IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - kako umetnuti ili obrisati ćeliju u Excelu

UMETANJE I BRISANJE ĆELIJA,
STUPACA I REDOVA U MS EXCEL-u 2003UMETANJE I BRISANJE ĆELIJA, STUPACA  I REDOVA U TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003:

U MS Excelu možemo umetati i brisati Ćelije, redove i stupce.
Za selektiranje cijelog reda ili stupca potrebno je kliknuti na njegovu oznaku. Dakle na broj reda ili na slovo stupca.

Umetanje redova u radnu tablicu:

a) Označimo zaglavlje reda iznad kojeg ćemo umetnuti novi, npr. red br. 2, zatim kliknemo na izbornik Umetanje => Reci. U red iznad označenog umetne se novi red.

b) Drugi način je da na označeni red kliknemo desnom tipkom miša, a zatim u izborniku kliknemo na naredbu Umetni.


 

 

Brisanje redova:

a) Označimo zaglavlje reda, zatim kliknemo na izbornik Uređivanje => Izbriši.

b) Desnom tipkom miša kliknemo na označeni red, a u izborniku kliknemo na naredbu Izbriši. Želimo li izbrisati samo sadržaj reda, ali ne i čitav red, u izborniku kliknemo na naredbu Očisti sadržaj ili pritisnemo tipku Delete ( DEL ).

Umetanje novih stupaca:

a) Označimo zaglavlje stupca ispred kojeg ćemo umetnuti novi, kliknemo na izbornik Umetanje => Stupci, novi stupac umetne se lijevo od označenog.

b) Drugi način je da na označeni stupac kliknemo desnom tipkom miša, a zatim na naredbu Umetni.
Brisanje stupaca:

a) Označimo zaglavlje stupca, zatim kliknemo na izbornik Uređivanje => Izbriši.

b) Desnom tipkom miša kliknemo na označeni stupac, a u izborniku kliknemo na naredbu Izbriši. Želimo li izbrisati samo sadržaj stupca, u izborniku  kliknemo na naredbu Očisti sadržaj ili pritisnemo tipku Delete ( DEL )..


Umetanje novih ćelija:

a) Označimo ćelije do kojih želimo umetnuti nove. Kliknemo na izbornik Umetanje => Ćelije. Ako imamo označen čitav red ili stupac, klikom na Umetanje => Ćelije automatski se umetne novi red ili stupac.

b) Desnom tipkom miša kliknemo na označene ćelije a zatim u izborniku izaberemo naredbu Umetni.

Bez obzira koji od ova dva načina primijenili, pojavi se dijaloški okvir gdje određujemo u kojem će se smjeru pomaknuti označene ćelije (desno ili dolje), ili želimo li umetnuti cijeli red, odnosno stupac.

Dijaloški okvir za Umetanje

Brisanje ćelija:

c) Označimo ćelije koje želimo izbrisati, zatim kliknemo na izbornik Uređivanje => Izbriši.

d) Desnom tipkom miša kliknemo na označene ćelije, a u izborniku kliknemo na naredbu Izbriši.

U oba slučaja pojavi se dijaloški okvir gdje odredimo u kojem smjeru pomaknuti ostale ćelije (lijevo ili gore), ili želimo li izbrisati cijeli red, odnosno stupac.

Dodatne informacije

 1. Učinite jedno od sljedećeg:

  Umetanje novih praznih ćelija    Označite raspon (raspon: Dvije ili više ćelija na listu. Ćelije u rasponu mogu i ne moraju biti susjedne.) ćelija gdje želite umetnuti nove prazne ćelije. Označite onoliki broj ćelija koliko ih želite umetnuti.

  Umetanje jednog retka  Pritisnite u redak neposredno ispod mjesta gdje želite novi redak. Primjerice, za umetanje novog retka iznad retka 5, pritisnite neku ćeliju u retku 5.

  Umetanje više redaka  Označite retke neposredno ispod mjesta gdje želite nove retke. Označite onoliki broj redaka koliko ih želite umetnuti.

  Umetanje jednog stupca  Pritisnite ćeliju neposredno desno od mjesta gdje želite umetnuti novi stupac. Primjerice, za umetanje novog stupca lijevo od Stupca B, pritisnite neku ćeliju u Stupcu B.

  Umetanje višestrukih stupaca  označite stupce neposredno desno od mjesta gdje želite umetnuti novi stupac. Označite onoliki broj stupaca koliko ih želite umetnuti.

 2. Na izborniku Umetanje, pritisnite Ćelije, Reci ili Stupci.
 3. Ako pomičete ili kopirate raspon ćelija, a ne redak ili stupac, u dijaloškom okviru Umetanje Lijepljenje pritisnite smjer u kojem želite pomaknuti okolne ćelije.

Savjet

Postoji li oblikovanje, pomoću Mogućnosti umetanja možete odabrati način postave oblikovanja umetnutih ćelija, redaka ili stupaca.

KAKO OBRISATI VIŠE REDOVA (PRAZNIH ĆELIJA) ODJEDNOM

Ako želite odraditi Brisanje praznih redova u jednom potezu imate više načina. Ja ću opisati dva načina.
- Brisanje praznih redova pomoću naredbi iz izbornika i Immediate prozora
- Brisanje praznih redova pomoću  MACRO naredbe

1. BRISANJE PRAZNIH REDOVA (ćelija) preko TEKSTNOG izbornika (ćelije ne sadrže formule)

Ovaj prvi način odnosi se na ćelije u kojima nemate nikakvih podataka (dakle nema ni formula u ćelijama)

- Selektirajte raspon ćelija u kojem su prazne ćelije koje želite obrisati počevši od prve ćelije pa do posljednje (u ovom slučaju A2:A10)

- Kliknite na tekstnom izborniku Uređivanje (Edit) => Idi na... (Go To...) ili pritisnite odmah CTRL+G
- Kliknite na gumb Posebno (Special)
- Izaberi opciju Praznine (Blanks) => Kliknnite na gumb OK
- Sada kliknite na Uređivanje (Edit) => Izbriši... (Delete) => selektirajte opciju Cijeli redak (Entire Row)

Sada imate kao rezultat uklonjene sve redove (prazne ćelije)

2. BRISANJE PRAZNIH REDOVA (ćelija) preko IMMEDIATE prozora

Ako želite na brzinu pomoću VBA koju možete imati uvijek pri ruci za kopiranje, može i bez procedure:

- Pritienite kombinaciju tipki ALT+F11 (otvara Vam se VBA Editor)
- Pritisnite CTRL+G (otvara prozor Immediate)
- Kopirajte ovaj code ispod + ENTER  u VBA Editor u Immediate prozor pri dnu radnog prozora VBA. (naravno ako je Vaš raspon ćelija drugačiji tada prepravite code)

Code: (briše sve prazne ćelije u rasponu A2:A10
Range("A2:A10").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete

Nakon pritiska na tipku Enter, prebacite se u Excel radni prozor i pogledajte rezultat.

3. BRISANJE PRAZNIH REDOVA (ćelija) preko MACRO naredbe ( download primjera OVDJE)

Ako želite koristiti MACRO proceduru tada ovaj code ispod kopirajte u VBA i pokrenite ga.

- Otvorite Vašu radnu knjigu List1 (Sheet1) gdje su Vam podaci tj. ćelije koje trebate obrisati
- Pritisnite ALT+F11
- Umetnite ovaj code ispod u List1 (Sheet1)
- Snimite VBA
- Pritisnite ALT+F8 => klik na gumb Pokreni (Run)

Sub deleteRow()
ColumntoDelete = "D"
For i = Cells(Rows.Count, ColumntoDelete).End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Cells(i, ColumntoDelete) = "" Then Cells(i, "D").EntireRow.Delete
Next i
End Sub


Ova Macronaredba briše sve redove ( tj. prazne ćelije) u stupcu D. Ovdje uočite razliku rada od prvog i drugog primjera. U ovom slučaju imamo formulu u ćelijama stupca D pa nam neće funkcionirati prvi i drugi primjer ) ali bi funkcionirao da nemamo formula.

 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr