IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO

HOME

   
1 Kreiranje prezentacija
1a Tekstualne naredbe
1b Alatne trake
1.1 Rad s tekstom
1.1.1 Dodavanje traženje i zamjena teksta
1.1.2 Uređivanje oblikovanje i pomicanje teksta
1.1.3 Kopiranje i ljepljenje
1.1.4 Fontovi
1.1.5 Oblikovanje odlomaka
1.1.6 Samoispravak
1.1.7 Provjera pravopisa i stila
1.2 RAD SA SLAJDOVIMA
1.3 Otvaranje spremanje i pretvaranje
1.4 Oblikovanje slajdova i prezentacija
1.4.1 Rad s izgledima
1.4.2 Korištenje predložaka
1.4.3 Sheme boja i pozadine
1.4.4 Korištenje Master slajda i Master naslova (Matrice)
1.4.5 Grafičke oznake i numeriranje
1.4.6 Tablice
1.4.7 Zaglavlje i podnožje
1.4.8 Prilagođavanje rezerviranih mjesta
1.4.9 Hiperveze i akcijski gumbi
1.4.10 Dodavanje multimedijalnih sadržaja
1.4.10.1 Glazba i zvuk
1.4.10.2 Filmovi i animirane GIF datoteke
1.4.10.3 Pripovjedanje
1.4.11 Pogledi
1.4.12 Animacija
1.4.13 Tempiranja i prijelazi
1.4.14 Stvaranje prilagođenih projekcija
1.5 Stvaranje stranica bilježaka i brošura
1.6 Fotoalbumi
2 Izvođenje prezentacija
2.1 Postavljanje prezentacije
2.2 Pakiranje prezentacije za izvođenje na drugom računalu
2.3 PowerPointov Razglednik- PowerPoint Viewer
2.4 Emitiranje prezentacije
3 Rad s grafikom i grafikonima
3.1 Isječak crteža
3.2 Oblici slike i crtežni objekti
3.2.1 Dodavanje crta, krivulja, prostoručnih oblika i poveznika
3.2.2 Dodavanje i uređivanje oblika i stila
3.2.3 Tekst i oblici
3.2.4 Obrezivanje i promjena veličine slika
3.2.5 Dodavanje ispuna, sjena i drugih efekata
3.2.6 Kopiranje objekata
3.2.7 Poravnanje i raspoređivanje objekata
3.2.8 Rotiranje i zakretanje objekata
3.2.9 Grupiranje i slaganje objekata
3.3 Rad s grafikonima i radnim listovima
3.3.1 Grafikoni
3.3.2 Microsoft Excelovi radni listovi
3.4 Dijagrami i organizacijski grafikoni
4 Ispis
4.1 Mogućnosti pisača
4.2 Postavljanje pisača
5 Sigurnost i privatnost
5.1 Sigurnost
5.1.1 Lozinka
5.1.2 Digitalni potpisi
5.1.3 Makronaredbe
5.2 Privatnost
6 PowerPoint i Web
7 Pomoć
8 Izrada prezentacije
9 Opis Pojmova
   

Autocad for beginner

 

.

POWERPOINT 2003, PPT, kako napraviti ili izraditi prezentaciju, kako kreirati prezentaciju, osnove powerpointa

SADRŽAJ TEMA PowerPoint

 


1          KREIRANJE PREZENTACIJA  (kreiranje ili izrada prezentacije)

 • Pokretanje i zatvaranje microsoft PowerPoint-a

 • Izgled prozora PowerPoint-a

 • Stvaranje prezentacija

 • Stvaranje prezentacije upotrebom praznih slajdova

 • Iz postojeće prezentacije stvorite novu

 • Odabir više datoteka

 • Stvaranje prezentacije upotrebom predloženog sadržaja

 

MS Powerpoint for beginner - Powerpoint za početnike
Online presentations Powerpoint
 
 .

1a         Tekstualne naredbe u PowerPointu 2003

1b         Alatne trake u PowerPointu 2003

1.1        RAD S TEKSTOM

1.1.1          Dodavanje traženje i zamjena teksta

 • Dodavanje teksta na slajd

 • Umetanje teksta u prezentaciju

 • Dodavanje teksta slajdu

 • Umetanje teksta iz druge datoteke

 • Umetanje simbola i posebnih znakova

 • Uključivanje i isključivanje automatskog prilagođavanja teksta

 • Privremeno isključivanje automatskog prilagođavanja teksta

 • Proširivanje ili sažimanje teksta

 • Traženje teksta

 • Upis znakova kojih nema na tipkovnici

 • Zamjena teksta

 • Rješavanje problema s dodavanjem teksta

 1.1.2          Uređivanje oblikovanje i pomicanje teksta

 • O samooblikovanju teksta

 • Označavanje teksta

 • Automatsko odabiranje cijelih riječi

 • Korištenje uređivanja povlačenjem i ispuštanjem

 • Prikazivanje ili skrivanje oblikovanja teksta

 • Uključivanje i isključivanje mogućnosti automatskog oblikovanja

 • Mijenjanje pisanja velikih/malih slova

 • Promjena boje teksta

 • Mijenjanje veličine teksta

 • Podebljavanje teksta, kurziv ili podcrtavanje teksta

 • Oblikovanje razlomaka u obliku znakova razlomaka

 • Oblikovanje spojnica i crtica

 • Oblikovanje rednih brojeva kao eksponenta

 • Oblikovanje smiješka i strelica kao simbola

 • Oblikovanje običnih navodnika kao zakrivljenih navodnika

 • Oblikovanje teksta kao eksponenta ili indeksa

 • Rješavanje problema s automatskim ispravljanjem teksta

1.1.3          Kopiranje i ljepljenje

 • zadržavanju oblikovanja slajda prilikom kopiranja

 • Kopiranje izgleda i stila teksta

 • Kopiranje i lijepljenje slajdova

 • Kopiranje i lijepljenje teksta

 • Kopiranje i lijepljenje tablica i oblika

 • Automatsko prilagođavanje razmaka među riječima prilikom lijepljenja teksta

 • Kopiranje slajdova pomoću traženja slajdova

 • Rješavanje problema u vezi s kopiranjem i lijepljenjem

1.1.4          Fontovi

 • Odabir fontova za prezentaciju

 • O automatskoj promjeni fonta

 • Ulaganje fontova

 • Mijenjanje fonta

 • Ulaganje fontova u prezentaciju

 • Prikaz ili skrivanje stvarnih fontova na popisu fontova

 • Rješavanje problema s fontovima

1.1.5          Oblikovanje odlomaka

 • O postavkama uvlaka i tabulatora

 • Postavljanje uvlačenja odlomka

 • Poravnavanje, centriranje ili obostrano poravnavanje

 • Promjena proreda paragrafa

 • Započinjanje novog retka u istom odlomku

 • Mijenjanje ili čišćenje pomaka tabulatora

 • Prikazivanje postavki tabulatora i uvlaka

1.1.6          Samoispravak

 • O samoispravljanju teksta

 • Prikaz ili skrivanje gumba Mogućnosti samoispravka

 • Dodavanje unosa samoispravka

 • Mijenjanje unosa samoispravka

 • Brisanje unosa samoispravka

 • Iznimke unosa samoispravaka

 • Isključivanje i uključivanje mogućnosti samoispravka

1.1.7          Provjera pravopisa i stila

 • Pravopisi

 • provjeri stila u prezentaciji

 • Uključivanje i isključivanje automatske provjere pravopisa

 • Pretraživanje riječi u rječniku

 • Provjera pravopisa

 • Provjera pravopisa teksta pisanog na drugom jeziku

 • Mijenjanje mogućnosti provjere stilova

 • Dodavanje riječi u prilagođene rječnike

 • Isključivanje i uključivanje provjere stila

 • Mijenjanje stila u cijeloj prezentaciji

 • Preskakanje teksta tijekom provjere pravopisa

 • Prikazivanje i sakrivanje pravopisnih pogrešaka

 • Rješavanje problema s provjerom pravopisa

1.2        RAD SA SLAJDOVIMA

 • Umetanje novog slajda

 • Promjena redoslijeda slajdova

 • Dijeljenje tijela teksta na dva slajda

 • Udvostručavanje slajdova unutar prezentacije

 • Brisanje slajda

 • Skrivanje slajda

 • Prikazivanje skrivenog slajda

 • Stvaranje slajdova koji sadrže nazive ostalih slajdova

 • Stvaranje slajda sa sadržajem koji se povezuje na prilagođenu projekciju

 • Povećavanje ili smanjivanje zumiranja slajda

 • Upotreba portretnog i pejzažnog usmjerenja u istoj prezentaciji

 • Slanje slajdova u Microsoft Word

1.3        Otvaranje spremanje i pretvaranje

 • Rad s različitim verzijama PowerPointa

 • pretvaranju drugih prezentacija u PowerPointov oblik

 • Pretvorba datoteka u PowerPointu

 • Spremanje prezentacije u starijem PowerPointovom obliku

 • Spremite raniju PowerPointovu verziju u PowerPoint 2003

 • Spremanje prezentacije u obliku obogaćenog teksta (RTF)

 • Oblik zapisa datoteke za spremanje prezentacija

 • Prikazivanje, skrivanje ili mijenjanje popisa nedavno korištenih prezentacija

 • Postavljanje programa koji će se otvoriti tijekom prezentacije

 • Postavljanje OLE objekta za otvaranje tijekom prezentacije

 • Rješavanje problema s otvaranjem ili spremanjem prezentacije

1.4        Oblikovanje slajdova i prezentacija

1.4.1          Rad s izgledima

 • O izgledima

 • Primjenjivanje izgleda slajda

 • Poništavanje automatskog razmještanja

 • Uključivanje i isključivanje automatskog izgleda

 • Ponovno primjenjivanje izgleda i fontova slajda

1.4.2          Korištenje predložaka

 • Dizajniranje predložaka

 • Primjenjivanje predloška dizajna

 • Stvaranje prezentacije upotrebom predloška dizajna

 • Dodavanje predloška u čarobnjak za automatski sadržaj

 • Mijenjanje zadanog dizajna nove prezentacije

 • Spremanje prezentacije u obliku predloška

 • Preimenovanje predloška blank.pot

 • Vraćanje predloška blank.pot nakon mijenjanja jezika instalacije

 • Rješavanje problema s predlošcima

1.4.3          Sheme boja i pozadine

 • O shemama boja

 • O mijenjanju pozadine

 • Primjena različitih shema boja na slajdove

 • Korištenje sheme boja drugog slajda ili prezentacije

 • Mijenjanje sheme boja

 • Brisanje sheme boja

 • Spriječite mijenjanje boja pri promjeni sheme boja

 • Mijenjanje pozadine slajda

 • Mijenjanje izgleda okna strukture i okna bilježaka u web-prezentaciji

 • Skrivanje grafike pozadine

 • Spremanje slajda, pozadine ili objekta kao slike

1.4.4          Korištenje Master slajda i Master naslova (Matrice)

 • O matrici slajda (Master slajdu)

 • O matrici naslova

 • Umetnite matricu slajda ili naslova

 • Zamjena ili dodavanje matrica slajda

 • Preimenovanje matrice slajda

 • Primjena predloška dizajna s višestrukim matricama

 • Udvostručavanje matrice slajda

 • Brisanje matrice slajda ili naslova

 • Spriječite brisanje matrice slajda

 • Omogućavanje ili onemogućavanje višestrukih matrica u prezentaciji

 • Ograničenje broja matrica u prezentaciji

 • Rješavanje problema s matricama slajdova

1.4.5          Grafičke oznake i numeriranje

 • Dodavanje grafičkih oznaka ili numeriranja tekstu

 • Uklanjanje grafičkih oznaka ili numeriranja iz teksta

 • Isključivanje automatskog korištenja popisa s grafičkim oznakama i numeriranih popisa

 • Promijenite zadani stil grafičkih oznaka ili numeriranja

 • Promjena stila grafičkih oznaka na popisu

 • Mijenjanje stila numeriranja na popisu

 • Promijenite početni broj popisa s rednim brojevima

 • Prilagođavanje uvlake na numeriranom popisu ili popisu s grafičkim oznakama

 • Korištenje slikovne datoteke kao grafičke oznake

 • Rješavanje problema numeriranih popisa i popisa s grafičkim oznakama

1.4.6          Tablice

 • O tablicama

 • Stvaranje tablice

 • Stvaranje umetnute Wordove tablice

 • Dodavanje redaka ili stupaca tablici

 • Označavanje stavki u tablici

 • Dodavanje, promjena i uklanjanje ispune iz ćelije tablice

 • Programi Officea pomoću kojih se mogu napraviti tablice

 • Promjena obruba tablice

 • Mijenjanje širine stupca ili visine retka u tablici

 • Mijenjanje smjera teksta ili tablice

 • Spajanje ili dijeljenje ćelija u tablici

 • Brisanje tablice i njezina sadržaja

 • Brisanje redaka ili stupaca tablice

 • Izbrišite sadržaj u ćeliji tablice

 • Namještanje ili poravnavanje teksta u tablici

 • Rotiranje teksta u tablicama

 • Rješavanje problema s tablicama

1.4.7          Zaglavlje i podnožje

 • O zaglavljima i podnožjima

 • Dodavanje zaglavlja i podnožja

 • Oblikovanje, smještanje i mijenjanje veličine zaglavlja i podnožja

 • Kako ponovno primijeniti rezervirana mjesta za zaglavlja i podnožja

 • Uklanjanje zaglavlja i podnožja

 • Dodajte datum i vrijeme ili broj slajda bilo gdje na slajdu

 • Mijenjanje početnog broja slajda

 • Rješavanje problema sa zaglavljima i podnožjima

1.4.8          Prilagođavanje rezerviranih mjesta

 • Podešavanje položaja teksta u rezerviranom mjestu

 • Prilagodi prostor oko teksta u rezerviranom mjestu

 • Oblik, položaj i promjena veličine rezerviranih mjesta

 • Vraćanje rezerviranih mjesta na matricu

 • Rješavanje problema s tekstom i oblikovanjem na rezerviranim mjestima

1.4.9          Hiperveze i akcijski gumbi

 • Hiperveze i akcijski gumbi

 • Stvaranje hiperveze

 • Stvaranje hiperveze na prilagođenu projekciju ili mjesto u trenutnoj prezentaciji

 • Promjena hiperveze

 • Umetanje akcijskog gumba

 • Postavljanje temelja hiperveze

 • Uklanjanje hiperveze

 • Naglašavanje hiperveze označavanjem ili zvukom

 • Oblikovanje internetskih i mrežnih puteva u obliku hiperveza

 • Rješavanje problema s hipervezama

1.4.10      Dodavanje multimedijalnih sadržaja

1.4.10.1     Glazba i zvuk
 

 • O glazbi i zvukovima
 • Dodavanje glazbe ili zvučnog efekta slajdu
 • Dodavanje zvuka animaciji
 • Promijenite izvorne postavke povezanih zvučnih datoteka
 • Reprodukcija CD-a tijekom prezentacije

1.4.10.2     Filmovi i animirane GIF datoteke

• O filmovima i animiranim GIF-ovima
• Dodavanje filma ili animirane GIF datoteke slajdu
• Pretpregledavanje filma ili animiranog GIF-a u prezentaciji
• Premotajte film nakon reproduciranja
• Brisanje filma ili animiranog GIF-a sa slajda
• Mijenjanje veličine filma
• Ponavljanje zvuka ili filma
• Automatsko započinjanje filma ili zvuka ili započinjanje na klik mišem
• Rješavanje problema s filmovima 

1.4.10.3     Pripovjedanje

• Snimanje pripovijedanja za prezentaciju
• Snimanje pripovijedanja
• Snimanje zvuka ili glasa na samo jednom slajdu
• Pretpregledavanje pripovijedanja, glazbe ili zvuka u prezentaciji
• Ponovno snimanje pripovijedanja
• Brisanje govora, glazbe i zvuka sa slajda
• Uključivanje ili isključivanje pripovijedanja u prezentaciji
• Rješavanje problema s pripovijedanjem, glazbom i zvukovima

1.4.11      Pogledi

 • O pogledima PowerPointa

 • Rad u obliku strukture

 • Odabiranje zadanog pogleda

 • Promijenite veličinu minijatura slajdova

 • Prikazivanje ili skrivanje kartica Struktura i Slajdovi

 • Skrivanje okna bilježaka ili okna strukture za web-prezentaciju

 • Pomicanje kartica struktura i slajdova

 • Premještanje teksta u strukturi

 • Smanjivanje ili povećavanje uvlaka teksta u strukturi

 • Slanje bilješki, brošure ili strukture u Word

 • Rješavanje problema s radom na kartici Struktura

 • Rješavanje problema s PowerPointovim pogledima

1.4.12      Animacija

 • Animiranje teksta i objekata

 • Animiranje teksta ili objekata

 • Animiranje dijagrama i organizacijskog grafikona

 • Animiranje teksta po slovu, riječi, paragrafu

 • Mijenjanje animacije teksta ili objekta

 • Stvorite gladak početak i kraj animiranog teksta i objekata

 • Primjena i crtanje puta gibanja

 • Promjena puta gibanja

 • Promjena redoslijeda animacija

 • Dodavanje poboljšanja animiranom objektu

 • Zatamnjenje teksta nakon animacije

 • Promjena boje teksta nakon animacije

 • Uklanjanje animiranog efekta

 • Ponavljanje animacije

 • Nakon reprodukcije automatski premotaj animaciju

 • Animacija izbornika

 • Okno zadatka Prilagođena animacija

 • Pretpregledavanje animacija

 • Rješavanje problema s animacijama

1.4.13      Tempiranja i prijelazi

 • O vremenskom namještanju animacija

 • Dodavanje prijelaza među slajdovima

 • Postavljanje vremenskog namještanja dijaprojekcije

 • Uključivanje ili isključivanje tempiranja slajdova u prezentaciji

 • Promjena vremenskog namještanja animacija

1.4.14      Stvaranje prilagođenih projekcija

 • O prilagođenim projekcijama

 • Stvaranje prilagođene projekcije

 • Dodavanje ili uklanjanje slajdova iz prilagođene projekcije

 • Prezentiranje prilagođene projekcije

 • Uklanjanje prilagođene projekcije

1.5        Stvaranje stranica bilježaka i brošura

 • O brošurama

 • O bilješkama

 • Stvaranje bilježaka tijekom rada na prezentaciji

 • Mijenjanje stranice bilježaka

 • Promijenite izgled bilježaka i brošura

 • Kako ponovno primijeniti izgled na stranicu bilježaka

 • Promijenite pozadinu bilježaka

 • Promijenite pozadinu brošure

 • Primijenite sheme boja na bilješke i brošure

 • Mijenjanje matrice brošura

 • Rješavanje problema s bilješkama i brošurama

1.6        Fotoalbumi

 • O fotoalbumima

 • Stvaranje fotoalbuma

 • U fotoalbumu postavite mogućnosti izgleda i dizajna

 • Dodajte sliku ili tekstualni okvir u fotoalbum

 • Premještanje slika i tekstualnih okvira u fotoalbumu

 • Brisanje slike ili tekstualnog okvira iz fotoalbuma

 • Dodajte opise u fotoalbum

 • Zakrenite sliku u fotoalbumu.

 • Podešavanje kontrasta ili svjetline slike u fotoalbumu

 • Rješavanje problema s fotoalbumima

2          Izvođenje prezentacija

 • Prikazivanje prezentacije

 • O pokretanju prezentacije na dva monitora

 • Započinjanje dijaprojekcije

 • Izvođenje prezentacije na dva monitora

 • Navigacija među slajdovima tijekom prezentacije

 • Tijekom dijaprojekcije pokazivač je uvijek vidljiv

 • Skrivanje pokazivača tijekom dijaprojekcije

 • Privremeno zatamnjenje zaslona tijekom prezentacije

2.1        Postavljanje prezentacije

 • O video-ulazima na prijenosnim računalima

 • Postavljanje prezentacije za izvođenje na drugom monitoru

 • Uključite podršku za dva monitora

 • Ponavljanje izvođenja prezentacije

 • Postavljanje prijenosnog računala za izvođenje dijaprojekcije na projektoru

 • Kako poboljšati izvedbu dijaprojekcije

 • Rješavanje problema s izvođenjem prezentacije na više monitora

 • Rješavanje problema prilikom pokretanja dijaprojekcije na prijenosnom računalu s projektorom

2.2        Pakiranje prezentacije za izvođenje na drugom računalu

 • Pakiranje i kopiranje prezentacije na CD

 • Pakiranje prezentacije za CD

 • Rješavanje problema s pakiranjem prezentacije i s korištenjem razglednika za PowerPoint

2.3        PowerPointov Razglednik ( PowerPoint Viewer )

 • Razglednik za PowerPoint

 • Instaliranje i pokretanje razglednika za PowerPoint

 • Pokretanje prezentacije s razglednikom za PowerPoint

2.4        Emitiranje prezentacije

 • Pronalaženje značajke emitiranja prezentacije

 • Savjeti za emitiranje

 • Postavke emitiranja

3          Rad s grafikom i grafikonima

 • Rješavanje problema skenera i digitalnih kamera

 • Vrste grafičkih datoteka i filteri

3.1        Isječak crteža

 • O traženju isječaka

 • Traženje isječka

 • Pretpregled isječka

 • Traženje sličnih isječaka

 • Mijenjanje isječka crteža

 • Rješavanje problema s isječcima

 • Rješavanje problema s isječcima

 • Savjeti za traženje isječaka

 • Pogled svojstava isječka

3.2        Oblici slike i crtežni objekti

 • Odabir objekata

 • Rješavanje problema sa slikama

 • Rješavanje problema s crtežnim objektima

3.2.1          Dodavanje crta, krivulja, prostoručnih oblika i poveznika

 • O crtama poveznika

 • Crtanje krivulje

 • Crtanje prostoručnog oblika

 • Crtanje crte ili poveznika

 • Dodavanje ili uklanjanje strelica

 • Premještanje ili preusmjeravanje poveznika

 • Oblikovanje crte ili poveznika

 3.2.2          Dodavanje i uređivanje oblika i stila

 • O oblicima

 • Slike

 • Dodavanje oblika

 • Promjena teksta u WordArtu

 • Zamjena oblika

 • Dodavanje WordArta

 • Kako odrediti je li slika točkasta ili nacrtana

 • Preoblikovanje oblika

 • Dodavanje slike

 • Dodavanje slike u cijeloj prezentaciji

 • Promjena oblika prostoručnog oblika ili krivulje

 • Poništavanje svih promjena slike

 • Stvaranje prozirnih područja na slici

 • Promjena kontrasta ili svjetline slike

 • Prozirna područja

 • Ključ za rad s oblicima, tekstualnim okvirima i WordArtom

 • Dodajte sliku ili objekt u bilješke

 • Prikazivanje crno-bijelih slika u fotoalbumu

 • Spremanje izvorne verzije uređene slike

 • Promjena veličine oblika i tekstualnog okvira prema tekstu

 • Spremanje slike, okvira ili WordArta

 • Postavljanje alternativnog tekstualnog opisa slike ili oblika na web-stranici

3.2.3          Tekst i oblici

 • O smještanju teksta unutar oblika

 • Određivanje početne točke teksta u obliku ili tekstnom okviru

 • Prelamanje teksta u obliku ili u tekstnom okviru

 • Promjena margina oko teksta u obliku ili u tekstnom okviru

 • Rješavanje problema teksta u oblicima i u tekstnim okvirima

3.2.4          Obrezivanje i promjena veličine slika

 • O promjeni veličine i obrezivanju slika

 • Mijenjanje veličine slike ili okvira

 • Smanjivanje veličine datoteke slika

 • Vraćanje slike na njezinu izvornu veličinu

 • Obrezivanje slike

 • Smanjivanje veličine datoteke slike

3.2.5          Dodavanje ispuna, sjena i drugih efekata

 • Dodavanje ili uklanjanje sjenčanja

 • Dodavanje ili uklanjanje reljefnog ili ugraviranog efekta u obliku

 • Uklanjanje obruba objekta

 • Dodavanje, promjena ili uklanjanje 3D efekta s oblika

 • Dodavanje, promjena ili uklanjanje ispune

 • Mijenjanje boja, uzorka, crta, ispuna i obruba u grafikonima.

 • Dodavanje i uklanjanje reljefnog efekta iz teksta

 • Promjena boje sjenčanja

 • Promjena boje 3D efekta

 • Promjena mjesta sjene

 • Rješavanje problema dodavanja obruba, ispuna, sjenčanja i 3D efekata

3.2.6          Kopiranje objekata

 • Kopiranje objekta

 • Kopiranje svih oblikovanja s jednog objekta u drugi

 • Stvaranje zrcalne slike objekta

 • Primjena iste visine i širine na različite objekte

3.2.7          Poravnanje i raspoređivanje objekata

 • Poravnavanje i razmještanje objekata

 • O vodilicama i rešetkama

 • Poravnanje objekata

 • Dodavanje ili brisanje vodilica

 • Poravnavanje objekata pomoću vodilice i rešetke

 • Premještanje objekta

 • Slaganje objekata tako da između njih budu jednaki razmaci

 • Mjerenje točne udaljenosti između objekata

 • Postavljanje razmaka između crta rešetke

 • Prikaz ili skrivanje vodilica

 • Prikazivanje ili sakrivanje mreže

 • Prikazivanje i skrivanje ravnala za crtanje

 • Rješavanje problema s poravnanjem i raspoređivanjem objekata

3.2.8          Rotiranje i zakretanje objekata

 • Zrcaljenje objekta

 • Zakretanje objekta

3.2.9          Grupiranje i slaganje objekata

 • O grupiranju i razdvajanju objekata

 • O slaganju objekata u stog

 • Grupiranje, razdvajanje i ponovno grupiranje objekata

 • Premještanje objekta unaprijed ili unazad

3.3        Rad s grafikonima i radnim listovima

3.3.1          Grafikoni

 • Rad na grafikonu

 • Crtanje dijagrama toka

 • Dodavanje grafikona

 • Dodajte naslov grafikonu ili osi

 • Promjena dijagrama toka

 • Dodavanje podataka grafikonu

 • Animiranje grafikona

 • Dodavanje organizacijskog grafikona

 • Promjena organizacijskog grafikona

 • Mijenjanje vrste grafikona

 • Brisanje podataka iz grafikona

 • Brisanje organizacijskog grafikona ili dijagrama

 • Promjena veličine dijagrama ili organizacijskog grafikona

 • Rješavanje problema s dijagramima i organizacijskim grafikonima

 • Uređivanje podataka na grafikonu

 • Oblici datoteka koje PowerPoint može uvesti u obliku grafikona

3.3.2          Microsoft Excelovi radni listovi

 • Isključivanje crta rešetke u Excelovom radnom listu

 • Kopiranje Excelovih podataka u prezentaciju

 • Povezivanje ili ulaganje Excelovog grafikona

 • Promijenite područje prikazanoga Excelovog radnog lista

 • Povezivanje Excelovih radnih listova s prezentacijom

3.4        Dijagrami i organizacijski grafikoni

 • O dijagramima

 • O organizacijskim grafikonima

 • Dodavanje dijagrama

 • Promjena dijagrama

4          Ispis

 • Ispis

 • O crno-bijelom ispisu

 • Podešavanje boja prezentacije za crno-bijeli ispis

 • Pretpregled stranice prije ispisa

 • Uključivanje i isključivanje ispisa u pozadini

 • Ispisivanje slajdova

 • Ispisivanje strukture

 • Ispisivanje brošura

 • Ispisivanje stranica bilježaka

 • Ispisivanje komentara pregledavatelja

 • Nije moguće naći pisač

 • Ispisivanje rukopisnih primjedbi

 • Rješavanje problema s ispisom skrivenih slajdova

 • Rješavanje problema s ispisom

 • Ispis više kopija

4.1        Mogućnosti pisača

 • Odabir izvora papira

 • Postavljanje veličine slajda za ispis

 • Provjera tijeka ispisa

4.2        Postavljanje pisača

 • Traženje pisača

 • Postavljanje novog pisača

 • Postavljanje zadanog pisača

5          Sigurnost i privatnost

5.1        Sigurnost

5.1.1          Lozinka

 • O korištenju lozinki

 • Uklanjanje ili promjena lozinke

 • Rješavanje problema s lozinkama

 • Zahtijevanje lozinke za otvaranje ili promjenu prezentacije

 • Rješavanje problema u vezi sa sigurnošću i zaštitom lozinke

5.1.2          Digitalni potpisi

 • O digitalnim potpisima

 • Izrada vlastite digitalne potvrde

 • Dodavanje digitalnog potpisa datoteci ili projektu makronaredbe

 • Uklanjanje digitalnog potpisa

 • Pregledavanje digitalnih potvrda datoteke ili projekta makronaredbi
   

5.1.3          Makronaredbe

 • Razine sigurnosti makronaredbe

 • Promjena razine sigurnosti za zaštitu od makronaredbenih virusa

 • Upozori na instalirane predloške i dodatke

 • Izmjena popisa pouzdanih izdavača za makronaredbe

 • O pomoći u zaštiti datoteka od virusa makronaredbi

 • Onemogućena je podrška za jezik makronaredbi

 • Rješavanje problema s izmjenom popisa pouzdanih izdavača makronaredbi

5.2        Privatnost

 • Uklanjanje osobnih podataka iz prezentacije

 • Iz prezentacije uklonite osobne podatke

 • Izjava o privatnosti za Microsoft Office PowerPoint 2003

 • Izjava o privatnosti Microsoft Officeove aktivacije/registracije

6          PowerPoint i Web

 • Web-stranice u jednoj datoteci (MHTML)

 • Spremanje prezentacije kao pojedinačne datoteke web-stranice

 • Prikazivanje animacije slajda tijekom prezentacije na webu

7          POMOĆ

 • O dobivanju pomoći za vrijeme rada

 • Ikone u oknu zadatka Rezultati pretraživanja

 • Prikaz ili sakrivanje okvira Upiši pitanje za pomoć

 • O savjetima i porukama Officeovog pomoćnika

8        TUTORIAL - PRIMJER IZRADE PREZENTACIJE

9        OPIS POJMOVA

  


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr