IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO

HOME

   
1 Uvod
2 Pokretanje Front Page 2003
3 Izgled radnog prozora
4 Tekstualni izbornici
5 Alatne trake
6 Pripreme za izradu
7 Kreiranje prve stranice
8 Umetanje tablica i raspored
9 Oblikovanje tablica i stranice
10 Umetanje logotipa i slika
11 Umetanje linkova
12 Umetanje INLINE-frame
13 Umetanje Bookmarka
14 Kreiranje stranice bez Inline Frame
15 Kreiranje pomoću čarobnjaka
16 Upload na server
17 Iskoristite Photoshop
18 Što je CSS ?
19 Video prezentacija izrade web stranice
20 Kružni rotator bannera
   
 MICROSOFT Front Page 2003

5. Alatne trake u FrontPage


Open: otvara postojeće Web stranice.

New Page: otvara novu stranicu
 

Save: sprema otvorenu Web stranicu.
 

Publish Site: objavljuje Web prezentaciju šaljući je sa lokalnog računala na neku lokaciju na internetu ili na lokalnoj mreži.
 

Print: ispisuje Web stranicu na lokalnom printeru.
 

Preview in IE: prikazuje Web stranicu u podrazumijevanom Web browseru.
 

Spelling: provjerava pravopis teksta na Web stranici.
 

Cut: isjeca izabrani tekst ili objekte i prenosi ih na Clipboard.
 

Copy: kopira izabrani tekst ili objekte i kopiju prenosi na Clipboard.
 

Paste: postavlja sadržaj Clipboard-a na mjesto umetanja ( gdje ste postavili kursor ).
 

Format Painter: kopira izabrani format koji se može primijeniti na drugi objekt, pri čemu kursor dobiva oblik četkice.
 

Undo: poništava posljednju komandu
 

Redo: ponavlja prethodno poništenu akciju.
 

Web Component: otvara podizbornik Insert Component.
 

Insert Table: otvara mrežu ćelija Insert Table. ( pomoću njega možemo umetati tablice )
 

Insert Picture: otvara okvir za dijalog Picture. ( pomoću njega možemo umetati slike )
 

Insert Hyperlink: omogućuje da umetnete novu ili izmijenite postojeću hipervezu ka drugoj Web strani, odnosno ka nekoj oznaci na istoj Web strani.
 

Refresh: ponovo otvara Web stranu sa eventualno snimljenim izmjenama.
 

Stop: prekida učitavanje Web stranice.
 

Show All: prikazuje kontrolne znakove za prijelom redova i kraj pragrafa.
 

Help Tool: prikazuje kursor u obliku upitnika pomoću koga možete da dobijete kratko objašnjenje svakog elementa na ekranu ako ga njime kliknete.

Grafički izbornik Formatting je isti kao i u Wordu.

Ostale Alatne trake ( Toolbars )

 

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr