IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

Najčešće uvjetne formule
1 Provjera je li broj veći ili manji od nekog drugog broja
2 Stvaranje uvjetnih formula korištenjem funkcije IF
3

Prikazivanje ili sakrivanje vrijednosti nula

4 Pretraživanje vrijednosti na popisu
Najčešće formule datuma i vremena
5

Zbrajanje datuma

6 Zbrajanje vremena
7 Izračunavanje razlike između dva datuma
8

Izračunavanje razlike između dva vremena

9 Konverzija vremena
10 Brojanje dana prije nekog datuma
11 Unos datuma prema julijanskom kalendaru
12

Unos trenutnog datuma i vremena u ćeliju

13 Prikaz datuma kao dana u tjednu
Najčešće financijske formule
14 Izračun tekuće bilance
15

Stvaranje tablice množenja

Najčešće matematičke formule
16 Zbrajanje brojeva
17 Izračunavanje prosječne vrijednosti brojeva
18 Izračunavanje razlike između dva broja kao postotka
19 Izračunavanje medijana za grupu brojeva
20 Izračunavanje najmanjeg ili najvećeg broja u rasponu
21 Konverzija mjera
22 Brojanje ćelija koje sadrže brojeve
23 Brojanje brojeva većih ili manjih od nekog broja
24 Dijeljenje brojeva
25 Skrivanje vrijednosti pogreške i pokazatelja pogreške u ćeliji
26 Povećavanje ili smanjivanje broja za postotak
27 Množenje brojeva
28 Dizanje broja na potenciju
29 Zaokruživanje brojeva
30 Oduzimanje brojeva
Najčešće formule vezane uz tekst
31 Promjena velikih i malih slova u tekstu
32

Provjera sadrži li neka ćelija tekst

33

Kombiniranje imena i prezimena

34 Kombiniranje teksta i brojeva
35 Kombiniranje teksta s datumom ili vremenom
36 Usporedba sadržaja ćelija
37

Brojanje nepraznih ćelija

38 Uklanjanje znakova iz teksta
39 Uklanjanje razmaka na početku i na kraju ćelije
40 Ponavljanje znaka u ćeliji
41 Prebrojavanje jedinstvenih unosa na popisu
   
   

MICROSOFT EXCEL - Kako se računa postotak u Excelu - izračunavanje postotka - računanje postotka - proračuni
Izračun postotaka - Excel računanje postotka - kako se računa postotak ili procenat

PRIMJERI ČESTO KORIŠTENIH FORMULA
U MS EXCEL-u 2003



 




Najčešće matematičke formule ( POSTOTAK - PROCENAT)
Kako se računa postotak u Excelu

26. Povećavanje ili smanjivanje broja za postotak ( procenat )

Za izvršenje ovih zadataka koristite donje formule.

Postotak ili procenat u excelu

Napomena  Kada koristite broj iza kojeg slijedi postotni znak (%), taj će se broj tumačiti kao stotinka vrijednosti. Npr. 5% se tumači kao 0,05.


Izračunavanje postotka ( primjer )

Primjer 1: Cijena Proizvoda 1, od 120 kn se smanjila na 88 kn. Za koliko je postotaka Proizvod 1 pojeftinio?
Primjer 2: Cijena Proizvoda 2, od 65 kn se povećala na 93 kn. Za koliko je postotaka Proizvod 2 poskupio?
Primjer 3: Koliko je % 64 od 111 ?

Za primjer 1: Matematička formula glasi ovako kao na slici ispod

Za primjer 2 : Matematička formula glasi ovako kao na slici ispod

Za primjer 3 : Matematička formula glasi ovako kao na slici ispod

Ako isti zadatak želimo izračunati u Excelu tada ćemo upotrijebiti mogućnosti Excela kao što je formatiranje ćelije kao "postotak" a uz to voditi računa 0 predznaku minus

- U primjeru 1 imamo formulu kojoj je rezultat 0,73 što znači da je broj 88 od broja 120 =73%. Ako oduzmemo 100-73=26
Dakle cijena se smanjila za 26%.

U Excelu to računamo na slijedeći način:
=100%-(D2/C2) i imamo pozitivan rezultat postotka smanjenja cijene.

Ako računamo pomoću ove formule =(D2/C2)-1, rezultat nam je negativan, jer je D2 manji od C2 ali ako ignoriramo predznak minus imamo 26%
Dakle proizvod je pojeftinio za 26%

- U primjeru 2 imamo formulu kojoj je rezultat  43,1 % i pošto je ćelija formatirana preko gumba "postotak" prikazuje nam se rezultat u postocima. A to znači da se broj 65 povećao za 43,1 % da bi dobili broj 93
Dakle cijena se povećala za 43 %.

U Excelu to računamo na slijedeći način:
=D3/C3-1 , zašto minus 1 ( -1 ) zato što je 93/65=1,43 a ako oduzmemo 1 imamo rezultat 43 ( i pošto je ćelija formatirana kao postotak rezultat je 43%

- U primjeru 3 imamo formulu kojoj je rezultat 58 s obzirom da je ćelija formatirana kao"broj" .
Dakle vrijednost 64 je 58% od broja 111se povećala za 43 %.

U Excelu to računamo na slijedeći način:
=(C4/D4)*100 , dakle dijelimo 64 sa 111 i rezultat je 0,58 a kada ga pomnožimo imamo rezultat 58 i naravno to je postotak.
Dakle broj 64 je 58% od broja 111

Izračun postotaka - Excel računanje postotka - kako se računa postotak ili procenat


Izračunavanje postotka ( primjer )
Kako izračunati postotak ?

Ovo je još jedan primjer sa proračunavanjem postotka:
Pitanje glasi: koliko je % dodano na prvi broj da bi se dobio drugi broj ako imamo poznato dva broja
( slično primjeru 2 samo drugačije formulirano pitanje )

Postotak procenat u Excelu


Proračun (izračun) postotka - primjer

U stupcu "G" izračunajte koliki je udio postotka djece koji vole neku poslasticu u ukupnom postotku ljudi koji vole tu poslasticu.

Što trebamo uraditi?
Potrebno je za svaki red zbrojiti ukupan postotak ljudi koji vole tu poslasticu ( Muškarci, Žene, Djeca ) .
Tako npr: za red 2 imamo ukupan zbroj 64%
S obzirom da se radi o postotku udjela djece na cjelokupan zbroj dijelimo dotični postotak djece ( 29% ) sa ukupnim postotkom za dotičnu poslasticu ( 64% )
Dakle rezultat je slijedeći: 29/(13+22+29)  = 45
S obzirom da su nam sve ćelije formatirane kao "postotak" i rezultat je u postotku.




Izračunavanje razlike između dva broja kao postotka

Za izvršenje ovog zadatka koristite operatore oduzimanja (-) i dijeljenja (/), te funkciju ABS.

Napomena     Kako biste broj vidjeli kao postotak, označite ćeliju i na izborniku Oblikovanje kliknite Ćelije. Kliknite karticu Broj, a zatim u okviru Kategorija pritisnite Postotak.

Primjer kako se izračunava popust (rabat) i postotak (PDV) u nekom proračunu

primjer izračuna popusta i postotka u excelu

Ako želite više saznati o izračunima postotka, popusta (rabata) i PDV-a tada pogledajte tutorijal Popust i PDV u Excelu

 






Proračun postotka u više varijanti  (Kalkulator za postotke)

U ovom primjeru uočite više varijanti za izračunavanje postotka od nekog broja ili broj iz nekog postotka. Download file
 




     Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - ic.ims.hr  - Sva prava pridržana. 
Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela  ( isto se odnosi i na forum )