IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTAMICROSOFT WORD - kako provjeriti pravopis u Wordu - uspoređivanje teksta - upoređivanje texta

PROVJERA PRAVOPISA DOKUMENTA
USPOREDBA TEKSTA u DVA DOKUMENTA


KAKO PROVJERITI PRAVOPIS U WORD-u 2003

Nakon što smo dokument napisali, možemo provjeriti njegovu pravopisnu i gramatičku ispravnost.


Ako označimo dio dokumenta, tada će se provjera pravopisa i gramatike odnositi samo na označeni dio, u protivnom će Microsoft Word izvršiti provjeru kompletnog dokumenta.

Provjeru dokumenta pokrećemo klikom na gumb pravopis i gramatika na alatnoj traci Standard ili tako da kliknemo na izbornik  Alati => Pravopis i gramatika.Pronađe li Microsoft Word grešku u pravopisu, pojavi se dijaloški okvir Pravopis i gramatika u kojem crvenim slovima piše neispravno napisana riječ, a mi biramo da li  ćemo neispravno napisanu riječ zanemariti ili ćemo je zamijeniti s riječi koju Microsoft Word nudi u okviru Prijedlozi. Ovisno o odluci kliknut ćemo na gumb Zanemari  ili na gumb Promijeni.Na kraju nas program upozori da je provjera pravopisa i gramatike dovršena.Želimo li provjeru pravopisa i gramatike u toku pisanja dokumenta, tada ćemo u dijaloškom okviru Pravopis i gramatika kliknuti na gumb Mogućnosti, a zatim potvrditi Provjeri pravopis za vrijeme upisa.

Nakon toga će se automatski prilikom pisanja dokumenta neispravno napisane riječi podcrtati crvenom valovitom crtom, a neispravna gramatika crvenom valovitom crtom.U Microsoft Wordu 2003 podešeno je da se provjera pravopisa i gramatike vrši u hrvatskom jeziku. Pojavi li se potreba za provjerom pravopisa i gramatike u nekom drugom jeziku, tada taj jezik treba postaviti na način, da se klikne na izbornik Alati Jezik => Postavi jezik, a u dijaloškom okviru Jezik izabere traženi.

Ako nemate gramatičku  provjeru za starije verzije MS Worda istu možete skinuti klikom na CROSPELL   ( 1,46 MB )

Ovaj programčić raspakirajte na Vaš HDD i pokrenite datoteku crospell.exe
Podrška gramatičke provjere za MS Word 97, 2000, 2002, 2003 i XP


USPOREDBA TEKSTA U DVA DOKUMENTA U MICROSOFT WORD-u 2003
(kako usporediti dva Word dokumenta)

Ako ste ikada imali potrebu usporediti tekst u dva Word dokumenta ( tj. uočiti razlike u njima ) isto možete učiniti na slijedeći način.

Napomena: Rezultat pogleda na razlike ovisit će Vam o verziji Worda.

1. Dakle imamo nekakav dokument koji ima tekst kao na slici 1.

2. Imamo drugi dokument koji je "skoro" identičan prvom dokumentu ali sa nekakvim izmjenama koje mi ne možemo uočiti na prvi pogled ( a uz to dokument ima više desetaka listova ) npr slika 2.

3. Da bi usporedili ova dva dokumenta potrebno je otvoriti oba dokumenta.

Pozicioniramo se na prvi otvoreni dokument i kliknemo na tekstualnom izborniku Alati ( Tools ) => Usporedi i spoji dokumente ( Compare and Merge Documents )

4. Otvara nam se dijalog prozor u kojem trebamo selektirati drugi dokument a potom uključiti opciju Popis promjena (Legal Blackline ) i kliknuti na gumb Usporedi ( Compare )

5. Nakon klika na gumb Usporedi otvara nam se novi dokument sa evidentiranim razlikama u oba dokumenta. 

Ovisno o verziji Worda koji koristite ( mislim na jezični GUI ) pojavit će Vam se dva načina pogleda na evidentirane razlike.
Ako koristite engleski jezik u Wordu pojavit će Vam se ovaj drugi pogled a u njemu su označene ( Deleted ) riječi koje se razlikuju u odnosu na prvi dokument. Ali nije pravilo da Vam se tako prikažu evidentirane razlike. Postoji mogućnost prikaza kao na slici ispod.

U ovom slučaju sam bio pozicioniran na drugom dokumentu

Ako koristite Word 2007 tada pogledajte tutorijal Kako usporediti dva dokumenta u Wordu 2007
       COPYRIGHT - 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr