IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

Najčešće uvjetne formule
1 Provjera je li broj veći ili manji od nekog drugog broja
2 Stvaranje uvjetnih formula korištenjem funkcije IF
3

Prikazivanje ili sakrivanje vrijednosti nula

4 Pretraživanje vrijednosti na popisu
Najčešće formule datuma i vremena
5

Zbrajanje datuma

6 Zbrajanje vremena
7 Izračunavanje razlike između dva datuma
8

Izračunavanje razlike između dva vremena

9 Konverzija vremena
10 Brojanje dana prije nekog datuma
11 Unos datuma prema julijanskom kalendaru
12

Unos trenutnog datuma i vremena u ćeliju

13 Prikaz datuma kao dana u tjednu
Najčešće financijske formule
14 Izračun tekuće bilance
15

Stvaranje tablice množenja

Najčešće matematičke formule
16 Zbrajanje brojeva
17 Izračunavanje prosječne vrijednosti brojeva
18 Izračunavanje razlike između dva broja kao postotka
19 Izračunavanje medijana za grupu brojeva
20 Izračunavanje najmanjeg ili najvećeg broja u rasponu
21 Konverzija mjera
22 Brojanje ćelija koje sadrže brojeve
23 Brojanje brojeva većih ili manjih od nekog broja
24 Dijeljenje brojeva
25 Skrivanje vrijednosti pogreške i pokazatelja pogreške u ćeliji
26 Povećavanje ili smanjivanje broja za postotak
27 Množenje brojeva
28 Dizanje broja na potenciju
29 Zaokruživanje brojeva
30 Oduzimanje brojeva
Najčešće formule vezane uz tekst
31 Promjena velikih i malih slova u tekstu
32

Provjera sadrži li neka ćelija tekst

33

Kombiniranje imena i prezimena

34 Kombiniranje teksta i brojeva
35 Kombiniranje teksta s datumom ili vremenom
36 Usporedba sadržaja ćelija
37

Brojanje nepraznih ćelija

38 Uklanjanje znakova iz teksta
39 Uklanjanje razmaka na početku i na kraju ćelije
40 Ponavljanje znaka u ćeliji
41 Prebrojavanje jedinstvenih unosa na popisu
   

MICROSOFT EXCEL

PRIMJERI ČESTO KORIŠTENIH FORMULA
U MS EXCEL-u 2003 
Najčešće matematičke formule

16. Zbrajanje brojeva u Excelu

Zbrajanje brojeva

Brojevi se mogu zbrajati i dok ih upisujete u ćeliju. Npr. u ćeliju upišite =5+10 što će prikazati rezultat 15.

Zbrajanje svih brojeva u jednom retku ili stupcu

Za izvršenje ovog zadatka koristite Samozbroj  .
 1. Pritisnite ćeliju ispod stupca koji sadrži brojeve ili desno od retka koji sadrži brojeve.
 2. Pritisnite najprije Samozbroj na alatnoj traci Standard, a zatim ENTER.

Zbrajanje brojeva koji se ne nalaze u jednom retku ili stupcu

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkciju SUM kao u sljedećem primjeru.

Zbrajanje brojeva u Excelu

Napomena   Funkcija SUM može sadržavati do 30 referenci ćelija ili raspona.


Zbrajanje brojeva na temelju jednog uvjeta

Pomoću funkcije SUMIF možete napraviti zbroj jednog raspona koji se temelji na vrijednosti u drugom rasponu, kao u sljedećem primjeru.

Zbrajanje brojeva na temelju jednog uvjeta

Funkcija SUMIF koristi sljedeće argumente

Formula s funkcijom SUMIF

  Raspon koji treba procijeniti: treba provjeriti zadovoljava li redak postavljeni kriterij.

  Kriterij: uvjet koji trebaju ispuniti ćelije koje se procjenjuju kako bi se redak uključio u zbroj.

  Raspon koji treba zbrojiti: treba zbrojiti brojeve u ovim ćelijama, ako redak ispunjava uvjet.


Zbrajanje brojeva na temelju više uvjeta

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije IF i SUM, kao u sljedećem primjeru.

Zbrajanje brojeva u Excelu ako imamo više uvjeta

Napomena   Formule iz ovog primjera moraju se unijeti kao formule polja (formula polja: Formula koja izvršava višestruke izračune na jednom ili više skupova vrijednosti, a zatim vraća jedan ili više rezultata. Formule polja obuhvaćene su vitičastim zagradama { }, a upisuju se pritiskom na tipke CTRL+SHIFT+ENTER.). Nakon što kopirate ovaj primjer na prazan radni list, označite ćeliju formule, pritisnite najprije F2, a zatim tipke CTRL+SHIFT+ENTER. Ako se formula ne unese kao formula polja, prikazat će se pogreška #VRIJ!.


Zbrajanje brojeva na temelju kriterija iz zasebnog raspona

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkciju DSUM, kao u sljedećem primjeru.

Zbrajanje brojeva na temelju kriterija iz zasebnog raspona podataka

Funkcija DSUM koristi sljedeće argumente.

  Raspon koji treba procijeniti: popis s kojeg želite izvesti zbrajanje.

  Polje: natpis nad stupcem koji treba zbrojiti.

  Kriterij: raspon ćelija koji sadrži uvjete.


Zbrajanje brojeva na temelju više uvjeta pomoću čarobnjaka za uvjetne zbrojeve

Želite li sumirati vrijednosti s popisa (popis: Niz redaka koji sadrži povezane podatke ili niz redaka koji određujete da funkcionira kao podatkovna tablica pomoću naredbe Stvori popis.) na temelju određenih uvjeta, možete koristiti čarobnjaka za uvjetne zbrojeve. Npr. ako popis sadrži količinu prodaje za različite prodavače, dodatak (dodatak: dodatni program koji Microsoft Officeu dodaje posebne naredbe ili značajke.) čarobnjak za uvjetne zbrojeve može vam pomoći da napravite formulu koja izračunava ukupnu količinu prodaje za jednog prodavača.
 1. Pritisnite ćeliju s popisa.
 2. Na izborniku Alati pokažite na Čarobnjak, a zatim pritisnite Uvjetni zbroj. ( ili Alati a zatim kliknite na  Uvjetni zbroj )

  Ako se naredba Uvjetni zbroj ne nalazi na izbornika Alati ili na podizborniku Čarobnjak, potrebno je učitati programski dodatak Čarobnjak za uvjetne zbrojeve.

  Kako?

  1. Na izborniku Alati pritisnite Dodaci.
  2. Ako se dodatak (dodatak: dodatni program koji Microsoft Officeu dodaje posebne naredbe ili značajke.) koji želite koristiti ne nalazi na popisu u okviru Dostupni dodaci, pritisnite Pregledavanje, a zatim potražite željeni dodatak. 
  3. U okviru Dostupni dodaci uključite potvrdni okvir pored naziva dodatka koji želite učitati, a zatim pritisnite U redu.
  4. Ako treba, slijedite upute programa za instalaciju.
 3. Slijedite upute u čarobnjaku.

Napomena   Formule koje je napravio čarobnjak za uvjetne zbrojeve su formule polja (formula polja: Formula koja izvršava višestruke izračune na jednom ili više skupova vrijednosti, a zatim vraća jedan ili više rezultata. Formule polja obuhvaćene su vitičastim zagradama { }, a upisuju se pritiskom na tipke CTRL+SHIFT+ENTER.). Nakon uređivanja ovih formula potrebno je pritisnuti kombinaciju tipki CTRL+SHIFT+ENTER kako bi se formule zaključale.


Zbrajanje vrijednosti (brojeva) u određenom stupcu uz više uvjeta koji su tekstnog karaktera

U ovom primjeru imamo više uvjeta a ti uvjeti su nam tekstualnog karaktera, tj imena u ovom slučaju. Želimo na osnovu postavljenih uvjeta (imena) zbrojiti njihove vrijednosti u određenom stupcu na drugom radnom listu (Sheetu).

Uzmimo za primjer sliku ispod. Imamo na Sheetu1 tri stupca u kojima se nalaze podaci koje pretražujemo i želimo nad njima izvršiti nekakvu radnju na drugom radnom listu Sheetu2. Ove obojane vrijednosti su samo radi boljeg razumjevanja tutorijala. Uočite da na drugom radnom listu (Sheet2) trebamo zbrojiti sve vrijednosti za imena koja smo upisali kao uvjet.
Inače, savjetujem da kad god možete definirate naziv raspona podataka radi lakšeg manipuliranja formulama.

Za ovaj primjer ja sam definirao tri naziva (brojevi mogu biti i financijski iznos tj. novac):
 
Sheet1

- A1:A6 => imena
- B1:B6 => valueB
- C1:C6 => valueC

Sheet2

- E2:E6 => uvjetRezultat želimo prikazati na Sheetu2 (ovdje sam namjerno postavio rezultate u stupac E da bi ste bolje razumjeli formule)

Dakle za prvi slučaj kada želimo zbrojiti vrijednosti iz stupca B sa Sheet1 za imena koja smo upisali u stupac E na Sheetu2 (to nam je više uvjeta) formula bi glasila ovako:

Zbraja vrijednosti za stupac B (Sheet1) uz uvjet imena u stupcu E2:E6 => rezultat je 47 (27+18+2)

=SUMPRODUCT(SUMIF(Sheet1!$A$1:$A$6;$E$2:$E$6;Sheet1!$B$1:$B$6))
=SUMPRODUCT(SUMIF(imena;uvjet;
valueB))

Zbraja vrijednosti za stupac C (Sheet1) uz uvjet imena u stupcu E9:E13 => rezultat je 45 (12+13+20)

=SUMPRODUCT(SUMIF(Sheet1!$A$1:$A$6;$E$9:$E$13;Sheet1!$C$1:$C$6))
=SUMPRODUCT(SUMIF(imena;uvjet;
valueC))

Formula funkcionira na slijedeći način

=SUMPRODUCT(SUMIF)
=SUMPRODUCT({27,18,2,0,0})
=47
 
Zbrajanje vrijednosti (brojeva) u odnosu na redni broj pojavljivanja

U ovom interesantnom primjeru (autor navedenih formula je "brodoplovac") pokazat ću kako možemo zbrajati vrijednosti pod određenim uvjetom (criteria), tj. u odnosu na broj pojavljivanja našeg uvjeta. Jednom riječju dodavanje vrijednosti na svako slijedeće pojavljivanje.

Na slici ispod uočite bazne podatke (stupci A i B) u kojima se nalaze imena i nekakve vrijednosti (u ovom slučaju recimo iznos novca koji je primio određeni član u određenom datumu). Nisam prikazivao novčane jedinice radi manjeg screenshota.

Mi želimo posebno znati koliko je neki član primio do određenog datuma. Uočite na primjeru člana "IvanC" koji je primio određeni iznos tri puta.

U stupcima D i E nalazi se naš traženi rezultat. U stupcu D računamo redne brojeve pojavljivanja određenog člana a u stupcu E računamo sveukupni iznos koji je član primio do dotičnog datuma. npr: "IvanC" je do datuma 12.12.2010 primio 403 (120+183+100=403)  kune a to mu je treće po redu primanje (pojavljivanje u bazi podataka).

Za rješavanje ovog problema potrebno je kreirati dva pomoćna stupca u kojima ćemo izračunati i prikazati tekstualno adrese ćelija vezane za dotični datum i člana. Tako u stupcima G i H imamo slijedeće formule:

G2 ="A" & ROW(A2) 'rezultat je A2 ispisan tekstualno
H2 ="B" & ROW(B2) 'rezultat je B2 ispisan tekstualno

-----------------------------

U stupcu D računamo redni broj pojavljivanja uvjeta a uvjet nam je ime člana. Dakle formula u ovom stupcu je:

D2 =COUNTIF(A$2:INDIRECT(G2);A2) 'rezultat je redni broj pojavljivanja u rasponu podataka

Ovo je primjer gornje formule (Evoulate) u ćeliji D13 koja nam kao rezultat vraća redni broj pojavljivanja

=COUNTIF(A$2:INDIRECT(H13);D13)
=COUNTIF($A$2:$A$13;D13)
=COUNTIF($A$2:$A$13;"IvanC") 
=>>> =COUNTIF(range;criteria)
=3

-----------------------------

U stupcu E rezultat je ZBROJ svih vrijednosti koje se nalaze u rasponu podataka do reda (row) koji je odredio stupac H  a funkcija INDIRECT će nam pomoći u tome. (isprobajte EVALUATE formule pa ćete shvatiti). Dakle formula u stupcu E je:

E2 =SUMIF(A$2:INDIRECT(G2);A2;B$2:INDIRECT(H2)) 'rezultat je zbroj dotične vrijednosti i svih prethodnih vrijednosti vezanih za UVJET (člana) u rasponu podataka, u ovoj formuli uvjet je A2 (boldano)

Primjer Evoulate formule u ćeliji E13 koja nam kao rezultat vraća zbroj svih vrijednosti iz B stupca za uvjet "IvanC" do reda 13

=SUMIF(A$2:INDIRECT(H13);D13;B$2:INDIRECT(I13))
=SUMIF($A$2:$A$13);"IvanC";$B$2:$B$13))
=SUMIF($A$2:$A$13);"IvanC";120+183+100))
=>>> =SUMIF(range;criteria;sum_range)
=403

ili možemo pisati formule u jednostavnijem obliku i bez pomoćnih stupaca

D2  =COUNTIF(A$2:B2;A2)
E2  =SUMIF(A$2:A2;D2;B$2:B2)
 
Zbroj 10 zadnjih vrijednosti u stupcu
Sum last 10 value in column

Ako želite zbrojiti samo 10 zadnjih vrijednosti (npr: neki financijski iznos) u stupcu A bez obzira na poredak tada iskoristite ovu formulu. Broj 9 u formuli je promjenjiv a odnosi se na zadnjih 10 ćelija, pa je tako za zadnjih 7 ćelija ovaj broj 6 itd. Dakle broj posljednjih ćelija koje želimo zbrojiti minus 1.
NAPOMENA: U ćelijama stupca A ne smije biti vrijednost NULA (0).
Ako su vrijednosti rezultat neke formule tada pomoću IF funkcije treba dobiti praznu ćeliju umjesto nule.

Zbrajanja zadnjih N-th vrijednosti u stupcu možemo izvršiti pomoću slijedećih formula

C8 => =SUM(INDEX(A:A;MATCH(9,99999999999999E+307;A:A;1)):INDEX(A:A;MATCH(9,99999999999999E+307;A:A;1)-9;1))
C10 => =SUM(OFFSET(A2;MAX(IF(ISNUMBER($A$2:$A$50);ROW($A$2:$A$50)))-1;;-11;1)) => ARRAY => Ctrl+Shift+Enter
C12 => =SUM(LOOKUP(LARGE(IF(ISNUMBER(A2:A50);ROW(A2:A50));{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10});ROW(A2:A50);A2:A50)) => ARRAY

Zbrajanje N-th najmanjih vrijednosti u stupcu

C18 => =SUM(SMALL($A$2:$A$50;{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10})) =>  ARRAY => Ctrl+Shift+Enter

Zbrajanje N-th najvećih vrijednosti u stupcu

C21 => =SUM(LARGE($A$2:$A$50;{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10})) => ARRAY => Ctrl+Shift+Enter
C22 => =SUMPRODUCT(($A$2:$A$50>LARGE($A$2:$A$50;11))*($A$2:$A$50)) => ARRAY => Ctrl+Shift+Enter

Također pogledajte zbrajanje zadnjih N-th izmijenjenih vrijednosti  (KLIKNI OVDJE)
Ako želite pogledajte tutorijal Kako zbrojiti vrijednosti za jedinstvene šifre ili neke podatke

Download file - Zbrajanje ili PRIBRAJANJE brojeva u jednom redu pomoću VBA makronaredbe
Dodaj ili pribroji broj na već postojeći u ćeliji
      Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - ic.ims.hr  - Sva prava pridržana. 
Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela  ( isto se odnosi i na forum )