IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
  HOME
  POPIS zadataka
   
- Excel FORMULE
- Excel FUNKCIJE
 
.

MICROSOFT EXCEL - primjeri zadataka za ECDL

Primjeri zadataka u excelu
(mogu poslužiti za ECDL testiranje)


Pretraživanje raspona podataka uz dva uvjeta

U ovom zadatku se traži rezultat na osnovu uvjeta koji postavimo. Ovdje je opisano dva uvjeta; "prvi uvjet" i "drugi uvjet". Zadatak možemo riješiti na više načina i to pomoći slijedećih funkcija:

- pomoću funkcije SUMPRODUCT
- pomoću funkcije INDEX - MATCH
- pomoću funkcije VLOOKUP i dva pomoćna stupca
- pomoću funkcije IF - ISERROR - VLOOKUP i pomoćnog stupca

Situacija je kao na slici ispod: dakle u stupcu F tražimo rezultat (iz C) uz prvi i drugi uvjet  (D i E) koji odgovara stupcima A i B
Kao prvo idemo imenovati naše određene raspone podataka radi lakšeg rada i čitljivijih formula. Nadam se da znate kako se imenuju rasponi podataka.

dakle
- dio podataka u stupcu "A" imenovat ćemo nazivom "prvi" => to je raspon ćelija A2:A4
- dio podataka u stupcu "B" imenovat ćemo nazivom "drugi" => to je raspon ćelija B2:B4
- dio podataka u stupcu "C" imenovat ćemo nazivom "broj" => to je raspon ćelija C2:C4

Inače ako ne želite imenovati raspone podataka tada ćete morati za određene raspone podataka u formuli kreirati apsolutne raspone podataka (apsolutna adresa).
Za primjer uočite slijedeće: Raspon "broj" je isto što i $C$2:$C$4. Ovo je važno kod kopiranja formule u ostale ćelije, tj. da se ne remeti adresni raspon podataka. Pogledajte sliku ispod.


Pretraživanje raspona podataka uz dva uvjeta pomoću funkcije SUMPRODUCT

U prvom rješavanju zadatka koristit ćemo Excelovu funkciju SUMPRODUCT. Formule za ovo rješenje glase:

=SUMPRODUCT((E2=$A$2:$A$4)*(D2=$B$2:$B$4)*($C$2:$C$4))

=SUMPRODUCT((E3=prvi)*(D3=drugi)*(broj))

Mali dodatak, zašto je u formuli E2=$A$2:$A$4? Zato što drugi uvjet traži podatke u A stupcu (identične oznake)


Pretraživanje raspona podataka uz dva uvjeta pomoću funkcije INDEX i MATCH

U ovom rješavanju zadatka koristit ćemo Excelove funkcije INDEX i MATCH. Formule za ovo rješenje glase:

=INDEX($C$2:$C$4;MATCH(E2;$A$2:$A$4;0);MATCH($D$2;$B$2:$B$4;0))

=INDEX(broj;MATCH(E2;prvi;0);MATCH($D$2;drugi;0))


Pretraživanje raspona podataka uz dva uvjeta pomoću funkcije VLOOKUP i dva pomoćna stupca

U ovom  rješavanju zadatka koristit ćemo Excelovu funkciju VLOOKUP. Osim funkcije Vlookup u pomoćnim stupcima iskoristiti ćemo znak & za spajanje dviju ćelija koje su bitne za rezultat i usporedbu. Uz to imenovat ćemo raspon podataka C2:D4 nazivom "podaci".

Formule za ovo rješenje glase:

- pomoćni stupac "C" =>  =A2&B2
- pomoćni stupac "G" =>  =F2&E2

- rezultat u stupcu H => =VLOOKUP(G2;$C$2:$D$4;2;FALSE)  ili  =VLOOKUP(G2;podaci;2;FALSE)

Uočite da je u formuli uvjet stupac G koji se uspoređuje sa stupcom C i vraća rezultat stupca D a stupac D je broj 2 u formuli jer je to drugi stupac u rasponu podataka "podaci"


Pretraživanje raspona podataka uz dva uvjeta pomoću funkcije IF - ISERROR - VLOOKUP i jednim pomoćnim stupcem

U ovom  rješavanju zadatka koristit ćemo Excelovu funkciju IF u koju ćemo ugraditi ISERROR i VLOOKUP uz jedan pomoćni stupac.

Formule za ovo rješenje glase:

- pomoćni stupac "C" =>  =A2&B2

=IF(ISERROR(VLOOKUP(F2&E2;$C$2:$D$4;2;FALSE));"";VLOOKUP(F2&E2;$C$2:$D$4;2;FALSE))

=IF(ISERROR(VLOOKUP(F2&E2;podaci;2;FALSE));"";VLOOKUP(F2&E2;podaci;2;FALSE))

I za kraj rezime, U ovim primjerima mogli ste uočiti kako se jedan zadatak može riješiti na više načina, naravno vi možete kombinirati po svojoj volji i kreirati samostalno redoslijed uvjeta, stupaca itd... Be creative


Pretraživanje raspona podataka uz dva uvjeta pomoću funkcije SUM i IF i SUMIFS

U ovom primjeru koristit ćemo funkcije SUM i IF a formulu ćemo završiti kao formulu polja (ARRAY) sa CTRL+SHIFT+ENTER

Cilj je na osnovu uvjeta u stupcima A i B tablice 1, pronaći odgovarajuću vrijednost iz stupca H tablice 2

Formula za ovo rješenje glasi:

=SUM(IF($F$1:$F$7=A1;IF($G$1:$G$7=B1;$H$1:$H$7;0)))  => Ctrl+Shift+Enter

Ovaj zadatak možemo riješiti i sa funkcijom SUMIFS (Excel 2007). U ovom slučaju će funkcija pronaći u odnosu na uvjete podatak koji im odgovara u trećem stupcu. Ovu formulu možemo upotrijebiti i za zbrajanje više vrijednosti u trećem stupcu, kada bi se poklopili uvjeti u više redova)

=SUMIFS($H$1:$H$7;$F$1:$F$7;A1;$G$1:$G$7;B1)

=SUMIFS(sum_range;criteria_range1;criteria1;criteria_range2;criteria2)

 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr