IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO

HOME

   
1 Uvod
2 Pokretanje Front Page 2003
3 Izgled radnog prozora
4 Tekstualni izbornici
5 Alatne trake
6 Pripreme za izradu
7 Kreiranje prve stranice
8 Umetanje tablica i raspored
9 Oblikovanje tablica i stranice
10 Umetanje logotipa i slika
11 Umetanje linkova
12 Umetanje INLINE-frame
13 Umetanje Bookmarka
14 Kreiranje stranice bez Inline Frame
15 Kreiranje pomoću čarobnjaka
16 Upload na server
17 Iskoristite Photoshop
18 Što je CSS ?
19 Video prezentacija izrade web stranice
20 Kružni rotator bannera
   
 MICROSOFT Front Page 2003

13. Umetanje Bookmark-a


Što je Bookmark?

Laički rečeno da me razumijete to je oznaka na web stranici koja je vezana za neki link bilo da je link na dotičnoj stranici ili na nekoj drugoj stranici. Bookmark ima svoj naziv pa se prema tom nazivu može linkati na njega. Kada napravimo link na nekoj stranici a na drugoj definiramo naziv Bookmark-a sa prve stranice možemo postaviti linkanje na taj bookmark bez obzira gdje se on nalazio.

Gdje se takva vrsta linkova koristi ?

Najčešće se koristi na stranici na kojoj imate recimo puno podnaslova, npr: 50 podnaslova. Na vrhu te stranice imate sadržaj a naslovi su linkani na bookmarke. ( jedan takav primjer je ovaj, pogledajte link:  http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/fun/command/reference/cfrgt_02.html#wp1122594 )

Isto tako možete koristiti Bookmarke na web stranicama sa Inline Frame. Na njemu postoji statična web stranica na kojoj su linkovi a klikom na link u Inline Frame-u se otvara jedna te ista stranica ali samo sa pozicijom linka tj. Bookmarka.

Kako se umeće Bookmark?

Kao prvo uočite da sam otvorio dvije stranice ( index.html i okvir.html )

Pozicionirao sam se na okvir.html i idem umetnuti bookmarke za moje vijesti. Postavim kursor ispred naslova na koji želim postaviti Bookmark a potom krenem sa umetanjem. Insert => Bookmark

     

nakon toga idem definirati naziv Bookmarka

i tako za svaku vijest ( tj. naslov vijesti )
dakle postavio sam tri Bookmarka ( vidi nazive ) za svaku vijest po jedan.

Kako ćemo znati je li postavljen Bookmark?

Pa jednostavno otvorimo dijalog prozor za Bookmark ( zamišljenim unosom ) ili pogledamo na stranicu. Imamo specifičnu ikonu za Bookmark poput ove na slici ( zastavica u  sivom kvadratiću ).

Kada smo definirali i postavili Bookmark-e sada možemo izvršiti likanje prema njima. NO prije toga nemojte zaboraviti snimiti promjene u stranici okvir.html klikom na Save ( da bi ste spremili izmjene za bookmark-e )

1. Selektirajte link
2. Klik na gumb za umetanje linka ( ili Insert => Hyperlink ili CTRL+K )
3. Selektirajte datoteku okvir.html
4. Kliknite na gumb Target Frame i selektirajte naziv frejma I1 ( da se nakon klika stranica otvara u Inline Frame-u I1 )
5. Kliknite na gumb Bookmark
5a. Selektirajte Bookmark vijest1 i kliknite na OK
 

Tako ponovite za ostala dva linka VIJEST 2 i VIJEST 3.

sada ste definirali linkove za sve vijesti i tako klikanjem po linkovima pomiče se samo stranica okvir.html koja se nalazi unutar Inline Frame-a. Skinite ovu datoteku i raspakirajte je na HDD negdje i pokrenite index.html a potom ćete vidjeti kako to funkcionira.

Sada stranica izgleda ovako

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr