IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA

MICROSOFT WORD 2003, numeriranje, numerisanje stranica, numeracija stranica u Wordu, postavljanje broja 1 od 3 stranice,
Word numeriranje,
numeriranje stranica u Wordu 2003, Word numeriranje stranica, numerisati stranice u Wordu, kako numerirati stranice u Wordu, numeriranje od treće stranice, numeriranje u Wordu, numeriranje stranica Word, numeriranje stranica Word 2003, kako u Wordu numerirati stranice, umetanje brojeva stranica u Wordu

NUMERIRANJE STRANICA I SEKCIJE
(Word - numeracija stranica)
NUMERIRANJE STRANICA u DOKUMENTU  MICROSOFT WORD 2003
(Postavljanje brojeva stranica u Wordu)

Numeriranje stranica u dokumentu možemo odrediti odmah na početku kreiranja dokumenta ili kada smo već kreirali cijeli dokument.

Stranice numeriramo u izborniku Umetanje => Brojeva stranica.Pojavi se dijaloški okvir Brojevi stranica... u kojem određujemo položaj, poravnanje i oblik broja stranice.
Položaj broja stranice može biti na vrhu i na dnu stranice.

Poravnanje – biramo da li će se broj nalaziti uz lijevu ili desnu marginu stranice ili u sredini. Ako imamo dokument s više stranica, tada možemo birati da li će položaj brojeva na susjednim stranicama biti uz unutarnje ili vanjske margine.

U polju Pokaži broj na prvoj stranici biramo da li će se na prvoj stranicu u dokumentu nalaziti broj ili ne (pišemo li prvu stranicu dokumenta na memorandumu, tada ćemo isključiti ovu opciju).

Klikom na gumb Oblikuj biramo oblik brojeva (npr. numeriranje stranica rimskim brojevima ili abecedom).

Ako želimo da nam brojevi stranica počmu od određenog lista tada uključimo opciju "Počni od" i napišemo broj lista.Kada odredimo sve parametre, izbor potvrdimo klikom o na gumb U redu
 


WORD - NUMERIRANJE (numerisanje) OD TREĆE (četvrte) STRANICE.

(3 stranica kao 1 ili 4 stranica počinje sa 1 ili 5 stranica ima broj 1 ...)

pažljivo SLIJEDITE KORAK PO KORAK  ili postoji mogućnost neuspjeha.

Ako želite numerirati prvi broj od neke određene stranice npr: od stranice 4 treba vam numeracija sa brojem 1
trebate uraditi slijedeće: u ovom slučaju broj stranice umetnut ću na Vrh lista u LIJEVO, naravno Vi možete birati položaj broja na stranici.

Kako numerirati stranice u Wordu - Numeriranje od četvrte (4) stranice

1. KORAK

Pozicionirajte kursor na kraj stranice (zadnja stranica na kojoj ne želimo numeraciju tj. broj stranice) u ovom slučaju to je kraj TREĆE stranice.

2. KORAK

Na tekstualnom izborniku kliknite na grupu naredbi Umetanje (Insert) => Prijelom (Break). Ovim smo napravili prijelom između prve tri stranice i slijedećih stranica.

3. KORAK

Na novootvorenom dijalog prozoru odaberite opciju Slijedeća stranica (Next Page)

Sada imate ovakvu situaciju

4. KORAK

Sada sa tekstualnog izbornika Pogled (View) => kliknite na Zaglavlje i Podnožje (Header and Footer)

5. KORAK

Sada Vam se pojavio novi plutajući Izbornik (Toolbar), Zaglavlje i podnožje .

Dakle, ovdje treba kliknuti dvoklik mišem u Header ili Footer da vam se pojavi naziv sekcija ili jednostavno ući u Header ili Footer preko izbornika.

Uočite na trećoj stranici naziv "Podnožje - Sekcija1" (Footer  - Section 1) i "Zaglavlje - Sekcija 2" (Header - Section 2) što znači da smo razdijelili dvije sekcije. U ovom slučaju smo prva TRI lista odijelili od slijedećih listova i naš prvi list je u stvari četvrti.

Obavezno uočite natpis na desnoj strani " ISTO KAO PRETHODNO" (Same as Previous) to moramo isključiti. Kako?

Hader and Footer in Word

6. KORAK

Na plutajućem izborniku trebamo kliknuti na gumb "Poveži s prethodnim" (Link to Previous)
Dakle, ovdje su nam aktivna područja Headera ili Footera jer smo prethodno kliknuli dvoklik mišem tj. aktivirali smo područja za Header ili Footer u Wordu.

7. KORAK

Nakon klika na gumb "Poveži s prethodnim" (Link to Previous) dobili smo ovakav izgled Zaglavlja i podnožja. Tj. nestao je natpis na desnoj strani. Nalazimo se na četvrtom listu na kojem nam numeracija treba započeti sa brojem 1.

Sada možemo umetnuti broj stranice klikom na gumb "Umetni broj stranice" (Insert Page Number)

8. KORAK

Kao što vidimo umetnuo se broj stranice i to broj 4. koji je opravdan po redoslijedu stranica. No da bi nam umjesto tog broja stranice 4 pisao broj 1. trebamo kliknuti na gumb "Oblikovanje broja stranice" (Format Page Number)

9. KORAK

Sada na dijalog prozoru za oblikovanje broja stranice selektirajte opciju "Počni od" (Start At) i pomoću strelica gore-dole pozicionirajmo broj 1.
 

I to je to. Sada imamo četiri i više listova tj. stranica a prva tri lista nisu numerirana. Već od četvrtog kreće numeracija od broja 1.

Pazite na točno redoslijed koraka ovog tutora jer postoji mogućnost neuspjeha.

KRATKI REZIME:

1. Postavite kursor na kraj 3 stranice
2. Umetanje (Insert) => Prijelom (Break) => Slijedeća stranica (Next Page); sada se nalazite u zaglavlju sekcije 2 (četvrti list u dokumentu)
3. Pogled (View) > Zaglavlje i podnožje (Header and Footer)
4. Na plutajućem izborniku klik na (da isključite) => Poveži s prethodnim (Link to Previous)
5. Kliknite na ikonu na plutajućem izborniku => Insert Page Number
6. Kliknite na ikonu na plutajućem izborniku => Format Page Number
7. Odaberite broj za prvu stranicu - Počni od (Start At) => 1
8. Kliknite na tijelo teksta izvan zaglavlja (Header)
 
KAKO OBRISATI (izbrisati) BROJEVE STRANICA

Kliknemo dvoklik (2x) lijevom tipkom miša u Zaglavlje ili Podnožje (Header ili Footer) obilježimo broj a potom ga obrišemo tipkom DELETE (Del)

Ovo je dovoljno napraviti samo ja jednom listu i Word će automatski obrisati na svim listovima (ili u sekciji)


KAKO OBRISATI (izbrisati) SVE SEKCIJE ODJEDNOM - U WORDU

ovo je dokument koji ima umetnute Prijelome (Break) tj oblikovan je sa Sekcijama (Sections). Zamislite dokument koji ima 1000 sekcija. Treba ih obrisati a ručno brisanje traje i traje...

uklanjanje svih sekcija u Wordu

Ako imate dokument sa puno sekcija i stranica a želite obrisati sve sekcije odjednom, da ne bi brisali sekciju po sekciju uradite slijedeće:

1. Otvorite dokument
2. Kliknite na tekstualnom izborniku Uređivanje (Edit) => Zamjeni (Replace) ili pritisnite kombinaciju tipkiu CTRL+H
    Otvara Vam se dijalog prozor za upis parametra koji tražite i parametra koji ćete zamijeniti umjesto traženog.
    U polje Traži (Find) upišite slijedeće ^b a u polje Zamjeni (Replace) nemojte ništa upisati
    kliknite na Zamijeni sve (Replace All)

brisanje svih sekcija u dokumentu worda

 

3. Sada nemate više oznake sekcija na stranicama.

makronaredba za brisanje ili uklanjanje svih sekcija u Word dokumentu


WORD - UMJESTO BROJA STRANICE POJAVLJUJE SE "PAGE"

U koliko Vam se ovaj slučaj dogodi uradite slijedeće:

1. Alati (Tools) => Mogućnosti (Options), =>
na kartici Pogled (View) pronađite opciju Kodovi polja (Field Codes) i isključite je.

1. Otvorite Dijalog prozor Datoteka (File) => Ispis (Print) 
2. Klik na gumb Mogućnosti (Options)
3. Isključite Kodove Polja (Field codes)


RAZLIČITO OBLIKOVANJE NUMERIRANJA PARNIH I NEPARNIH STRANICA U WORDU

Ako želite različito oblikovati numeriranje parnih i neparnih stranica (npr: želite da brojevi stranica na parnim stranicama bude pozicioniran LIJEVO a neparnih DESNO) uradite slijedeće:

Na otvorenom dokumentu kliknite na Datoteka (File) => Postavljanje stranice (Page setup)

potom na novootvorenom dijalog prozoru na kartici Izgled (Layout) u zoni parnih i neparnih uključite opciju Različite parne i neparne (Different odd and even ) Ima tu još opcija pa se malo poigrajte s njima. Sada ste spremni za Umetanje (Insert) broja stranica

Dakle na tekstualnom izborniku Umetanje (Insert) => Brojevi stranica (Page numbers) i otvara Vam se dijalog prozor kao na slici ispod.
Na slici vidite kako će izgledati umetnuti brojevi stranica. Opet ima nekoliko opcija i mogućnosti pa ih postavite prema Vašim potrebama.

Insert Brojeva stranica (Page Number) u Sekcijama (Sections) sa odvojenim numeriranjem za svaku sekciju
INSERT PAGE NUMBER)Kako numerirati paragraph (odlomak, pasus) pogledajte NUMBERING PARAGRAPH.
Ako koristite Office 2007 tj. Word 2007 i želite naučiti Kako numerirati stranice u Wordu 2007 kliknite na link.

Gotovi primjeri za DOWNLOAD sa izvršenom numeracijom (umetnutim brojevima stranica) u Wordu
       COPYRIGHT - 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr