IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

Najčešće uvjetne formule
1
2
3

Prikazivanje ili sakrivanje vrijednosti nula

4
Najčešće formule datuma i vremena
5

Zbrajanje datuma

6
7
8

Izračunavanje razlike između dva vremena

9
10
11
12

Unos trenutnog datuma i vremena u ćeliju

13
Najčešće financijske formule
14
15

Stvaranje tablice množenja

Najčešće matematičke formule
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Najčešće formule vezane uz tekst
31
32

Provjera sadrži li neka ćelija tekst

33

Kombiniranje imena i prezimena

34
35
36
37

Brojanje nepraznih ćelija

38
39
40
41
 
 
 
.

MICROSOFT EXCEL - zbrajanje datuma u excelu, kako zbrojiti više ćelija koje sadrže datum u excelu

PRIMJERI ČESTO KORIŠTENIH FORMULA
U MS EXCEL-u 2003


Najčešće formule datuma i vremena

5. Zbrajanje datuma u Excelu

Dodavanje dana datumu

Za izvršenje ovog zadatka koristite operator zbrajanja (+).

Kako dodati određen broj dana nekom datumu


Dodavanje mjeseci datumu

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije DATE, YEAR, MONTH i DAY.

Kako dodati određen broj mjeseci nekom datumu


Dodavanje godina datumu

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije DATE, YEAR, MONTH i DAY.

Kako dodati određen broj godina nekom datumu


Dodavanje kombinacije dana, mjeseci i godina datumu

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije DATE, YEAR, MONTH i DAY.

Dodavanje kombinacije dana, mjeseci i godina datumuGornja formula ima sljedeće argumente.

Formula za zbrajanje datuma

  start_date: datum ili referenca na ćeliju koja sadrži datum

  add_year: broj godina koje treba dodati

  add_month: broj mjeseci koje treba dodati

  add_day: broj dana koje treba dodati
ZBRAJANJE VIŠE DATUMA U  EXCELU

U ovom primjeru pokazat ću kako možemo zbrojiti više datuma u nekom stupcu i ukupan rezultata prikazati u tekstualnom obliku.
Uočite stupac D i u njemu nekakve razultate koji su u tekstualnom obliku i prikazuju nam godine, mjesece i dane. Potrebno je sve te datume zbrojiti i ukupan rezultat prikazati u ćeliji D2. Ovi rezultati pojavljuju se u odnosu na rezultat razlike dva datuma u stupcu B, npr: B4 i B1, B5 i B1 itd...

U ćeliji D4 pa nadalje formula je

=IF(AND($B$1<>"";B4<>"");IF(B4>$B$1;DATEDIF($B$1;B4;"y")&" god. "&DATEDIF($B$1;B4;"ym")&" mj. i "&DATEDIF($B$1;B4;"md")&" dana";"");"")

ili

=IF(AND($B$1<>"";B4<>"");IF(B4>$B$1;DATEDIF($B$1;B4;"y")&" god. "&DATEDIF($B$1;B4;"ym")&" mj. i "&DATEDIF($B$1;B4;"md")&" dana";"rok istekao");"")

Za rješavanje ovog problema možemo se poslužiti pomoćnim stupcima I, J i K.

Stupac I prikazuje broj godina koje ćemo izvući iz datuma u ćeliji D4, D5 itd...
Stupac J prikazuje broj mjeseci koje ćemo izvući iz podatka u ćelijama D4, D5 itd...
Stupac K prikazuje broj dana koje ćemo izvući iz podatka u ćelijama D4, D5 itd...
 

Kako zbrojiti više ćelija koje sadrže datum u ExceluFormule su slijedeće:

U ćeliji I4 pa nadalje: => =IF(AND($B$1<>"";B4<>"");IF(B4>$B$1;IF(B4<>"";DATEDIF($B$1;B4;"y"));""))
U ćeliji J4 pa nadalje: => =IF(AND($B$1<>"";B4<>"");IF(B4>$B$1;IF(B4<>"";DATEDIF($B$1;B4;"ym"));""))
U ćeliji K4 pa nadalje: => =IF(AND($B$1<>"";B4<>"");IF(B4>$B$1;IF(B4<>"";DATEDIF($B$1;B4;"md"));""))

U ćeliji I16 pa nadalje u kojoj se zbrajaju godine uz preuzimanje viška iznad 12 mjeseci iz stupca J: => =SUM(I4:I15)+TRUNC(SUM(J4:J15)/12)
U ćeliji J16 pa nadalje u kojoj se zbrajaju mjeseci uz preuzimanje viška iznad 30 dana iz stupca K: => =MOD(SUM(J4:J15)+TRUNC(SUM(K4:K15)/30);12)
U ćeliji K16 pa nadalje u kojoj se zbrajaju dani pa se dijeli sa 30 dana a ostatak dijeljenja je rezultat: => =MOD(SUM(K4:K15);30)

Radi boljeg shvaćanja formula koje zbrajaju godine, mjesece i dane pobliže ću pojasniti na koji način formule funkcioniraju:

U ćeliji K16 zbrajaju se svi dani i suma se dijeli sa 30 a ostatak je rezultat. Iz priloženog sa slike uočite da imamo zbroj od 31 dan što je 1 mjesec i 1 dan. Ovaj broj 1 mjesec preuzet će formula iz ćelije J16 i zbrojiti sa sumom u stupcu J. Rezultat će biti 31 mjesec. Ako znamo da je 24 mjeseca 2 godine (ovaj broj 2 preuzet će formula u stupcu I16) ostaje nam 7 mjeseci kao rezultat. I na kraju formula i I16 zbraja stupac I i dodaje mu onaj broj 2 iz ćelije J16

Ovdje jedino preostaje problem broja dana koji se računaju za jedan mjesec. Pitanje je je li 30 ili 31 dan? To prepuštam Vama ili goglajte
BTW: Ovaj primjer zbrajanje više datuma možemo iskoristiti kod izračuna i zbrajanja radnog staža za više perioda

Da bi bolje shvatili ove formule pogledajte funkcije MOD, TRUNC a nadam se da poznajete funkciju SUM

I na kraju imamo formulu u ćeliji D2 koja nam tekstualno prikazuje rezultate iz ćelija I16, J16 i K16

=IF(AND(I16<1;J16<1;K16<1);"";I16 & " god. " & J16 & " mj. i " & K16 & " dana.")     Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - ic.ims.hr  - Sva prava pridržana. 
Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela  ( isto se odnosi i na forum )