IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

1

Osnove VBA

1.1 Sadržaj
1.2 Uvod u VBA
1.3 Izvođenje Macro-a
1.4 Reference
1.5 VBE - prozor
1.6 Snimanje Macro-a
1.7 Primjeri Macro koda
2

Procedure

3

Kontrola toka programa

3.2 Petlje
3.3

Niz, String, Function

4 Rad sa modulima
5

Events - Događaji

6

Svojstva - Properties

7

Metode

8

Svojstva i metode

9

Objekti - Objects

   
 

RAZNO

  Razni primjeri VBA u Excelu
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBA MACRO kod u Excelu - Uvod u VBA programiranje za početnike u Excelu

VBA i Makronaredbe u EXCELU


Uvod u VBA programiranje za početnike u Excelu

Odmah na početku moram reći da neću prevoditi neke pojmove jer mislim da bi se tada izgubio smisao tutorijala i početnicima bi bilo teže razumijevati određene radnje.

VAŽNO! ukoliko koristite Microsoft Office 2007 i nemate pristup u VBE tj. nema Visual Basic of Application za Excel tada ga instalirajte sa CD/DVD-a.
Nakon instalacije VBA aktivirajte ikonu "Developer" na vašem Excel toolbaru (ribonu)

VBA u Excelu je složeni programski kod koji možete snimiti pomoću Macro aplikacije u Excelu ili ga napisati ručno u VB Editoru (Code Window). VBA Macro kod sastojise od procedura kao cijelina a koje se opet sastoje od niza naredbenih linija koje odrađuju nekakvu naredbu ili radnju da ne kažem "daju izjavu". VBA Macro kodovi pohranjeni su u Excel Workbook (radna knjiga ili radna bilježnica) koja može sadržavati više Modula i Sheets. VBA Macro kodove možete pisati u Modulima ili direktno u Work Sheet (Radni list).

VBA Modul sastoji se od procedura koje obavljaju nekakvu radnju. Procedura je osnovni programski kod koji izvršava određene naredbe i sastoji se od niza zakonski poredanih elemenata koji prate hijerarhiju VBA.

Ukratko, VBA može biti ugrađen u aplikacije koje koriste COM (Component Object Model) objekte. COM je Microsoft-ov standard za definiranje interface-a između objekta. Ključ u korištenju VBA sa drugim aplikacijama leži u razumijevanju objektnog modela aplikacije. VBA radi sa objektima aplikacije i svaka aplikacija (Word, Excel, Visio) ima svoj jedinstveni objektni model.

Često korištene Excel datoteke koje mogu sadržavati VBA makronaredbu su slijedeće

List Excel files which can have a macro

  • *.xla
  • *.xls
  • *.xlt
  • *.xlam
  • *.xlsb
  • *.xlsm
  • *.xltm

VBA programski kod je smješten u samom dokumentu (Word dokumentu ili Excel Workbook) i to u kodnim modulima, modulima klasa i korisničkim formama. Unutar kodnog modula se nalaze procedure, dok modul Class (klasa) sadrži definicije korisnički definiranih klasa. Korisnička forma predstavlja prozor na kojem se obične nalaze razne korisničke kontrole (buttoni ili gumbi, meniji, liste itd.)

VBA programski kod se unosi u formi procedure. Procedure dijelimo na subprocedure (komandni Macro) i funkcije. Sub-procedure predstavljaju skup VBA naredbi kojima se izvršava određeni zadatak i one ne vraćaju nikakav rezultat. Sa druge strane, funkcija također izvršava određeni zadatak i pritom vraća rezultat. Pored ove dvije vrste, postoje još i Property procedure koje služe da definiraju ili vrate svojstvo (property value) za određeni objekt. Svojstvo može biti visina, širina, boja itd.

Unaprijed se izvinjavam ako sam napravio grešku u tutorijalu i odveo čitaoca na pogrešan put. U hodu prema uočavanju i kritikama posjetitelja ispravljat ću greške.

Na ovoj web stranici su korišteni dijelovi predavanja autora S.Đukanović (uz pismenu dozvolu) kao i materijali dostupni putem Internet mreže raznih autora, neki materijali nepoznatih autora u formatima PDF, DOC. U Ovom dijelu zahvaljujem se kolegama Jpeca i Neptunockg sa elitesecurity.org na pomoći u realizaciji ovog tutorijala o VBA u Excelu


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr