ic.ims.hr TUTORIALI ZA POČETNIKE
IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
   
  HOME
   
Kako instalirati Windows XP
STEP BY STEP
 
Kako instalirati Windows XP sa USB STICKA
   
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
   
Kako instalirati Windows 7
 
TOTALNO ZA POČETNIKE
 

TUTORIALI za multimediju i ostalo

-

 
BROJEVNI SUSTAVI ( Bin, Dec, Hex, Okt )
Elektroničke šeme
CISCO - Informatičke mreže ( konfiguracija rutera )
Mreža - Windows Vista - Windows XP - Windows 98SE
Zanimljivi linkovi
Windows XP - za početnike
Outlook Express - za početnike
MS Access - za početnike
MS Excel - za početnike
MS PowerPoint - za početnike
MS Word - za početnike
Front Page 2003 - za početnike
MS Publisher - za početnike
 
 
 

 

Microsoft Windows 7 - tipkovni prečaci u Windows 7 - shortcut key in Windows 7

PREČACI U WINDOWS 7
Tipkovne prečice koje olakšavaju rad s računalom.

Pritisnite

Željena radnja

Desnu tipku Shift na osam sekundi

Uključili i isključili filtarske tipke

Lijevi Alt+lijevi Shift+PrtScn (ili PrtScn)

Uključili i isključili visoki kontrast

Lijevi Alt+lijevi Shift+Num Lock

Uključili i isključili tipke miša

Pet puta tipku Shift

Uključili i isključili ljepljive tipke

Tipku NUM LOCK na pet sekundi

Uključili i isključili tipke za prebacivanje

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + U

Otvorili centar za olakšani pristup

 

Sljedeća tablica sadrži opće tipkovne prečace.

Pritisnite

da biste...

F1

prikazali zaslonsku pomoć

Ctrl+C (ili Ctrl+Insert)

Kopirali odabranu stavku

Ctrl+X

Izrezali odabranu stavku

Ctrl+V (ili Shift+Insert)

Zalijepili odabranu stavku

Ctrl+Z

Poništili zadnju akciju

Ctrl+Y

Ponovili akciju

Delete (ili Ctrl+D)

Izbrisali odabranu stavku i premjestili je u koš za smeće

Shift+Delete

Izbrisali odabranu stavku bez premještanja u koš za smeće

F2

Preimenovali odabranu stavku

Ctrl + strelica desno

Premjestili pokazivač na početak sljedeće riječi

Ctrl + strelica lijevo

Premjestili pokazivač na početak prethodne riječi

Ctrl+strelica dolje

Premjestili pokazivač na početak sljedećeg odlomka

Ctrl+strelica gore

Premjestili pokazivač na početak prethodnog odlomka

Ctrl + Shift + strelica

Odabrali blok teksta

Shift + strelica

Odabrali više od jedne stavke u prozoru ili na radnoj površini ili pak odabrali tekst unutar dokumenta

Ctrl + bilo koja strelica + razmaknica

Odabrali više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini

Ctrl+A

Odabrali sve stavke u dokumentu ili prozoru

F3

Potražili datoteku ili mapu

Alt+Enter

Pogledali svojstva odabrane stavke

Alt+F4

Zatvorili aktivnu stavku ili program

Alt+razmaknica

Otvorili izbornik prečaca za aktivni prozor

Ctrl+F4

Zatvorili aktivni dokument (u programima koji omogućuju da istodobno bude otvoreno više dokumenata)

Alt+Tab

Prelazili s jedne na drugu otvorenu stavku

Ctrl+Alt+Tab

Prelazili s jedne na drugu otvorenu stavku pomoću tipki sa strelicama

Ctrl+kotačić miša

Promijenili veličinu ikona na radnoj površini

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + TAB

Kružili od programa do programa na programskoj traci pomoću mogućnosti Aero Flip 3-D

CTRL + tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + TAB

Služeći se tipkama sa strelicama kružili od programa do programa na programskoj traci pomoću mogućnosti Aero Flip 3-D

Alt+Esc

Kružili od stavke do stavke redoslijedom kojim su otvarane

F6

Kružili od elementa do elementa u prozoru ili na radnoj površini

F4

Prikazali popis adresnih traka u programu Windows Explorer

Shift+F10

Prikazali izbornik prečaca za odabranu stavku

Ctrl+Esc

Otvorili izbornik Start

ALT+podcrtano slovo

Prikazali odgovarajući izbornik

ALT+podcrtano slovo

Izveli naredbu s izbornika (ili neku drugu podcrtanu naredbu)

F10

Aktivirali traku izbornika u aktivnom programu

Desna strelica

Otvorili sljedeći izbornik s desne strane ili podizbornik

Lijeva strelica

Otvorili sljedeći izbornik s lijeve strane ili zatvorili podizbornik

F5 (ili Ctrl+R)

Osvježili aktivni prozor

Alt+ strelica gore

Pogledali mapu koja se nalazi jednu razinu gore u programu Windows Explorer

Esc

Odustali od trenutnog zadatka

Ctrl+Shift+Esc

Otvorili upravitelj zadataka

Shift pri umetanju CD-a

Zaustavili automatsko pokretanje CD-a

Lijevi Alt+Shift

Promijenili jezik unosa kada je omogućeno više jezika unosa.

Ctrl+Shift

Promijenili raspored tipkovnice kada je omogućeno više rasporeda tipkovnice

Desni ili lijevi Ctrl+Shift
 

Promijenili smjer čitanja teksta u jezicima kojise čitaju zdesna ulijevo

 

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s dijaloškim okvirima.

Pritisnite

da biste...

Ctrl+Tab

Išli naprijed kroz kartice

Ctrl+Shift+Tab

Išli natrag kroz kartice

Tab

Išli naprijed kroz mogućnosti

Shift+Tab

Išli natrag kroz mogućnosti

ALT+podcrtano slovo

Izveli naredbu (ili odabrali mogućnost) koja ide uz to slovo

Enter

Izbjegli klikanje mišem za mnoge odabrane naredbe

Razmaknica

Potvrdili ili poništili potvrdni okvir ako je aktivna mogućnost potvrdni okvir

Tipke sa strelicama

Odabrali gumb ako je aktivna mogućnost grupa gumba mogućnosti

F1

Prikazali zaslonsku pomoć

F4

Prikazali stavke na aktivnom popisu

Backspace

Otvorili mapu koja se nalazi jednu razinu gore ako je odabrana mapa dijaloški okvir Spremanje kao ili Otvaranje

 

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace koji koriste tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows.

Pritisnite

da biste...

Windows Tipku s logotipom sustava Windows Slika tipke s logotipom sustava Windows

Otvorili ili zatvorili izbornik Start.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + Pause

Prikazali dijaloški okvir Svojstva sustava.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + D

Prikazali radnu površinu.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + M

Minimizirali sve prozore.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + Shift+M

Vratili minimizirane prozore na radnu površinu.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + E

Otvorili Računalo.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + F

Potražili datoteku ili mapu.

Ctrl + tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + F

Potražili druga računala (ako ste na mreži).

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + L

Zaključali računalo ili promijenili korisnika.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + R

Otvorili dijaloški okvir Pokreni.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + T

Kružili od programa do programa na programskoj traci.

Tipku s logotipom sustavaWindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows+broj

Pokrenuli program prikvačen na programsku traku na mjesto određeno tim brojem. Prešli na taj program ako je već pokrenut.

Shift+ tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows+broj

Pokrenuli novu instancu programa prikvačenog na programsku traku na mjesto određeno tim brojem.

Ctrl+ tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows+broj

Prešli na zadnji aktivni prozor programa prikvačenog na programsku traku na mjesto određeno tim brojem.

Alt+ tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows+broj

Otvorili skočni popis programa prikvačenog na programsku traku na mjesto određeno tim brojem.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + TAB

Kružili od programa do programa na programskoj traci pomoću mogućnosti Aero Flip 3-D.

Ctrl + tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + TAB

Služeći se tipkama sa strelicama kružili od programa do programa na programskoj traci pomoću mogućnosti Aero Flip 3-D.

Ctrl+ tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + B

Prebacili se u program koji je prikazao poruku u području obavijesti.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + razmaknicu

Pretpregledali radnu površinu.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + strelica gore

Maksimizirali prozor.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + strelica lijevo

Maksimizirali prozor na lijevoj strani zaslona.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + strelica desno

Maksimizirali prozor na desnoj strani zaslona.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + strelica dolje

Minimalizirali prozor.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + Home

Minimizirali sve osim aktivnog prozora.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + Shift + strelica gore

Rastegnuli prozor do vrha i do dna zaslona.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + Shift + strelica lijevo ili strelica desno

Premjestili prozor sa zaslona jednog monitora na drugi.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + P

Odabrali prezentacijski način prikaza.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + G

Kružili kroz programčiće.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + U

Otvorili Centar za olakšani pristup.

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + X
 

Otvorili Centar za mobilnost sustava Windows.

 

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s prozorima i mapama programa Windows Explorer.

Pritisnite

da biste...

Ctrl+N

Otvorili novi prozor

Ctrl+W

Zatvorili trenutni prozor

Ctrl+Shift+N

Stvorili novu mapu

End

Prikazali dno aktivnog prozora

Home

Prikazali vrh aktivnog prozora

F11

Maksimizirali ili minimizirali aktivni prozor

Ctrl + točka (.)

Rotirali sliku u smjeru kazaljke na satu

Ctrl + zarez (,)

Rotirali sliku u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu

Num Lock + zvjezdica (*) na numeričkoj tipkovnici

Prikazali sve podmape odabrane mape

Num Lock+ znak plus (+) na numeričkoj tipkovnici

Prikazali sadržaj odabrane mape

Num Lock + znak plus (+) na numeričkoj tipkovnici

Saželi odabranu mapu

Lijeva strelica

Saželi trenutni odabir (ako je proširen) ili odabrali nadređenu mapu

Alt+Enter

Za odabranu stavku otvorili dijaloški okvir Svojstva

Alt+P

Prikazali okno za pretpregled

Alt+strelica lijevo

Pogledali prethodnu mapu

Backspace

Pogledali prethodnu mapu

Desna strelica

Prikazali trenutni odabir (ako je sažet) ili odabrali prvu podmapu

Alt+strelica desno

Prikazali sljedeću mapu

ALT+strelica gore

Prikazali nadređenu mapu

Ctrl+Shift+E

Prikazali sve mape iznad odabrane mape

Ctrl+kotačić miša

Promijenili veličinu i izgled ikona datoteka i mapa.

Alt+D

Odabrali adresnu traku

Ctrl+E

Odabrali okvir za pretraživanje

Ctrl+F

Odabrali okvir za pretraživanje

 

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad sa stavkama na programskoj traci.

Pritisnite

da biste...

Shift+klik na gumb programske trake

Otvorili program ili brzo otvorili još jednu instancu programa

Ctrl+Shift+klik na gumb programske trake

Otvorili program kao administrator

Shift+klik desnom tipkom miša na gumb programske trake

Prikazali izbornik prozora za program

Shift+klik desnom tipkom miša na grupirani gumb programske trake

Prikazali izbornik prozora za grupu

Ctrl+klik na grupirani gumb

Kružili kroz prozore grupe

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s povećalom.

Pritisnite

da biste...

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows+ znak plus (+) ili minus (-)

Zumirali

Ctrl+Alt+razmaknica

Pretpregledali radnu površinu u načinu prikaza preko cijelog zaslona

Ctrl+Alt+F

Prešli u način prikaza na cijelom zaslonu

Ctrl+Alt+L

Prešli u način leće

Ctrl+Alt+D

Prešli u usidreni način rada

Ctrl+Alt+I

Obrnuli boje

Ctrl+Alt+strelice

Pomicali se u smjeru strelica

Ctrl+Alt+R

Promijenili veličinu leće

Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + Esc

Izašli iz povećala

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s vezom na udaljenu radnu površinu.

Pritisnite

da biste...

Alt+Page Up

Prešli iz programa u program slijeva nadesno.

Alt+Page Down

Prešli iz programa u program zdesna nalijevo.

Alt+Insert

Kružili iz programa u program redoslijedom kojim su pokrenuti.

Alt+Home

Prikazali izbornik Start.

Ctrl+Alt+Break

Prebacivali se iz prozora u prikaz na cijelom zaslonu i obratno.

Ctrl+Alt+End

Prikazali dijaloški okvir Sigurnost sustava Windows.

Alt+Delete

Prikazali sistemski izbornik.

Ctrl+Alt+minus (-) na numeričkom dijelu tipkovnice

Smjestili kopiju aktivnog prozora klijenta u međuspremnik terminalskog poslužitelja (ista funkcija kao pritisak na tipke Alt+PrtScn na lokalnom računalu).

Ctrl+Alt+plus (+) na numeričkom dijelu tipkovnice

Smjestili kopiju cijele površine prozora klijenta u međuspremnik terminalskog poslužitelja (ista funkcija kao pritisak na tipku PrtScn na lokalnom računalu).

Ctrl+Alt+strelica desno

Prebacili s kontrola udaljene radne površine na kontrolu u glavnom programu (na primjer gumb ili tekstni okvir). Taj je prečac koristan kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugi (glavni) program.

Ctrl+Alt+strelica lijevo

Prebacili s kontrola udaljene radne površine na kontrolu u glavnom programu (na primjer gumb ili tekstni okvir). Taj je prečac koristan kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugi (glavni) program.

Napomena: Ctrl+Alt+Break i Ctrl+Alt+End na raspolaganju su u svim sesijama udaljene radne površine, čak i ako ste postavili udaljeno računalo da prepoznaje tipkovne prečace sustava Windows.

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s programom Paint.

Pritisnite

da biste...

Ctrl+N

Stvorili novu sliku

Ctrl+O

Otvorili postojeću sliku

Ctrl+S

Spremili promjene na slici

F12

Spremili sliku kao novu datoteku

Ctrl+P

Ispisali sliku

Alt+F4

Zatvorili sliku i njen prozor u programu Paint

Ctrl+Z

Poništavanje promjene

Ctrl+Y

Ponavljanje poništene promjene

Ctrl+A

Odabrali cijelu sliku

Ctrl+X

Izrezivanje odabira

Ctrl+C

Kopiranje odabira u međuspremnik

Ctrl+V

Lijepljenje odabira iz međuspremnika

Desna strelica

Pomaknuli odabir ili aktivni oblik za jedan piksel nadesno

Lijeva strelica

Pomaknuli odabir ili aktivni oblik za jedan piksel nalijevo

Strelica dolje

Pomaknuli odabir ili aktivni oblik za jedan piksel prema dolje

Strelica gore

Pomaknuli odabir ili aktivni oblik za jedan piksel prema gore

Esc

Odustajanje od odabira

Izbriši

Brisanje odabira

Ctrl+B

Podebljali odabrani tekst

Ctrl++

Povećali širinu kista, crte ili okvira oblika za jedan piksel

Ctrl+-

Smanjili širinu kista, crte ili okvira oblika za jedan piksel

Ctrl+I

Nakosili odabrani tekst

Ctrl+U

Podcrtali odabrani tekst

Ctrl+E

Otvorili dijaloški okvir Svojstva

Ctrl+W

Otvorili dijaloški okvir Promjena veličine i ukošenosti

Ctrl+Page Up

Povećavali

Ctrl+Page Down

Smanjivali

F11

Prikazali sliku u načinu prikaza na cijelom zaslonu

Ctrl+R

Prikazali ili sakrili ravnalo

Ctrl+G

Prikazali ili sakrili crte rešetke

F10 ili Alt

Prikazali savjete za tipke

Shift+F10

Prikazali trenutni izbornik kratica

F1

Otvorili pomoć za Paint

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s programom WordPad.

Pritisnite

da biste...

Ctrl+N

Stvorili novi dokument

Ctrl+O

Otvorili postojeći dokument

Ctrl+S

Spremili promjene u dokumentu

F12

Spremili dokument kao novu datoteku

Ctrl+P

Ispisali dokument

Alt+F4

Zatvorili WordPad

Ctrl+Z

Poništili promjenu

Ctrl+Y

Ponovili poništenu promjenu

Ctrl+A

Odabrali cijeli dokument

Ctrl+X

Izrezali odabir

Ctrl+C

Kopirali odabir u međuspremnik

Ctrl+V

Zalijepili odabir iz međuspremnika

Ctrl+B

Podebljali odabrani tekst

Ctrl+I

Odabrani tekst pisali kurzivom

Ctrl+U

Podcrtali odabrani tekst

Ctrl+=

Odabrani tekst stavili u indeks

Ctrl+Shift+=

Odabrani tekst stavili u eksponent

Ctrl+L

Poravnali tekst ulijevo

Ctrl+E

Poravnali tekst po sredini

Ctrl+R

Poravnali tekst udesno

Ctrl+J

Poravnali tekst

Ctrl+1

Postavili jednostruki prored

Ctrl+2

Postavili dvostruki prored

Ctrl+5

Postavili prored od retka i pol

Ctrl+Shift+>

Povećali veličinu fonta

Ctrl+Shift+<

Smanjili veličinu fonta

Ctrl+Shift+A

Promijenili slova u velika slova

Ctrl+Shift+L

Promijenili vrstu grafičke oznake

Ctrl+D

Umetnuli crtež iz programa Microsoft Paint

Ctrl+F

Pronašli tekst u dokumentu

F3

Pronašli sljedeće pojavljivanje teksta u dijaloškom okviru Traži

Ctrl+H

Zamijenili tekst u dokumentu

Ctrl+strelica lijevo

Pomaknuli pokazivač jednu riječ ulijevo

Ctrl+strelica desno

Pomaknuli pokazivač jednu riječ udesno

Ctrl+strelica gore

Pomaknuli pokazivač jedan redak iznad

Ctrl+strelica dolje

Pomaknuli pokazivač jedan redak ispod

Ctrl+Home

Pomaknuli se na početak dokumenta

Ctrl+End

Pomaknuli se na kraj dokumenta

Ctrl+Page Up

Pomaknuli se za jednu stranicu naprijed

Ctrl+Page Down

Pomaknuli se za jednu stranicu natrag

Ctrl+Delete

Izbrisali sljedeću riječ

F10

Prikazali savjete za tipke

Shift+F10

Prikazali trenutni izbornik kratica

F1

Otvorili pomoć za WordPad

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s kalkulatorom.

Pritisnite

da biste...

Alt+1

Prebacili se u standardni način

Alt+2

Prebacili se u znanstveni način

Alt+3

Prebacili se u programerski način

Alt+4

Prebacili se u statistički način

Ctrl+E

Otvorili izračun datuma

Ctrl+H

Uključili ili isključili povijest izračuna

Ctrl+U

Otvorili pretvorbu jedinica

Alt+C

Izračunali ili riješili izračune datuma i radne listove

F1

Otvorili pomoć za kalkulator

Ctrl+Q

Pritisnuli gumb M-

Ctrl+P

Pritisnuli gumb M+

Ctrl+M

Pritisnuli gumb MS

Ctrl+R

Pritisnuli gumb MR

Ctrl+L

Pritisnuli gumb MC

%

Pritisnuli gumb %

F9

Pritisnuli gumb +/-

/

Pritisnuli gumb /

*

Pritisnuli gumb *

+

Pritisnuli gumb +

-

Pritisnuli gumb -

R

Pritisnuli gumb 1/x

@

Pritisnuli gumb za korijen

0-9

Pritisnuli numeričke gumbe (0 - 9)

=

Pritisnuli gumb =

.

Pritisnuli gumb . (decimalna točka)

Backspace

Pritisnuli gumb Backspace

Esc

Pritisnuli gumb C

Del

Pritisnuli gumb CE

Ctrl+Shift+D

Izbrisali povijest izračuna

F2

Uredili povijest izračuna

Strelica gore

Pomicali se prema gore u povijesti izračuna

Strelica dolje

Pomicali se prema dolje u povijesti izračuna

Esc

Poništili uređivanje povijesti izračuna

Enter

Ponovo izračunali povijest izračuna nakon uređivanja

F3

Odabrali Degrees u znanstvenom načinu

F4

Odabrali Radians u znanstvenom načinu

F5

Odabrali Grads u znanstvenom načinu

I

Pritisnuli gumb Inv u znanstvenom načinu

D

Pritisnuli gumb Mod u znanstvenom načinu

Ctrl+S

Pritisnuli gumb sinh u znanstvenom načinu

Ctrl+O

Pritisnuli gumb cosh u znanstvenom načinu

Ctrl+T

Pritisnuli gumb tanh u znanstvenom načinu

(

Pritisnuli gumb ( u znanstvenom načinu

)

Pritisnuli gumb ) u znanstvenom načinu

N

Pritisnuli gumb ln u znanstvenom načinu

;

Pritisnuli gumb Int u znanstvenom načinu

S

Pritisnuli gumb sin u znanstvenom načinu

O

Pritisnuli gumb cos u znanstvenom načinu

T

Pritisnuli gumb tan u znanstvenom načinu

M

Pritisnuli gumb dms u znanstvenom načinu

P

Pritisnuli gumb pi u znanstvenom načinu

V

Pritisnuli gumbe F - E u znanstvenom načinu

X

Pritisnuli gumb Exp u znanstvenom načinu

Q

Pritisnuli gumb x^2 u znanstvenom načinu

Y

Pritisnuli gumb x^y u znanstvenom načinu

#

Pritisnuli gumb x^3 u znanstvenom načinu

L

Pritisnuli gumb log u znanstvenom načinu

!

Pritisnuli gumb n! u znanstvenom načinu

Ctrl+Y

Pritisnuli gumb y√x u znanstvenom načinu

Ctrl+B

Pritisnuli gumb 3√x u znanstvenom načinu

Ctrl+G

Pritisnuli gumb 10x u znanstvenom načinu

F5

Odabrali Hex u programerskom načinu

F6

Odabrali Dec u programerskom načinu

F7

Odabrali Oct u programerskom načinu

F8

Odabrali Bin u programerskom načinu

F12

Odabrali Qword u programerskom načinu

F2

Odabrali Dword u programerskom načinu

F3

Odabrali Word u programerskom načinu

F4

Odabrali Byte u programerskom načinu

K

Pritisnuli gumb RoR u programerskom načinu

J

Pritisnuli gumb RoL u programerskom načinu

Pritisnuli gumb Lsh u programerskom načinu

Pritisnuli gumb Rsh u programerskom načinu

%

Pritisnuli gumb Mod u programerskom načinu

(

Pritisnuli gumb ( u programerskom načinu

)

Pritisnuli gumb ) u programerskom načinu

|

Pritisnuli gumb Or u programerskom načinu

^

Pritisnuli gumb Xor u programerskom načinu

~

Pritisnuli gumb Not u programerskom načinu

&

Pritisnuli gumb And u programerskom načinu

A-F

Pritisnuli gumbe A-F u programerskom načinu

Razmaknica

Promijenili vrijednost bita u programerskom načinu

A

Pritisnuli gumb Average u programerskom načinu

Ctrl+A

Pritisnuli gumb Average Sq u programerskom načinu

S

Pritisnuli gumb Sum u programerskom načinu

Ctrl+S

Pritisnuli gumb Sum Sq u programerskom načinu

T

Pritisnuli gumb S.D. u programerskom načinu

Ctrl+T

Pritisnuli gumb Inv S.D. u programerskom načinu

D

Pritisnuli gumb CAD u statističkom načinu
 

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s programom Windows Journal.Pritisnite

da biste...

Ctrl+N

Započeli novu bilješku

Ctrl+O

Otvorili nedavno korištenu bilješku

Ctrl+S

Spremili promjene u bilješci

Ctrl+Shift+V

Premjestili bilješku u određenu mapu

Ctrl+P

Ispisali bilješku

Alt+F4

Zatvorili bilješku i njen prozor u programu Journal

Ctrl+Z

Poništili promjenu

Ctrl+Y

Ponovili poništenu promjenu

Ctrl+A

Odabrali sve stavke na stranici

Ctrl+X

Izrezali odabir

Ctrl+C

Kopirali odabir u međuspremnik

Ctrl+V

Zalijepili odabir iz međuspremnika

Esc

Odustali od odabira

Delete

Izbrisali odabir

Ctrl+F

Pokrenuli osnovno pretraživanje

Ctrl+G

Otišli na stranicu

F5

Osvježili rezultate pretraživanja

F5

Osvježili popis bilješki

F6

Prešli s popisa bilješke na bilješku i s bilješke na popis bilješki

Ctrl+Shift+C

Prikazali izbornik prečaca za zaglavlja stupaca na popisu bilješki

F11

Prikazali bilješku u načinu prikaza na cijelom zaslonu

F1

Otvorili pomoć za Journal
 

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s preglednikom zaslonske pomoći.

Pritisnite

da biste...

Alt+C

Prikazali sadržaj

Alt+N

Prikazali izbornik Postavke veze

F10

Prikazali izbornik Mogućnosti

ALT+strelica lijevo

Vratili se na prethodnu pogledanu temu

Alt+strelica desno

Prešli na na sljedeću (već pogledanu) temu

Alt+A

Prikazali stranicu službe za korisnike

Alt+Home

Prikazali početnu stranicu sustava pomoći i podrške

Home

Pomaknuli se na početak teme

End

Pomaknuli se na kraj teme

Ctrl+F

Pretražili trenutnu temu

Ctrl+P

Ispisali temu

F3

Pomaknuli pokazivač u okvir za pretraživanje  Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2006 - 2021 - IvanC