IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
 
 
.

MICROSOFT WORD

IZGLED PROZORA  MICROSOFT WORD-a 2003
+ (Naredbe tekstnog izbornika)


IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003


Nakon aktiviranja (pokretanja) Microsoft Worda, pojavi se prozor Microsoft Word-a 2003 koji se sastoji od sljedećih elemenata:
Naslovna traka – nalazi se na vrhu prozora i plave je boje. Na njoj piše ime trenutno aktivnog dokumenta i ime programa – Document1 - Microsoft Word. U desnom uglu naslovne trake nalaze se gumbi za minimiziranje prozora programa , smanjenje / maksimiziranje prozora programa i zatvaranje programa Word.

Radni prozor - Word 2003

Ispod naslovne trake nalazi se traka s tekstualnim izbornicima Datoteka, Uređivanje, Pogled itd. Klikom na ime izbornika pojavi se padajući izbornik s naredbama koje su grupirane prema namjeni. Tako izbornik "Datoteka" sadrži naredbe za rad s datotekama, izbornik "Uređivanje" naredbe za uređivanje dokumenta itd.

U popisu naredbi nalaze se samo one koje se najčešće koriste (zavisi o postavkama). Ostale naredbe su Skrivene, čime se postiže veća preglednost naredbi u pojedinom izborniku. Klikom na dvostruku strelicu na dnu izbornika dobije se pregled svih naredbi. Isto se postiže ako se pokazivač miša zadrži nekoliko sekunda na imenu otvorenog izbornika. Pri tom su  skrivene naredbe na svjetlijoj pozadini. Ako se upotrijebi naredba koja je skrivena, ona postaje vidljiva prilikom sljedećeg pozivanja tog istog izbornika. Pozivanjem naredbe koja nakon svog imena ima tri točkice, pojavi se dijaloški okvir u kojem je potrebno programu dati dodatne upute, a pozivanjem naredbe iza koje je strelica, pojavi se dodatni izbornik s naredbama.

Ovaj izgled može se mijenjati na prozoru koji dobijemo klikom desnom tipkom miša iza naredbe "Pomoć" na prazan prostor, gdje nam se otvara skočni izbornik na kojem kliknemo na "Prilagodi" a potom dobijemo ovakav dijalog prozor..

Da bi se naredbe brže i lakše pokretale, većina njih je prikazana gumbima na grafičkim alatnim trakama.
Standardna alatna traka i traka Oblikovanje nalaze se u istom redu, što povećava radnu površinu, ali je smanjena dostupnost do nekih naredbi na alatnim trakama. Ako želite da se alatne trake nalaze svaka u svom redu, uhvatite mišem rub alatne trake Oblikovanje i odvucite je u drugi red.
Druga je mogućnost da kliknete desnom tipkom miša na alatnu traku, zatim na naredbu => Prilagodi, a u dijaloškom prozoru na kartici Mogućnosti uključite opciju »Pokaži alatne trake Standard i Oblikovanje u dva retka«.

ALATNE TRAKE STANDARD I OBLIKOVANJEAlatne trake postavljamo i uklanjamo klikom na izbornik => Pogled => Alatne trake, a zatim kliknemo na alatnu traku koju želimo prikazati u prozoru (uključiti potvrdnu kvačicu). Određenu alatnu traku uklonimo tako da klikom na njeno ime isključimo potvrdnu kvačicu.Kliknemo li desnom tipkom miša na alatnu traku npr: iza riječi "Pomoć" , pojavi se popis alatnih traka u kojem također možemo dodati ili ukloniti pojedinu alatnu traku.

Svaka alatna traka ima na kraju strelicu   Klikom na tu strelicu pojavi se naredba "Prikaži gumbe u jednom retku" i  "Dodaj ili ukloni gumbe". Kad pozicioniramo miš na strelicu s njene desne strane, pojavi se lista s gumbima i naredbama. Gumb za pojedinu naredbu postavimo ili uklonimo s  alatne trake na način da uključimo ili isključimo potvrdnu kvačicu ispred imena naredbe. Gumbe na alatnim traka možemo razmještati tako da držimo pritisnutu tipku Alt, a mišem odvučemo gumb na novo mjesto.

Bijela površina koja podsjeća na prazan list papira je radna površina, odnosno dokument. Na vrhu dokumenta i s lijeve strane nalazi se ravnalo. Ravnalo možemo ukloniti ili postaviti na ekran tako da kliknemo na izbornik => Pogled, a zatim isključimo ili uključimo kvačicu ispred naredbe => Ravnalo.

Lijevo od vodoravnog Ravnala nalazi se Lijevi Tabulator

S desne strane nalazi se klizna traka (klizač) za okomiti pomak, a na dnu klizna traka (klizač) za vodoravni pomak. Pomoću njih se krećemo okomito, odnosno vodoravno po dokumentu. Krećemo se tako što kliknemo lijevom tipkom miša na klizač, zadržimo tipku i pomičemo klizač gore-dole ili lijevo-desno

Lijevo od klizne trake za vodoravni pomak nalaze se gumbi za različite prikaze izgleda dokumenta (POGLED NA PAPIR).

Sasvim na dnu nalazi se traka stanja koja nam pokazuje na kojem se mjestu u dokumentu nalazimo, tj. pokazuje stranu, sekciju, red i stupac u kojem se nalazi kursor, i jezik u kojem pišemo dokument. U ovoj verziji 2003 podešen je hrvatski jezik.

U koliko smo kliknuli na gumb CRTANJE na grafičkom izborniku trake Standard u dnu prozora pojavila nam se Alatna traka za crtanje, pomoću koje možemo crtati u Wordu ili ukrašavati tekst.


ZNAČENJE NAREDBI U TEKSTUALNOM IZBORNIKU

Naredbe u tekstualnom izborniku imaju svoja značenja. Prilikom instalacije MS Office-a padajući izbornici imaju standardne naredbe, dodatne naredbe mogu se instalirati zasebno. U niže prikazanim slikama uočit ćete razliku (jer su neke naredbe do-instalirane) za određene potrebe rada u Wordu.

Datoteka (File)

Datoteka (File)
Naredba Značenje naredbe
Nova (New) kreiranje novog praznog dokumenta
Otvori (Open) otvaranje postojećeg dokumenta (datoteke) sa određene lokacije (CTRL+O)
Zatvori (Close) zatvaranje dokumenta
Spremi (Save) spremanje (snimanje, memoriranje) dokumenta u datoteku na određenu lokaciju (CTRL+S)
Spremi kao (Save As) spremanje postojećeg dokumenta pod drugim imenom ili u drugu mapu, može se koristiti također za spremanje novog dokumenta (snimanje u datoteku), spremi kao predložak (template), zaštita dokumenta
Spremi kao web stranicu (Save As Web Page) spremanje dokumenta kao Web stranicu
Pretraživanje (Search) pretraživanje diskova i mapa prema određenoj riječi
Verzije (Versions) spremanje više verzija istog dokumenta
Pregled Web stranice
(Web Page Preview)
pregled dokumenta u obliku web stranice
Postava stranice
(Page Setup)
određivanje margina, veličine i izgled stranice dokumenta, različit položaj stranice
Pregled ispisa
(Print Preview)
pregled dokumenta prije ispisa i obavljanje korekcija na dokumentu
Ispis (Print) ispis dokumenta na pisač ili u datoteku (CTRL+P)
Pošalji (Send To) slanje dokumenta e-mailom, faxom…
Svojstva (Properties) daje podatke o dokumentu - kada je napravljen, datum, zadnje izmjene, autor itd.. (ove podatke možemo ukloniti pomoću naredbe "Uklanjanje skrivenih podataka")
Izlaz (Exit) izlaz iz programa Word (ujedno i zatvaranje programa) (ALT+F4)

Uređivanje (Edit)

Uređivanje (Edit)
Naredba Značenje naredbe
Poništi (Undo) poništavanje zadnje radnje (brisanje, kopiranje, pogrešan upis, crtanje…), ova naredba vraća vas korak unazad (do 100 koraka) (CTRL+Z)
Pomovi (Repeat) vraćanje onoga što je naredbom Poništi (Undo) poništeno (CTRL+Y)
Izreži (Cut) izrezivanje (premještanje) označenog dijela (teksta, grafike, tablice) iz dokumenta - nakon klika na ovu naredbu označeni dio dokumenta premješta se u Međuspremnik) (CTRL+X)
Kopiraj (Copy) kopiranje označenog dijela (teksta, grafike, tablice) u dokumenta - nakon klika na ovu naredbu označeni dio dokumenta kopira se u Međuspremnik) (CTRL+C)
Međuspremnik Office-a
(Office Clipboard)
prikaz Međuspremnika Office-a kao dodatnog okna zadatka u prozoru dokumenta (uglavnom se pozicionira u desnom dijelu prozora)
Zalijepi (Paste) ljepljenje (umetanje) sadržaja iz Međuspremnika u dokument na mjesto gdje se nalazi kursor (obično se aktivira  nakon naredbe Izreži ili Kopiraj) (CTRL+V)
Specijalno zalijepi
(Paste Special)
ljepljenje tablice, grafikona i objekata iz drugih aplikacija Office-a i omogućava održavanje aktivne veze s izvornim dokumentom (podacima), Access itd.. Npr: ako zalijepimo specijalno tablicu iz Excela, promjenom podataka u Excelu automatski će doći do promjene podataka u Wordu)
Zalijepi kao hipervezu
(Paste As Hiperlink)
ljepljenje sadržaja međuspreminka kao hiperveze (linka). Klikom na hipervezu premještamo se na dio dokumenta ili u drugi dokument iz kojeg je hiperveza zaljepljena - prilikom klika na hipervezu potrebno je držati pritisnutu tipku CTRL, brisanje hiperlinkova
Očisti (Clear) brisanje označenog dijela dokumenta (sadržaja) ili oblikovanja označenog teksta
Odaberi sve
(Select All)
označavanje cijelog dokumenta (CTRL+A)
Traži (Find) traženje određene riječi/rečenice/znaka u dokumentu (CTRL+F) 
Zamjeni (Replace) zamjena određene riječi/rečenice/znaka koja se ponavlja više puta (CTRL+H)
Idi na (Go To) kretanje po velikim dokumentima, omogućava skok na određenu stranicu, kjnižnu oznaku, sekciju itd … (CTRL+G)
Veza (Link) uređivanje veza,  npr web stranice
Objekt (Object) uređivanje umetnutog objekta, npr: grafikon, tablica i slično

Pogled (View)

Pogled (View)
Naredba Značenje naredbe
Običan (Normal) različiti pogledi na list dokumenta
(uglavnom se koristi Izgled ispisa (Print-layout)
Web-izgled (Web-layout)
Izgled ispisa (Print-layout)
Struktura (Outline)
Okno zadatka (Task Pane) aktiviranje okna zadataka u prozor programa (CTRL+F1)
Alatne trake (Toolbars) aktiviranje alatnih traka i njihovo uklanjanje (iste možete aktivirati ili ukloniti ako kliknete DTM ispod naslovne vrpce dokumenta)
Ravnalo (Ruler) prikaz i uklanjanje ravnala
Karta dokumenta
(Document Map)
prikaz okna s popisom naslova u dokumentu (ako ste otvorili dokument koji ima Izbornik (Menu) sa naslovima i podnaslovima, radi bržeg pristupanja istim možete ukljkučiti prikaz okna na lijevoj strani dokumenta)
Zaglavlje i podnožje
(Header and Footer)
prikaz zaglavlja i podnožja dokumenta te omogućavanje njihovog uređivanja
Fusnote (Footnotes) prikaz okna sa sadržajem svih fusnota aktivnog dokumenta
Obilježja (Markup) prikazuje komentare, oblikovanja i evidentirane promjene u dokumentu
Puni zaslon (Full Screen) prikazuje dokument preko cijelog zaslona monitora
Zumiraj (Zoom) povećanje i smanjenje prikaza dokumenta na zaslonu

Umetanje (Insert)

Umetanje (Insert)
Naredba Značenje naredbe
Prijelom… (Break) umetanje prijeloma stranice i sekcija 
Brojevi stranica
(Page Numbers)
umetanje brojeva stranica (numeriranje stranica)
Datum i vrijeme
(Date and Time)
umetanje sistemskog datuma i vremena u dokument
Automatski tekst
(AutoText)
umetanje, kreiranje i uređivanje gotovog teksta koji se unosi automatski (memorandum, naziv tvrtke, naslovni dio pisma, pozdrav, potpis…)
Polje (Field) umetanje polja u dokument (datum, ime, određene funkcije itd…),
zbrajanje u Wordu
Simbol (Symbol) umetanje simbola i posebnih znakova
Komentar (Comment) umetanje komentara (komentiranje pojedinih stavki teksta …)
Referenca (Reference) umetanje Indeksa pojmova i unakrsnih referenci, fusnota i opisa, izrada sadržaja dokumenta 
Web-komponenta
(Web Component)
umetanje web komponenti
Slika (Picture) umetanje slike iz datoteke, skenera, gotovih crteža, grafikona, Ukrasni tekst WordArt
Dijagram (Diagram) kreiranje i uređivanje raznih dijagrama (organizacijski dijagram, dijagram toka)
Tekstni okvir
(Text Box)
umetanje tekstualnog okvira (okvira u koji se unosi tekst) za isticanje sadržaja dokumenta - ako je prije aktiviranja gumba za tekstualni okvir označen tekst, on će se umetnuti u okvir
Datoteka (File) umetanje druge datoteke (dokumenta) u aktivni dokument
Objekt (Object) umetanje objekta kao što je grafikon, crtež, umetanje formula
Knjižna oznaka (Bookmark) umetanje kjnižne oznake pomoću koje se možemo vrlo brzo pozicionirati na određenu stranicu i dio teksta dokumenta (djeluje kao link)
Hiperveza (Hyperlink) umetanje hiperveze na druge dokumente (u istoj ili u drugim aplikacijama)
(CTRL+K)

Oblikovanje (Format)

Oblikovanje (Format)
Naredba Značenje naredbe
Font animacija teksta, određivanje fonta, boje, stila i efekata, skrivanje teksta, index i exponent, prošireni i zgusnuti ispis
Odlomak (Paragraph) poravnanje, uvlačenje odlomka (pasusa), prored u odlomku, razmak ispred i iza odlomka, prijelom redaka i stupaca
Grafičke oznake i numeriranje
(Bullets and Numbering)
oznake za numerirane liste, popise; grafičke oznake (crtice, kvačice, kvadratići), brojevi (arapski, rimski) nabrajanje abecedom i stilovi za strukturne liste
Obrubi i sjenčanje
(Borders and Shading)
obrubljivanje odlomka i stranica različitom vrstom obruba te sjenčanje pozadine, izrada okvira ….
Stupci (Columns) postavljanje teksta u stupce, jedan i dva stupca na istom listu
Tabulatori (Tabs) postvljanje i uklanjanje tabulatora
Inicijali (Drop Cap) oblikovanje inicijala korisnika ukoliko su umetnuti u dokument (Alati => Odrednice  /informacije o korisniku, inicijali se umeću pomoću polja)
Smjer teksta
(Text Direction)
biranje smjera teksta unutar ćelije tablice (okomit ispis teksta)
VELIKA/mala slova
(Change Case)
otvara dijalog prozor u kojem biramo način pisanja velikih i malih slova
Pozadina (Background) biranje pozadine dokumenta (boja, efekat ispune ili vodeni žig) - podloga dokumenta vidljiva je samo u Web pogledu na dokument
Teme (Theme) biranje teme dokumenta za web stranicu - vidi se samo u web pogledu
Okvira (Frame) oblikovanje okvira (sadržaja u okviru)
Samooblikovanje
(AutoFormat)
automatsko oblikovanje teksta na temelju pridruživanja odgovarajućih stilova (stil naslova, navodnika, zamjena kratkih crtica (-) u dugačke itd..)
Stilovi i oblikovanje
(Styles and Formatting)
postavlja u prozor okno zadataka Stilovi i oblikovanje za odabir stilova, kreiranje novih i zamjena postojećih, kako napravitit sadržaj ili kazalo
Otkrij oblikovanje
(Reveal Formatting)
postavlja u prozor okno zadataka Otkrivanje oblikovanja s popisom primjenjenih oblikovanja u aktivnom dokumentu (SHIFT+F1)
Objekt (Object) uređivanje i oblikovanje označenog objekta (crteža, slike)

Alati (Tools)

Alati (Tools)
Naredba Značenje naredbe
Pravopis i gramatika
(Spelling and Grammar)
naredba kojom se vrši provjera pravopisa i gramatike (F7)
Istraživanje (Research) prijevod riječi na dostupan jezik, istraživanje riječi (instalira se posebno)
Jezik (Language) biranje jezika za provjeru pravopisa i gramatike
Popravak oštećenog teksta
(Fix Broken text)
popravljanje teksta u oštećenom dokumentu
Brojanje riječi (Word Count) dobivanje podataka o dokumentu; broj riječi, redaka, znakova sa i bez praznina
Samosažetak
(AutoSummarize)
automatsko stvaranje sažetka dokumenta (potrebno je doinstalirati dodatke)
Evidentiraj promjene
(Track Changes)
uređivanje i evidentiranje promjena ukoliko dokument dijeli više korisnika
(CTRL+SHIFT+E)
Dijeljeni radni prostor
(Shared Workspace)
Web-mjesto radnog prostora dokumenta je web-mjesto Microsoft Windows SharePoint Services koje je usmjereno na jedan ili više dokumenata. Kolege mogu zajedno lako raditi na dokumentu  — bilo da izravno rade na kopiji radnog prostora dokumenta ili na vlastitoj kopiji, koju mogu periodički ažurirati s promjenama koje su spremljene u kopiji web-mjesta radnog prostora dokumenta.
Usporedi i spoji dokumente
(Compare and Merge documents)
uspoređivanje i spajanje različitih verzija dokumenta. Ovom naredbom možete usporediti dva naočigled ista dokumenta, gdje će Vam se crvenom bojom označiti razlike u dokumentu)
Zaštiti dokument
(Protect Document)
postavljanje zaštite za dokument (lozinke), zaštita dokumenta
Mrežna suradnja
(Online Collaboration)
koristi se za sastanke na mreži i web rasprave
Pisma i pošta
(Letters and Mailings)
slanje masovnih pošte - skupno (cirkularno) pismo, naljepnice ….
Makronaredba (Macro) snimanje i rad sa makronaredbama
Predlošci i dodaci
(Templates and AddIns)
organizacija i rad sa stilovima (kopiranje stilova iz jednog u drugi dokument)
Mogućnosti samoispravka
(AutoCorrect Options)
podešavanje automatskog ispravljanja pogrešaka prilikom unosa teksta, npr: ako upišete malo slovo "i" a nakon pritiska na razmaknicu isto se pretvori u "I"
Prilagodi (Customize) prilagodba alatnih traka i gumbova na njima (umetanje i brisanje)
Mogućnosti (Options) određivanje izgleda (prikaz dijelova prozora) i ponašanja Worda

Tablica (Table)

Tablica (Table)
Naredba Značenje naredbe
Crtanje tablice
(Draw Table)
prostoručno crtanje tablice (kursor poprimi izgled olovke kojom crtamo tablicu)
Umetni (Insert) umetanje novih tablica, stupaca, redaka i ćelija, (kretanje tablicom), Visina i širine ćelije i reda u tablici
Izbriši (Delete) brisanje stupaca, redaka i ćelija
Odabir (Select) odabir (označavanje) stupaca, retka, ćelije ili tablice unutar koje se nalazi kursor, (brojanje redaka)
Spoji ćelije (Merge Cells) spajanje više označenih ćelija u jednu
Podijeli ćelije (Split Cells) podjela označene ćelije na više ćelija
Podijeli tablicu (Split table) podjela tablice na dva dijela (tablica se dijeli iznad retka u kojem se nalazi kursor)
Samooblikovanje tablice
(Table AutoFormat)
primjena gotovih profesionalno dizajniranih oblikovanja na tablicu
Samoprilagodi (AutoFit) prilagodba tablice prozoru, sadržaju, jednakomjerna širina stupaca ili visina redaka
Ponavljanje redaka naslova
(Heading Rows Repeat)
ponavljanje naslovnih redaka tablice na slijedećim stranicama gdje se tablica nastavlja. Selektirajte redak naslova a potom klik na naredbu.
Pretvori (Convert) pretvaranje teksta u tablicu i obratno
Sortiranje (Sort) sortiranje podataka u tablici uzlaznim ili silaznim redoslijedom ali i sortiranje teksta u dokumentu (sortiranje prema početnom slovu odlomka)
Formula (Formula) izvođenje matematičkih izračuna u tablicam (zbrajanje, množenje ….)
Sakrij crte rešetke
(Hide Gridlines)
sakrivanje i ponovno otkrivanje crte rešetke tablice
Svojstva tablice
(Table Properties)
određivanje svojstva tablice (poravnanje tablice na papiru, veličina redaka i stupaca, poravnanje sadržaja ćelije……) oblikovanje tablica, rotiranje tablica

Prozor (Window)

Tablica (Table)
Naredba Značenje naredbe
Novi prozor (New Window) otvaranje novog prozora istog dokumenta
Rasporedi sve (Arrange All) raspoređivanje otvorenih dokumenata na zaslonu tako da se na zaslonu monitora vide svi otvoreni dokumenti
Usporedi usporedno s..
(Compare Side by Side ...)
podjela dokumenta na dva dijela u okomitom pogledu
Podijeli (Split) podjela dokumenta na dva dijela - za istovremeni prikaz udaljenih dijelova dokumenata na zaslonu (npr. Prvi i dvanaesti list)
  Na dnu izbornika je popis svih otvorenih doklumenata Worda

Pomoć (Help)

Pomoć (Help)
Naredba Značenje naredbe
Microsoft Office Word - Pomoć
(Microsoft Office Word - Help)
dobivanje pomoći (F1)
Pokaži Office-ovog pomoćnika
(Show the Office Assistant)
prikaz Office-ovog pomoćnika u prozoru Worda
Microsoft Office Online dobivanje pomoći putem Web sučelja
Kontaktirajte nas
(Contact Us)
kontaktiranje podrške Microsofta
Provjeri ažuriranja
(Check for Updates)
provjera najnovijih elemenata, zakrpi, poboljšanja….
Otkrij i popravi
(Detect and Repair)
provjera datoteka i popravljanje problema
Aktiviranje proizvoda
(Activate Product)
aktiviranje licence Office-a
Mogućnosti povratne informacije kupca
(Customer Feedback Options)
mogućnost u sudjelovanju radi poboljšanja aplikacije Word
O Microsoft Office Word
(About Microsoft Office Word)
osnovne informacije o aplikaciji i licenci
 

       COPYRIGHT - 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr