IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - apsolutne i relativne adrese ćelija u excelu - absolute and relative cell adress in Excel

APSOLUTNA I RELATIVNA ADRESA ĆELIJE
U TABLICI U MS EXCEL-u 2003APSOLUTNA I RELATIVNA ADRESA ĆELIJE S IMENOM U TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003:

RELATIVNA ADRESA ĆELIJE:

Sve adrese ćelija (u ovom obliku kako su prikazane) A1, A2, B3... su relativne adrese.

Prilikom upisa formule u jednu ćeliju i daljnjim kopiranjem u ostale ćelije Excel sam određuje ćelije i mijenja njihove RELATIVNE ADRESE.

Npr. ako množimo ćelije A2*B2, Excel u narednoj ćeliji u stupcu C promijeni relativne adrese u raspon ćelija A3*B3.

APSOLUTNA ADRESA ĆELIJE:

Ako želimo kopirati formulu u kojoj je jedan od parametara (argumenata) uvijek adresa iste ćelije, možemo adresu te ćelije označiti kao Apsolutnu adresu.

Slika ispod prikazuje mješoviti primjer Apsolutnog i Relativnog dijela adrese u Excelu

Na slici iznad uočite u prvom primjeru gdje je Stupac B apsolutan (ispred oznake stupca nalazi se znak $ (dolar) i nepromjenjiv prilikom kopiranja formule a red 2 je promjenjiv.
Što znači kada kopiramo dotičnu formulu u kopiranoj formuli mijenjat će se broj reda a kopirana formula uvijek će ukazivati na stupac B.

U drugom primjeru je stupac B promjenjiv prilikom kopiranja a red 2 nije promjenjiv (ispred oznake reda nalazi se znak $ (dolar
Što znači kada kopiramo dotičnu formulu u kopiranoj formuli mijenjat će se oznaka stupca će biti uvijek B i pokazivat će ne red 2.

Kada kažem kopiranje formule tada mislim na okomito i horizontalno kopiranje formule. Ovisno o vrsti potrebe namjeravanog kopiranja formule, postavit ćemo formulu tako da odredimo koji će dio adrese biti apsolutan a koji relativan. (tj. koji dio formule se mijenja a koji ne)


Apsolutnu adresu možemo odrediti na više načina:

1. Prilikom pisanja adrese ćelije u formuli ispred oznake stupca i broja reda upišemo  znak $ (dolar) i time adresu ćelije označimo kao apsolutnu (u primjeru $B$2).

2. Kada upišemo adresu ćelije npr: B2 i postavimo u polju formula kursor između slova B i broja 2 ili pored
pa potom pritisnemo na tipkovnici tipku F4  automatski se dotična adresa ćelije konvertira u apsolutnu adresu
$B$2, ponovnim pritiskom adresa se opet mijenja u B$2, ponovnim pritiskom adresa se mijenja u $B2. i na kraju četvrti uzastopni pritisak tipke F4 postavlja opet relativnu adresu ćelije B2.3. Ćeliji koja predstavlja apsolutnu adresu dodijelimo ime. Ćeliji dodijelimo ime na sljedeći način: označimo ćeliju kojoj želimo dodijeliti ime, kliknemo na izbornik Umetanje => Naziv => Definiraj, a zatim u dijaloškom okviru Definiranje naziva upišemo ime ćelije (ili je odredimo pomoću padajućeg izbornika u polju Odnose se na:  => Dodaj i potvrdimo klikom na gumb U redu.

Kada pišemo formulu s apsolutnom adresom, ime ćelije navedemo kao apsolutnu adresu (u primjeru =A2*broj_listića).
Ili npr: ako koristimo funkciju Vlookup za neko pretraživanje, tada ćemo formulu pisati kao =VLOOKUP(A2;broj_listića;C2;false)

Ovdje morate obratiti pažnju, ne smije biti razmaka između riječi naziva ćelije . Također obratite pažnju da u Okviru naziva ćelije piše ime ćelije kada označite dotičnu ćeliju.


Imenovanje raspona podataka tablice (definiranje imena-naziva tablice)

Kada imenujemo neki raspon podataka (više ćelija) to je isto kao da smo postavili Apsolutnu adresu za dotični raspon podataka)

Ako imate potrebu neke podatke koristiti u nekoj u funkcija (npr Vlookup i sl.) umjesto da selektirate raspon ćelija i pravite apsolutnu adresu dotičnog raspona, možete imenovati (definirati ime za dotični raspon)

U primjeru na slikama ispod imamo raspon podataka B2:C10, prilikom korištenja dotičnog raspona podataka sa selektiranjem raspona ovu adresu trebamo pisati kao Apsolutnu ($B$2:$C$10).

Isti efekt možemo postići imenovanjem raspona svih podataka

Isto možete učiniti kao i u gornjem primjeru Umetanje (Insert) => Ime (Name) => Definiraj (Define), naravno prethodno selektirate dotični raspon podataka .

ili kraćim i bržim putem

Selektirajte određeni raspon podataka (tablice) a potom u polje (Okvir naziva) koje označava adresu ćelije kliknite i upišite naziv dotičnog raspona i pritisnite Enter. (vidi slike)

Kako upisati dva reda u jednoj ćeliji u Excelu (ili skupiti tekst)

Ako želite u jednu ćeliju upisati više redova tada ćeliju možete formatirati (oblikovati) kao Wrap Text u Format Cells opciji ili pak nakon unosa teksta pritisnuti ALT+ENTER za svaki prijelaz u novi red.


Imenovanje skupa ćelija (definiranje naziva raspona ćelija)

U Excelu možemo definirati naziv jedne ili raspona ćelija. Zbog čega je to uopće potrebno ?
Definiranje naziva raspona (skupa) ćelija može nam olakšati rad sa funkcijama ili scenarijima i slično...

Vjerojatno ste nekada vidjeli formulu koja izgleda ovako: =VLOOKUP(R1;$W$1:$AB$12;6)  a ta ista formula može izgledati i ovako =VLOOKUP(R1;Izvorni_podaci;6)

U drugoj formuli se možemo lakše orijentirati i jednostavnija je za pisanje.

Krenimo redom.

Za imenovanje raspona ćelija potrebno je obilježiti raspon od prve do zadnje ćelije povlačenjem miša (da dobijemo selektirane ćelije) kao na slikama ispod

Nakon selektiranja raspona ćelija sa tekstualnog izbornika Umetanje (Insert) => Naziv (name) => Definiraj (Define)
 

Otvorio nam se ovakav dijalog prozor, na kojem nam nudi naziv koji možemo promijeniti a ne moramo. Ostavit ćemo na prvoj slici isti naziv koji nam nudi a to su "Troškovi i kliknuti na gumb U redu (OK). Na drugoj slici postavit ćemo naziv raspona "Izvorni_podaci" s obzirom da nam ne nudi nikakav naziv.

prvi primjer

drugi primjerr

Sada kada smo kreirali dva skupa ćelija u jednoj radnoj knjizi i definirali njihova imena možemo iste raspone koristiti za kreiranje formula.
Isto tako za sve definirane skupove radne knjige imamo mogućnost izbora tj. pregleda na padajućem izborniku u dijelu koji nam pokazuje adresu ćelije.

Ako želimo dodati još neki naziv nekom rasponu ćelija na nekom drugom radnom listu, prilikom dodavanja prikazat će nam se svi trenutno imenovani skupovi u radnoj knjizi.