IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
  HOME
  POPIS zadataka
   
- Excel FORMULE
- Excel FUNKCIJE
 
.

MICROSOFT EXCEL - primjeri zadataka za ECDL

Primjeri zadataka u excelu
(mogu poslužiti za ECDL testiranje)Koliko je brojeva u tablici MANJE a koliko VEĆE od 10 uz "uvjet1" ili "uvjet2"

U ovom zadatku se traži rezultat na osnovu uvjeta koji postavimo. Ovdje je opisano dva uvjeta; "uvjet1" i "uvjet2". Da se razumijemo može biti i više uvjeta ali tada trebamo kreirati više polja u kojima će nam se prikazati rezultati.

Dakle kada postavimo "uvjet1" tražimo u tablici koliko je brojeva za "uvjet1" veće od >10 a koliko brojeva je manje od <10,
isto tako i za "uvjet2"

Zadatak možemo riješiti pomoću funkcije SUMPRODUCT i pomoću Macronaredbe (VBA koda)

Situacija je kao na slici ispod
Za rješavanje prvog dijela zadatka u ćelijama D5 i E5 kreirat ćemo formulu za "uvjet1"

D5 manje od 10 =>>> =SUMPRODUCT((A2:A21<10)*(B2:B21="uvjet1"))
E5 veće od 10 =>>> =SUMPRODUCT((A2:A21>10)*(B2:B21="uvjet1"))

Za rješavanje drugog dijela zadatka u ćelijama G5 i H5 kreirat ćemo formulu za "uvjet2"

G5 manje od 10 =>>> =SUMPRODUCT((A2:A21<10)*(B2:B21="uvjet2"))
H5 veće od 10 =>>> =SUMPRODUCT((A2:A21>10)*(B2:B21="uvjet2"))

POJAŠNJENJE formule u ćeliji G5. (na rasponu podataka obojano plavom bojom, autor formule 3okc)

Formula SUMPRODUCT radi slijedeće:

- Prvi dio formule u rasponu podataka (tablici) A2:A21 traži sve brojeve manje od <10 i vraća TRUE ili FALSE rezultate. U ovom slučaju za svaki TRUE rezultira sa vrijednošću "1"
- Drugi dio formule također traži u tablici u rasponu B2:B21 uvjet a to je u ovom slučaju "uvjet2" i za svaki pronađeni uvjet vraća TRUE ili FALSE, a svaki TRUE rezultira vrijednošću "1". Na kraju zbraja dobivene rezultate tj sve TRUE koje su rezultirale vrijednošću "1"

Ako analizirate formulu na toolbaru "Nadzor formula" to izgleda ovako:

=SUMPRODUCT({0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1/1/0})

Uočite da zadnje dvije ćelije (A19 i A20) u rasponu podataka imaju brojeve 1 i 8 a oni su manji od deset (<10) a njihov uvjet je "uvjet2". Ostali brojevi u stupcu "A" kojima je uvjet "uvjet2" su svi veći od 10 (brojevi 14, 12, 11)
U formuli analize uočite brojke 1 koje su rezultirale sa TRUE

Zbrajanjem dijelova umnoška formula daje rezultat 2 (što vidimo u ćeliji G5)

Ovaj zadatak može se riješiti i Macronaredbom (autor FOXO28). U VBA editoru potrebno je insertirati novi Modul i u njega kopirati ovaj Macro-code. Download ove datoteke iz primjera OVDJE

Function Prebroj(Polje As Range, Granica As Single, Oznaka As String, Kriterijum As String)
If Kriterijum <> "manji" And Kriterijum <> "veci" Then
Prebroj = "za kriterijum morate uneti manji ili veci!"
Exit Function
End If
Dim Opseg As Range
Dim Redovi As Integer
Dim Uzorak1 As Single
Dim Uzorak2 As String
Set Opseg = Polje.Areas(1)
Redovi = Opseg.Rows.Count
Select Case Kriterijum
Case "manji"
For i = 1 To Redovi
Uzorak1 = Opseg(i, 1)
Uzorak2 = Opseg(i, 2)
If Uzorak2 = Oznaka Then
If Uzorak1 < 10 Then
t = t + 1
End If
End If
Next i
Case "veci"
For i = 1 To Redovi
Uzorak1 = Opseg(i, 1)
Uzorak2 = Opseg(i, 2)
If Uzorak2 = Oznaka Then
If Uzorak1 > 10 Then
t = t + 1
End If
End If
Next i
End Select
Prebroj = t
End Function

 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr