IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - kreiranje i otvaranje mapa (foldera) uExcelu

KREIRANJE MAPA U MS EXCEL-u 2003KREIRANJE MAPA U MICROSOFT EXCEL-u 2003 :

Nove mape možemo kreirati u operativnom sistemu Windows ili u samom Microsoft Excelu 2003.
Novu mapu u Microsoft Excelu 2003 možemo kreirati u dijaloškom prozoru naredbi Otvori, Spremi i Spremi kao iz tekstualnog izbornika Datoteka.

U ovim dijaloškim prozorima ispod naslovne trake nalazi se gumb Napravi novu mapu.

Dijaloški prozor Spremi kao

Dijaloški prozor Otvori ( Otvaranje )

Klikom na gumb "Napravi novu mapu" otvara se dijaloški prozor Nova mapa u kojem određujemo ime novoj mapi.
Pri tome treba imati na umu gdje će se nalaziti mapa koju želimo kreirati. Ako će to biti mapa unutar neke druge mape, tada je potrebno prvo otvoriti onu mapu unutar koje želimo kreirati novu u primjeru na slici nova mapa će se nalaziti unutar mape _preinake sistema tj. bit će mapa niže razine u mapi _preinake sistema. U ovom slučaju na gornjoj slici vidimo gdje će se kreirati nova mapa kada kliknemo na gumb "Napravi novu mapu". To se vidi u polju "Pogledaj u"

NPR: U gornjoj poziciji kliknemo na gumb "Napravi novu mapu" i otvorit će nam se novi dijaloški prozor ( okvir ) poput ovoga

- upišemo naziv nove mape i potvrdimo na gumb "U redu"

- sada imamo novu situaciju
- Kada bi smo željeli kreirati Novu mapu na Radnoj površini ( desktopu ) bilo bi dovoljno kliknuti na gumb-ikonu Radna površina koja se nalazi na lijevoj strani prozora u izborniku a potom kreirati novu mapu ( New folder ili New Directory ).


Ako želite iskoristiti veće mogućnost Excela i VBA makronaredbi za kriranje Foldera (direktorija ili mape) preko Excela tada isprobajte ovu VBA makronaredbu

Option Explicit

Sub NapraviFoldere()

    Dim MyFolder As String

    Dim Cell As Range

    'Change the path to your main folder, accordingly

    MyFolder = "C:\Temp\"

    'Loop through each cell in the selection to create a new folder

    For Each Cell In Selection

        MkDir MyFolder & Cell

    Next Cell

End Sub

 

Ova VBA makronaredba kreira foldere u C:/Temp folderu onoliko foldera (direktorija ili mapa) koliko ste ih selektirali u ćelijama u ovom slučaju u stupcu A

 

how to create multiple folders in excel based on cell value