IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO

HOME

   
1 Uvod
2 Pokretanje Front Page 2003
3 Izgled radnog prozora
4 Tekstualni izbornici
5 Alatne trake
6 Pripreme za izradu
7 Kreiranje prve stranice
8 Umetanje tablica i raspored
9 Oblikovanje tablica i stranice
10 Umetanje logotipa i slika
11 Umetanje linkova
12 Umetanje INLINE-frame
13 Umetanje Bookmarka
14 Kreiranje stranice bez Inline Frame
15 Kreiranje pomoću čarobnjaka
16 Upload na server
17 Iskoristite Photoshop
18 Što je CSS ?
19 Video prezentacija izrade web stranice
20 Kružni rotator bannera
   
 MICROSOFT Front Page 2003

6. Pripreme za izradu web stranice


Prije same izrade web stranice poželjno je napraviti planove i skice ako želimo da web stranica izgleda koliko-toliko grafički dotjerana i raspored na njoj samoj uredan. Sve ovisi kakva je namjena ( tematika ) web stranice.

U ovom tutorialu ću pokazati osnovne korake ( bez grafičkih dotjerivanja ) da bi shvatili bit rada sa Front Page 2003.

1. Trebamo imati viziju tematike izgleda web stranice
2. Skicirati grafički dizajn web stranice
3. Isplanirati podjelu web stranice na Linkove, sadržaj i slično ( promjenjive i nepromjenjive dijelove web stranice )
4. Kakvi sadržaji i koliko će ih biti na web stranici
5. Dobro isplanirati eventualnu mogućnost u budućnosti za održavanje i izmjene
6. Pripremiti sve materijale ( slike i tekstove, pozadine itd... ) za postavljanje na web stranicu

1. Vizija za ovaj primjer je web stranica koju upravo gledate. Dakle ja sam zamislio da web stranica izgleda ovako kakvu upravo gledate.

2. Skicirao sam si na papir i izvršio podjelu web stranice na dijelove. Imam tri osnovna dijela web stranice:
- zona header ( logo ) - ( može biti statična tablica a može biti Inline-Frame )
- zona linkova ( može biti statična tablica a može biti Inline-Frame )
- zona promjenjivog sadržaja ( može biti statična tablica a može biti Inline-Frame )

3. Podjela izgleda ovako:

U gore prikazanom primjeru zamislio sam jednu veliku tablicu ( ćeliju ) u koju bi postavio tri manje sa rasporedom koji vidite.
Ovaj primjer sam sam oderdio i postavio ( isti takav primjer možete koristiti preko čarobnjaka ( Wizarda ) )

4. sadržaji na web stranici kao cjelini su zamišljeni na slijedeći način.
Kada posjetilac otvori web stranicu želim da se u gornjem dijelu web stranice prikaže stalno jedan te isti logo.
U lijevom dijelu stranice u želim postaviti linkove sa kojih će se linkati na dotičnu web stranicu.
U desnom donjem dijelu će se nalaziti tekstovi i slike ovisno o naslovu stranice ( linka )

5. Planiranje za buduće održavanje web stranice je jako važno. Ja sam napravio jedan scenarij koji je teži za održavanje ali nema Inline-Frame-a. Iz iskustava webmastera i njihovih diskusija po forumima došao sam do zaključka da treba izbjegavati Inline-Frame.

Što je Inline-Frame ?
Laički rečeno Inline-Frame je mogućnost postavljanja jedne vanjske web stranice u dotičnu a da se forma ne mjenja. dakle ako želim da mi se na ovoj stranici u zoni promjenjivog sadržaja prikaže moj forum ( ic.ims.hr/forum/ ) jednostavno umetnem Inline-Frame u ćeliju tablice "zone promjenjivog sadržaja" i linkam se na adresu foruma.
Otvaranjem takve web stranice imat ću zadržanu formu moje web stranice a uz to i prikaz foruma na njoj tj. u tom FREJMU ( okviru ). Više o tome na linku "Umetanje Inline-Frame" u ovom tutorialu.

6. Pripremio sam sve slike koje ću koristiti za izradu web stranice:

Ovo je slika koju ću iskoristiti kao pozadinu ( background ) u zoni HEADER ( logo ) ili u zoni Bannera, u slučaju da netko koristi veliku rezoluciju pa da dio stranice ne bude bijele boje u dotičnoj zoni. Ovo Header nemojte bukvalno shvatiti, neki to zovu BANNER a to je i službeni naziv gornjeg dijela stranice u Front Page 2003. Ja to nazivam tako da bi ste shvatili da je to gornji dio stranice. Po meni Banner može biti smješten bilo gdje na stranici, a Header je Header. ( zaglavlje )

 

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr