IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO

HOME

   
1 Uvod
2 Pokretanje Front Page 2003
3 Izgled radnog prozora
4 Tekstualni izbornici
5 Alatne trake
6 Pripreme za izradu
7 Kreiranje prve stranice
8 Umetanje tablica i raspored
9 Oblikovanje tablica i stranice
10 Umetanje logotipa i slika
11 Umetanje linkova
12 Umetanje INLINE-frame
13 Umetanje Bookmarka
14 Kreiranje stranice bez Inline Frame
15 Kreiranje pomoću čarobnjaka
16 Upload na server
17 Iskoristite Photoshop
18 Što je CSS ?
19 Video prezentacija izrade web stranice
20 Kružni rotator bannera
   
 MICROSOFT Front Page 2003

8. Umetanje tablica i raspored


Korak Prvi:

Umetanje jedne velike tablice ( jedna ćelija ) koju ću centrirati i postaviti maximalne parametre ( širinu i visinu ) i naravno sakrit ću debljinu linije okvira tablice

Umetanje tablice i crtanje možete vršiti i kroz tekstualni izbornik Table => Draw Table pa crtati tablicu pokazivačem miša kao olovkom, ali to prepuštam Vama na istraživanje ;-)

Nakon umetanja tablice sa jednom ćelijom idem postaviti parametre dotične tablice. Širina i Visina 100%, debljina linije okviura tablice 0 a ako želite da su Vam linije tablice kao crta uključite opciju Collapse table border

Sada moja tablica izgleda ovako maksimalno raširena ( vidi crtkane linije pri rubovima radnog prozora ).
S obzirom da mi je kursor bliknao u sredini tablice na lijevo pozicioniran odlučio sam ga postaviti u sredinu gore, pa sam tako kliknuo DTM na prazan prostor tablice i potom na naredbu Cell Properties, da podesim postavke ćelije tj. pozicije u tablici-ćeliji.

Da odmah napomenem. Ako izradite tablicu sa npr: 9 ćelija. Samo jednom naredbom postavljate parametre na tablici ali zato za svaku ćeliju posebno možete postavljati parametre.

Zašto sam postavio kursor na ovaj položaj.?
Zato što ću u slijedećem koraku unutar ove tablice umetnuti novu koja će imati određenu širinu i 100 visinu.

Sada imam ovu situaciju. Dakle opet sam postavio postavke za tablicu2 a potom postavke za ćeliju tablice2.
Prilikom postavljanja postavki za tablicu2 odredio sam da će njena širina biti 770 pix. a visina 100%
Zašto? Zato što će moja web stranica u tom slučaju biti vidljiva i na monitorima rezolucije 800x600 ( zbog toga su vam izgledi raznih blogova i portala suženi i nisu preko cijele web stranice, da bi se mogli vidjeti i na tim rezolucijama. Mada to pomalo izlazi iz mode. Pa tko još ima stari monitor sa rezolucijom 800x600. ? ;-)

Moj slijedeći plan je postaviti u tablicu2 treću tablicu koja će imati formu moje vizije i sastojat će se od tri dijela ( zone ) kako sam ja zamislio. Dakle idem postaviti treću tablicu ali od četiri ćelije pa ću gornje dvije ćelije spojiti. Ovo sada je stvar vaše kreativnosti i slaganja tablica, sve to se može na više načina i iz više dijelova no ja ću pokazati jedan.

Uredio sam ćelije u tablici3 i postavio postavke za širinu i visinu. Uočite da sma gornje dvije ćelije spojio u jednu ( selektirate dvije ćelije pa DTM a potom Merge Cells) i toj sada jednoj ćeliji postavio parametre za visinu i širinu tj. prilagodio mom logou. Za izbornik na lijevoj strani gdje će se nalaziti linkovi stavio sam širinu 200 pix a prema tome ostatak od 770 pixela je širina za desnu ćeliju u kojoj će se nalaziti promjenjivi sadržaj.

Sad to izgleda ovako. Malo sam to obojao ;-)

Naravno Vi nećete bojati obrube tablice pa se isti neće vidjeti.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr