ako kopirate formulu, referenca se prilagođuje. Relativna referenca oblika je A1.) kako bi se odnosila na natpis stupca (na primjer, Prodaja) ili na odgovarajuće polje u prvom slogu. Sve ostale reference u formuli moraju biti apsolutne reference (apsolutna referenca ćelije: U formuli to je točna adresa ćelije, bez obzira na položaj ćelije koja sadrži formulu. Apsolutna referenca ćelije ima oblik $A$1.), a formula mora imati vrijednost TRUE ili FALSE. U ovom primjeru formule, &quotC7" se odnosi na polje (stupac C) za prvi slog (redak 7) raspona.
  • Umjesto relativne reference ćelije ili naziva raspona, u formuli možete koristiti natpis stupca. Kad Microsoft Excel prikaže vrijednost pogreške kao što je #NAZIV? ili #VRIJ!, u ćeliji koja sadrži kriterij, pogrešku možete zanemariti jer ne utječe na filtriranje raspona.
  • Kad vrednujete podatke, Microsoft Excel ne razlikuje velika slova od malih.

UPOTREBA ADVANCED FILTER U EXCELU

Za filtriranje podataka prema određenim uvjetima (kriterijima) koristite Advanced Filter. Ovaj filtar se nalazi na ribonu DATA. Ako želite očistiti filtar tada kliknite na gumb CLEAR.

Excel - Advanced Filter pomoću formule

Excel - Advanced Filter

Excel - Advanced Filtar pomoću uvjeta kao brojExcel - Advanced Filter za tekst koristeći zvjezdicu (wildcard)

Excel - Advanced Filter multiple criteria

Excel - Advanced Filter višestruki uvjetiVodite računa kada trebaju biti NASLOVI stupca podataka identični a kada ne (kada je u pitanju formula tada naslovi nisu identični)
Sortiranje i filtriranje u Excelu kada je radni list zaštićen lozinkom
.

Tutorijali vezani za filtriranje u Excelu

- Filtriranje u Excelu
- Sortiranje u Excelu
- Kako filtrirati u Excelu svaki N-ti red
- Advanced Filter in Excel - Napredni filtar u Excelu
- Kako filtrirati između dva vremenska perioda u Excelu
- Izračun prosječne vrijednosti filtriranih podataka u Excelu
- Filtriranje u Excelu koristeći zamjenske znakove (zvjezdicu)
- Kako sortirati ili filtrirati podatke na zaštićenom radnom listu
- Kako sakriti stupac nakon filtriranja ako je određena ćelija prazna
- Sortiranje i filtriranje kada su ćelije zaključane a radni list zaštićen lozinkom - Allow Users to Edit Ranges


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr