IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL

Zamjena mjesta tekstualnih podataka


Zamjena tekstnih podataka u excelu; Ime-Prezime u Prezime-Ime

Ako ste ikada imali potrebu zamijeniti mjesta tekstualnim podacima koji se nalaze u jednoj ćeliji a niste znali kako, pratite ovaj mali tutorial.

Imamo situaciju gdje nam se u jednoj ćeliji u ovom slučaju A2 nalazi Ime i Prezime osobe a mi želimo sve to preinačiti u Prezime i Ime osobe.

I nije problem na nekoliko ćelija ovo uraditi ali ako imate stotinu i više desetaka ovakvih podataka tada problem možete riješiti pomoću kombinacije više funkcija formulom.

Dakle na slici ispod uočite da imamo prvi podatak stupac "A" => "Ime Prezime" a u stupcu "C" želimo zamijeniti mjesta teksta u "Prezime Ime"

Sve ovo bi mogli riješiti pomoćnim kolonama i funkcijama LEFT i RIGHT, pa spajanjem stupaca ili "Convert Text to Columns" ali postoji i formula sa kombinacijom funkcijaU ovom tekstualnom primjeru a i na slici uočite pojašnjenje samo za ćeliju A2 tj. rezultat u C2

- Prva funkcija FIND(" ";A2) traži u ćeliji A2 sve znakove do "praznog znaka" i broji dotične znakove a vraća rezultat broj 5 jer je "Ivan_" => 5 znakova

- Druga funkcija LEN(A2) pronalazi broj svih znakova u tekstualnom nizu u ćeliji A2 a vraća broj 12 jer "Ivan_Cindrić" ima 12 znakova.

- Slijedeća kombinacija funkcija u formuli LEN(A2)-FIND(" ";A2)) matematičkom operacijom oduzimanja druge od prve vraća broj 7 ( 12-5=7)

- Slijedeća formula RIGHT(A2;LEN(A2)-FIND(" ";A2)) ima argument da vrati niz znakova na temelju zadanog broja a u ovom slučaju je to broj 7 iz prethodne formule koja je ugniježđena u ovo formulu. Ovu formulu možemo pisati RIGHT(A2;7) Dakle RIGHT = (DESNO), znači uzima u obzir 7 znakova počevši brojati sa DESNA na lijevo. Rezultat je "Cindrić" koji ima 7 znakova.

- Slijedeća formula FIND(" ";A2)-1 pronalazi tekstualni niz do praznog znaka i umanjuje ga za 1. Ovaj broj 1 predstavlja "prazan znak" koji se nalazi između Ime i Prezime. Tako kao rezultat vraća broj 4 jer je broj niza ( 5-1=4 )

- Slijedeća formula sa funkcijom LEFT(A2;FIND(" ";A2)-1) vraća broj znakova prema zadanom broju počevši sa LIJEVE strane u Desno, a iz prethodne formule u kojoj smo koristili funkciju FIND vidimo da je to broj 4. Ovu formulu možemo pisati i LEFT(A2;4). Dakle uzima prva četiri znaka iz kompletnog niza "IvanC" a to je "Ivan".

- I na kraju kombinacijom ovih funkcija u ćeliji C2 imamo rezultat zamijenjenog teksta "Prezime Ime". To nam riješava formula =RIGHT(A2;LEN(A2)-FIND(" ";A2))&" "&LEFT(A2;FIND(" ";A2)-1). [ Cindrić&" "&Ivan ] => Cindrić Ivan

Dakle uočite u ovoj formuli da smo za prvi dio formule uzeli funkcije koje nam iz ćelije A2 kao rezultat vraća PREZIME potom pomoću znakova &" "& napravili spajanje sa praznim razmakom a drugi dio formule nam rješava IME.

PRIMJER broj 2.

SEARCH nalazi prvi blanko znak u stringu
LEFT otsjeca određeni broj karakterera do prvog blanka (Prezime u ovom slučaju)
RIGHT otsjeca određeni broj karaktera sa kraja do prvog blanka (Ime u ovom slučaju)
 Nadam se da sam uspio pojasniti i raščlaniti formulu.
Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr