IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL

Tko je zadnji   otvorio/koristio/mijenjao
*.XLS dokument


Tko je zadnji otvorio/koristio/mijenjao *.XLS dokument

Ako ste ikada poželjeli kontrolirati tko je ZADNJI koristio, otvarao ili mijenjao datoteku kreiranu u Excelu isto možete na nekoliko načina.

Prvi od načina je da pogledate u samim svojstvima datoteke.
Kliknite desnom tipkom miša na datoteku a potom Svojstva (Properties). Pogledajte opcije Modified i Accessed.
Potom kliknite na karticu Sažetak (Summary) => gumb Dodatno (Advanced)

Uočite da za opciju Posljednji spremio piše "admin" ako se korisnički account koji dijeli dotičnu datoteku kao i vaš onda može biti problem. To se često događa u manjim LAN mrežama (workgroup) gdje većina računala ima naziv "korisnik". Teško ćete moći tada znati koji od navedenih je pristupao datoteci. (no zato možete vidjeti vrijeme i datum pristupanja kao i spremanja) .


Drugi način je  da u određenoj datoteci umetnete VBA Macro code kojim ćete kontrolirati naziv korisničkog accounta i vrijeme koji se sprema u posebnu TXT datoteku a time ćete imati i kronološki poredak pristupanja datoteci. (Opet ako su nazivi accounta identični nećete točno znati koji je pristupio :-( 

Dakle da bi ste ugradili VBA macro code pritisnite kombinaciju tipki ALT+F11 i selektirajte ThisWorkbook na lijevom dijelu prozora a na desnom umetnite ovaj VBA koji se nalazi ispod plavom bojom.

Option Explicit

Private Sub Workbook_Open()
Open ThisWorkbook.Path & "\Zadnji korisnik.txt" For Append As #1
Print #1, Application.UserName, Now
Close #1
End Sub

Dakle kreirajte folder na HDD-u i izvršite sharing (dijeljenje) dotičnog foldera. U njega smjestite datoteku naziv.xls
Snimite gore navedeni VBA code i pokrenite datoteku. Prihvatite Macro naredbe pomoću gumba "Omogući Makronaredbe" i TXT datoteka će se automatski kreirati sama. U njoj ćete moći pratiti kronologiju pristupanja datoteci naziv.xls

Ako želite zaštititi VBA Macro code uradite slijedeće kao na slikama ispod. (Dakle želite zabraniti pristup pogledu na source VBA macro code)Kako izgleda kronologija pristupa datoteci pogledajte sliku ispod.
Za otključavanje pogleda na Macro postupite tako da prilikom otvaranja VBA editora kliknete na Woorkbook istog naziva kao i datoteka, upišite password i imate pristup VBA kodu.

Ovdje opet ima problem, TXT datoteka se može brisati i mijenjati, ali opet koliko povjerenja imate u radne kolege tako će Vam i biti.
Ali kombinacijom prvog i drugog načina uz adekvatno imenovanje naziva računala u mreži ipak se može otkriti tko je zadnji modificirao datoteku.No i za to imamo rješenje

Dakle možemo datoteku "Zadnji korisnik.txt" locirati u neki folder (mapu) kojoj ostali korisnici LAN-a nemaju pristup.
Recimo da na D:\ kreiramo folder "private" pa path staza izgleda ovako D:\private\Zadnji korisnik.txt 

Tako da nam source code izgleda ovako:

Option Explicit

Private Sub Workbook_Open()
Open "D:\private\Zadnji korisnik.txt" For Append As #1
Print #1, Application.UserName, Now
Close #1
End Sub

Pomoću ovog koda smo odredili putanju TXT datoteke na D particiju u folder "private" i sada možemo bezbrižno kontrolirati tko je zadnji otvarao XLS datoteku

Još jedan primjer (u drugačijoj izvedbi bez TXT datoteke) pogledajte ovdje TKO je zadnji snimio dokument
Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr