IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO

HOME

   
1 Uvod
2 Pokretanje Front Page 2003
3 Izgled radnog prozora
4 Tekstualni izbornici
5 Alatne trake
6 Pripreme za izradu
7 Kreiranje prve stranice
8 Umetanje tablica i raspored
9 Oblikovanje tablica i stranice
10 Umetanje logotipa i slika
11 Umetanje linkova
12 Umetanje INLINE-frame
13 Umetanje Bookmarka
14 Kreiranje stranice bez Inline Frame
15 Kreiranje pomoću čarobnjaka
16 Upload na server
17 Iskoristite Photoshop
18 Što je CSS ?
19 Video prezentacija izrade web stranice
20 Kružni rotator bannera
   
 MICROSOFT Front Page 2003

12. Umetanje Inline-Frame


Umetanje Inline Frame nije problem u Front Page 2003. Morate samo dobro postaviti postavke tablice/ćelije u koju umećete Inline Frame i umetnutio ga kao i postaviti njegove postavke.

Za primjer ću Vam pokazati na ovom tutorialu.

Za početak postavite kursor u ćeliju gdje ćete umetnuti Inline Frame. Ja sam postavio kursor u ćeliju na desnoj strani koju sam zamislio kao zonu promjenjivog sadržaja.

Nakon toga imamo situaciju:

sada moramo postaviti postavke Inline Frame na 100 % širine i visine. Kliknite na rub Inline Frame da ga selektirate a potom DTM na rub pa na Inline Frame Properties. Uočite da sam ovaj Inline Frame nazvao imenom I1.

sada imamo situaciju kao na slici i tu možemo odabrati da nam se u tom Inline Frame uvijek otvara određena stranica koju smo već izradili ili ćemo definirati novu stranicu koju ćemo nazvati npr: "okvir" .Dakle ja ću kliknuti na "New Page"

nakon toga sam definirao novu stranicu koju ću prilikom spremanja ( snimanja ) nazvati okvir.html

sada je potrebno snimiti kompletan rad, dakle obe stranice index.html i okvir.html

Dakle File => Save All a potom dati naziv Inline stranici koja će se otvarati u Inline Frameu a isto tako glavnu stranicu nazvati index

Sada imamo situaciju u našoj mapi: dvije datoteke ( stranice ) index.html i okvir.html a od slika imamo logo.png i pozadina.png. Sve to se nalazi u jednoj mapi ( folderu )

Kada budemo uploadali na server, moramo sve ove datoteke i organizacijski raspored kopirati na server u root baš ovako kako je na HDD-u dok smo radili.

Da smo radili bez Inline Fram-a ne bi imali ovu datoteku okvir.html i ne bi morali linkati na nju. Imali bi sve stranice iste forme samo drugačijeg sadržaja. Ovako sa Inline Frame možemo mijenjati osnovnu stranicu na kojoj se nalaze linkovi po želji ( dakle samo na jednom mjestu mijenjamo linkove ). U drugom slučaju bez Inline Frame-a moramo na svakoj stranici promijeniti link ( ako dođe do promjena ). Zamislite ako imate 50-tak stranica ( kao ja u tutorialu za Excel :-(

Moram otvoriti sve stranice ako želim dodati samo jedan link a da sve bude funkcionalno. No idemo na slijedeći link.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr